Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2447 items gevonden.

Sorteren op  

Goedkeuring EC aan gewijzigde SDE+-regeling

Wrap studie over marktpotentie van textiel

Ontwerpbesluit verandering omgevingsvergunning Attero Wijster

Wrapstudie naar wassen en drogen van verontreinigd textiel

Wrapstudie naar mogelijkheden rond gebruikte werkkleding

Wrapstudie naar de impact van de inzamelwijze van textiel op de economische waarde

Besparingspotentieel van overheidsdiensten toegankelijk maken voor onafhankelijke derden in VK

Evaluatie afvalinzameling Horst aan de Maas 2012

Afvalonderzoek gemeente Horst aan de Maas

Ontwerpbesluit tijdelijke bevoegdhedenoverdracht voor het volledig functioneren van regionale uitvoeringsdiensten

wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

Richtsnoer energie uit afval

Miljoenennota 2013

Begroting Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013

Advies Commissie Van der Vlist

Voorstudie Perspectieven uit verpakkingen

Ledenbrief VNG over onderzoek verpakkingenakkoord

Cascadering van Biomassa: 13 oplossingen voor duurzame biobased economie

Derde verslag van de EC over tenuitvoerlegging Evoa

Aanbesteding verwerking restafval en gft-afval Venray