Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2612 items gevonden.

Sorteren op  

kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen

Is schade als gevolg van (afvalcontainer-)brand in restaurant gedekt door verzekering?

Positie document gemeente Westerveld over toekomstige inzameltaken

Kerngegevens Pollutec Lyon 2012

Kerngegevens Pollutec 2008

Aanbestedingsdocument huishoudelijk restafval Avri

Afvalactiviteiten vergunningplichtig ook als activiteiten inmiddels zijn afgenomen

Amendement Spaanse Afvalwet

Startnotitie Samenwerking inzameling huishoudelijk afval in BAR-verband

Overzicht van interventie-opties voor duurzaambeheer van schaarse metalen

Analyse vijfde asbestmeting Derde Merwedehaven

Welvaart, binnen de grenzen van onze planeet

Beantwoording Kamervragen over bevorderen van duurzame biobrandstoffen

Manifest voor een grondstoffenefficiënt Europa

Derde kwartaalrapportage Avalex 2012

Selectiedocument aanbesteding gft-verwerking MRA

Rapport over controle monitoringsrapport verpakkingen

Milieucriminaliteit als onderdeel van nationaal dreigingsbeleid

Scheidingsboekje

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2011