Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3690 items gevonden.

Sorteren op  

VNG Brief kabinet financiele punten

Memorandum bij VNG aan Rutte

Afval uit huishoudens 2013

Moties bij het VSO over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

Monitoring rapport papierrecycling in Europa 2013

Vergoeding kunstofafval voor gemeenten

Wijziging van de Wet milieubeheer inzake einde-afval

Ontwerpbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer

Voorstel EC afvaldoelstellingen

Bijlage bij voorstel EC afvaldoelstellingen

Opties voor een afvalstoffenbelasting

Verklaring van Maastricht

Kamerbrief over afvalstoffenbelasting vanaf 2015

Update Monitor Voedselverspilling 2009-2012

Aanbieding Update Monitor Voedselverspilling 2009-2012

'Wiebes schaadt concurrentiepositie afval- en recyclingindustrie'

De markt van restafval in het Verenigd Koninkrijk

Duurzaamheidsverslag Omrin 2013

Eurobarometer afvalbeheer en grondstoffenefficiëntie

Eurobarometer afvalbeheer en grondstoffenefficiëntie - factsheet Nederland