Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2733 items gevonden.

Sorteren op  

Gedragscode Klair

Uitspraak Europese Hof van Justitie over vraag of gevaarlijk afval altijd een afvalstof blijft

EFSA beoordeling van pet-recyclingproces Diamat

Onzerzoek afvalbeheer Twenterand

ECN Rapport 16 procent hernieuwbare energie in 2020

Beantwoording kamervragen belastingplicht overheidsbedrijven

Energie in beweging: van zaaien naar oogsten. Provincie Friesland

Energie in beweging: van zaaien naar oogsten. Provincie Drenthe

Energie in beweging: van zaaien naar oogsten. Provincie Groningen

Nieuwe energie voor Europa

Brief Nutrient Platform

Voortgang uitvoering Ketenakkoord Fosfaatkringloop

Contractvoorwaarden en de kostendoelmatigheid van gemeentelijk afvalbeheer

Biobased alternatieven voor prioritaire stoffen

Pleidooi van Duitse brancheverenigingen om nieuwe afvalwet te wijzigen

Geen tijd te verliezen

Univox Umwelt 2012

Veolia Environnement jaarcijfers 2012

Rapport over tenuitvoerlegging Europese afvalwetgeving 2007-2009

Antwoorden van Sharon Dijksma op vragen van Esther Ouwehand over biovergisters