Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3273 items gevonden.

Sorteren op  

Nota van inlinchtingen Midwaste IV

Fiche: Voorstel wijziging richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

Gepatenteerde E-waste recycling technologien

Nota van Inlichtingen III van aanbesteding Noord-Brabant

Speciale editie afvalforum

brief leidschendam voorburg over vervolgtraject Avalex

Motie Avalex Leidschendam-Voorburg

Cao Afval & Milieu Services

Cao Afval & Milieu Proces

Arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Ragn-Sells tegen Sillamäe Linnavalitsus

Arrest Hof over prejudiciële vragen over of afgekeurd product een afvalstof is

Studie naar de mogelijkheden van certificering van recyclinginstallaties

Amendement op ontwerpresolutie einde-afval papier

Uitspraak parket Hoge Raad over verschuldiging verpakkingenbelasting

Concept van het plan om zwerfvuil in de Middellandse Zee tegen te gaan

Herziening richtlijn batterijen

Verordening 1257/2013 scheepsrecycling

BenW besluit Elburg over vestigen alleenrecht afvalverwerking bij Omrin

Kunststof nascheiding in gemeente Den Haag

Informering van GS Overijssel over voornemen tot verkoop