Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5688 items gevonden.

Sorteren op  

Uitspraak rechtbank Limburg over lasten onder dwangsom afvalstoffeninrichtingen

Plan van aanpak besteding resterende middelen Stichting Afvalfonds (def)

EEB position paper Reach Refit

Grondstoffenefficiëntie: kansen en economische implicaties

Schade veroorzaakt door zwerfafval in zee

Rapport werkgroep aandeelhoudersstrategie Twence

De weg van de chemische industrie naar de circulaire economie

Arrest van het Europese Hof inzake Spaanse stortplaatsen

E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel 'in control'?

Recycling: wie voert nu echt de wereldranglijst aan? Het identificeren van 's werelds beste recyclers van vast stedelijk afval

Uitspraak van het Europese Hof over 61 stortplaatsen in Spanje die niet voldoen aan de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Smart City: motor van voorspoed, maar ook leefbaar?

Chatham House rapport over bioenergie en impact op klimaat

Zienswijze privacy diftar Arnhem

Raadsvoorstel diftar gemeente Arnhem

Milieuafwegingen in de geneesmiddelenvoorziening

Raadsvoorstel aandeelhouderschap Dinkelland in Twence

De invloed van chemische stoffen op de ontwikkeling van hersenen bij kinderen

Europese markt voor textiel en bedrijfskleding - De rol van openbare aanbestedingen in het circulair maken van textiel

Uitspraak Gerechtshof Den Bosch inzake bedrijfsongeval Reiling