Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2789 items gevonden.

Sorteren op  

Monitor Materiaalstromen

Eindrapport recyclagecertificaten

Bestuursvoorstel Wetterskip eindverwerking slib

Second opinion PWC over verzelfstandiging AEB

Aanbesteding gft-verwerking Avri

O.L.A.Z. begroting 2014

Aanbestedingsdocument afvalinzameling Moerdijk

Aanbestedingsdocument textielinzameling Veghel

Thema-update: Circulaire economie

Besluit inwerkingtreding Aanbestedingswet 2012

Beantwoording Kamervragen van de leden Van Gerven en Kooiman

Uitspraak Europese Hof van Justitie over evoa-vragen doorvoer

Motie onafhankelijk feitenonderzoek Derde Merwedehaven

Eindrapport project Handhaving e-waste

Groenboek 'Een beleidskader voor klimaat en energie in 2030'

Voortgangsrapport hernieuwbare energie

Brief EZ over groene groei

Ontwerpverslag voor een verordening inzake scheepsrecycling

Amendementen bij voorstel scheepsrecycling

Geconsolideerde amendementen bij voorstel scheepsrecycling