Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4480 items gevonden.

Sorteren op  

Analyse van de recycleprestaties in het VK

Reactie EEB op EC-consultatie beleidshindernissen afvalmarkt

Jaarverslag Reym 2014-2015

Aankondiging aanbesteding brandbaar restafval Olaz

Branbantse aanbesteding voor afval uit milieustraten

Uitspraak Raad van State in zaak SAN versus GS Fryslân

Rapport tevredenheidsonderzoek afval Doesburg 2015

Kamerbrief grensoverschrijdende samenwerking

Brief over onderhandelingen sociaal plan Van Gansewinkel

Duits rapport over emissiekwantificeringstool

Raadsvoorstel Bunschoten diftar en omgekeerd inzamelen.

Arrest EU Hof over openbaarmaking onderzoeken EC naar implementatie milieuwetgeving lidstaten

Uitspraak over telefoontaps in zaak vermeende kartelvorming zeescheepsafval

Jaarcijfers 2014 aangaande EC-inbreukprocedures op milieugebied

Standpuntmeting statiegeld op plastic flessen en drankblikjes

Onderzoek Aanbestedingswet

Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en grofvuil Gemeente Voorschoten

Irado Jaarverslag 2014

Irado jaarcijfers 2014

Aanpassing Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen