Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3903 items gevonden.

Sorteren op  

Eurojust rapport over maffia achter milieucriminaliteit

Scheiding en verwerking huishoudelijk afval Engeland 2013/2014

Wetenschappelijk artikel: de invloed van avi's op landbouwproducten

Brief EEB aan eurocommissarissen over terugtrekking afvaldoelstellingen

Brief EEB aan Europese premiers over terugtrekking afvaldoelstellingen

Brief Europarlementariërs aan voorzitter Juncker

Beantwoording Kamervragen over een statiegeldproject op een school in Apeldoorn

Beleid Afvalfonds Verpakkingen 2015

Dioxines en PCB's in eieren van particuliere kippenhouders

De effecten van einde-afvalcriteria voor metaalschroot

Antwoorden kamervragen over het verhalen van de kosten van het opruimen van drugsafval op de daders

Ffact rapport over textiel

Uitspraak kort geding Twence tegen Circulus c.s.

Amendement wijziging belastingplan 2015 tbv zuiveringsslib

Amendement wijziging belastingplan 2015 voor exportheffing

Amendement wijziging belastingplan 2015 tbv importheffing

Amendement wijziging belastingplan 2015 voor nultarief voor biomassa e.d.

Amendement wijziging belastingplan 2015 tbv overgangsregeling

Amendement wijziging belastingplan 2015 tbv stimuleren hergebruik

Kamerbrief SDE+ 2015