Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4167 items gevonden.

Sorteren op  

Samenvatting gevolgen van uittreden van Dantumadiel uit Omrin

Wijziging duurzame energieproductieregelingen

Ministeriële regeling definitieve correctiebedragen SDE+ 2014

Briefing stortbelasting Britse belastingdienst

Milieueffectanalyse van Raamovereenkomst Verpakkingen - terugtreden St. Noordzee

Atlas van de Lokale Lasten 2015

Uitvoering afvalbeheer en reiniging in concessie 'Reinigingsdienst Weert'

Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen

Antwoorden Kamervragen afvalinzameling binnenvaart

Veilige recreatie: met of zonder folie, betreffende stortplaats Nauerna

De staat van hernieuwbare energie in Europa

Uitdagingen in de implementatie van EU-milieuwetgeving

Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Mogelijkheden om indirect landgebruik voor productie van biobrandstoffen te voorkomen

Ontwikkeling van grondstof efficiente producten

Evaluatie milieueffecten activiteitenbesluit

Voortgang van biobrandstoffenbeleid

Voorstel gedifferentieerde doelstelling restafval bij gemeenten

Meerjarenplan 2015-2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Kamerbrief duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen