Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4779 items gevonden.

Sorteren op  

ACR+ Position Paper - Duurzaam grondstoffenbeheer als oplossing voor klimaatverandering

Expra-rapport over verschillen in aangeleverde recyclingdata

Kamervragen naar aanleiding van agenda Milieuraad 16 december 2015

Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 16 december 2015

Raadsvoorstel Heumen

Grondstoffenplan Doetinchem 2015-2019

Actieplan luchtkwaliteit

Laymans Report over besteding Life+ subsidie ARN

Ovam Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen 2014

Uitspraak Europese Hof Evoa SC Total Waste Recycling SRL

PBL-evaluatie van INDC's in aanloop naar klimaattop Parijs

Brief VNG over voorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012

Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu over het Nederlandse waterbeleid

HVC testresultaten

ABN AMRO-rapport over markt bioplastics

Gemeenschappelijke Regeling Avri

Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) - Tegenvallende resultaten na verzelfstandiging

Onderzoeksrapport verzelfstandiging AEB deel 1

Onderzoeksrapport verzelfstandiging AEB deel 2

Onderzoeksrapport verzelfstandiging AEB deel 3