Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3413 items gevonden.

Sorteren op  

Monitoring Brief van Afvalfonds Verpakkingen van 31 januari 2014

Toezicht recyclenorm Besluit beheer verpakkingen

Eurobarometer klimaatverandering

Kamerbrief Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan (Lap)

De mogelijkheden van groene belastingen

Vergroening van het Europese semester

Inspraaknotitie Informatie over de inspraakprocedure en hoofdlijnen van de wijziging

Inspraaknotitie voorgenomen wijzigingen in het beleidskader

Inspraaknotitie voorgenomen wijzigingen in de bijlagen

Reactie college Rheden op rekenkameronderzoek afvalbeleid

De staat van hernieuwbare energie in Europa - editie 2013

Onderzoek naar gemeentelijk afvalbeleid Rheden

Mind the gap - Capaciteit voor restafval in het VK 2015-2025

Kosten van afvalinzameling in BAR gemeenten

Kamervragen CU over zwerfafval en statiegeld op kleine plastic flessen en bierflesjes

White paper producentenverantwoordelijkheid

Verspild: Europa's ongebruikte hulpbon

Factsheets bij aanbesteding kunststof Circulus/Rova c.s.

Beantwoording Kamervragen over kosten opruimen gedumpt afval

Antwoorden Kamervragen over handhaving dumping drugsafval in de natuur