Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5767 items gevonden.

Sorteren op  

CEPS-studie - The Circular Economy: A review of definitions, processes and impacts

BRBS Jaarverslag 2016

Jaarbericht 2016 van de Vereniging Afvalbedrijven

Kamerbrief over verloop 1e openstelling SDE+2017

Uitspraken Raad van State inzake export afvalolie naar Denemarken

Aanbevelingen parlementair rapporteur Circulaire economie

Monitoringsrapport verwerking mineraal bouwafval 2014

Kamerbrief voorbereiding informele milieuraad onder Maltees voorzitterschap

Ondersteuning van de markt voor secundaire materialen in een circulaire economie

Cerca Trova

Koelemeijer et al. (2017), Nationale kosten energietransitie in 2030, Den Haag: PBL.

Jaarverslag 2016 Afvalsturing Friesland

Beantwoording Kamervragen over mogelijke onjuiste uitvoering van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE)

NVRD-brief aan Begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen

Uitspraak Hoge Raad in zake faillissement Aluminium Delfzijl B.V.

Uitspraak rechtbank oost brabant in zaak over mest als afvalstof

Kwaliteitsverbetering inzamelen en sorteren kunststof verpakkingsafval

OIM-adviesrapport 'Expeditie Circulaire Economie'

Conclusie Parket bij de Hoge Raad inzake loon HVC

Uitspraak Hoge Raad inzake loon HVC