Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3150 items gevonden.

Sorteren op  

Rapport rekenkamer Noordwijkerhout over Meerlanden

Rapport rekenkamer Haarlemmerliede & Spaarnwoude over Meerlanden

Regeling tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met asbestnorm

Beroepschrift tegen omgevingsvergunning Nedstaal

Verzoek om voorlopige voorziening omgevinsgvergunning Nedstaal

Vergelijkende studie van verschillende verwerkingssystemen voor restafval

EU-rapport over de technische mogelijkheden om voedselverspilling te reduceren

Kansendossier Bulgarije Water en Afval

SP Rapport Dag Tag

Advies Raad van State over o.a. herinvoering stortbelasting

Nader rapport tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

Brief VNO-NCW en MKB Nederland over onder meer herinvoering stortbelasting

Toetredingsvoorstel Doetinchem en Midwaste

Ontwerpvoorstel voor wijziging van de EU-richtlijn verpakking en verpakkingsafval

Tweede nota van wijzing belastingplan 2014

Conclusie advocaat-generaal inzake IBV tegen Waals Gewest

Uitspraak EU-Hof over splitsingswet

Plastics: de feiten 2013

Oivo: Supermarkten en voedselverspilling

Rapportage omgekeerd inzamelen in Stadshagen