Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4913 items gevonden.

Sorteren op  

Communicatie EU-werkprogramma standaardisatie 2016

Speech staatssecretaris Dijksma in milieucommissie EP

CEC-rapport over recycling batterijen voor elektrische voertuigen

Groenere overheid afspraken: 2014-2015

Milieu-effectbeoordelingen van Ovam uitvoeringsplan hh afval door Royal Haskoning

Verslag milieuraad 16 december 2015

Schriftelijke vragen ChristenUnie Harderwijk over aanbesteding RNV-opdracht

Uitspraak Gerechtshof Den Haag inzake afvalstoffenheffing Rotterdam

Ovam ontwerp uitvoeringsplan hh afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval - peiljaar 2014

Programma van het Nederlands voorzitterschap van de raad van de EU

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016

Reactie Itad op Duits wetsontwerp bedrijfsafval

Agenda Nederlands voorzitterschap Europese Raad

Avri Treasurystatuut

Avri Financiele verordening gemeenschappelijke regeling

Avri bijdrageverordening

Avri begroting 2016

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Waardlanden

Hoe schoon is Engeland?