Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2970 items gevonden.

Sorteren op  

Verslag Europese Milieuraad 18 juni 2013

Kamerbrief Milieuraad 18 juni 2013

MVO-verslag Delta 2012

Vooraankondiging consultatie AEB partner sorteerlijn GHA

Jaarbericht 2012 Vereniging Afvalbedrijven

Onderzoek naar verschillen in gemeentelijke inzamelsystemen; kosten en resultaten

Stand van zaken van twee toezeggingen tijdens het AO grondstoffen en afval (grondstoffenlabel en hoogwaardige recycling)

Brief aan PS Drenthe over start verkoopproces Attero

Vestiging alleenrecht afvalverwijdering Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Conclusies BAR-project samenwerking inzameling huishoudelijk afval

Open brief Ser Nationaal Energieakkoord

Regeling tot wijziging van de Regeling omgevingsrecht

Verslag over de tenuitvoerlegging van het grondstoffeninitiatief

Kamerbrief Van Afval naar Grondstof

Kansen voor de circulaire economie in Nederland

Jaarverslag 2013 Area Reiniging NV

Besluit tot inwerkingtreding wijziging Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)

Antwoorden Erec op raadpleging Groenboek klimaat- en energiebeleid 2030

Jaarverslag Vlakglas Recycling Nederland 2012

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afval van Engeland naar Nederland