Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3540 items gevonden.

Sorteren op  

Biomonitoringprogramma rond de Reststoffenenergiecentrale (Rec) Harlingen 2013

Wetgevingsresolutie met het oog op de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

Verzoek om onafhankelijk onderzoek kosten statiegeldsysteem

Nota Carla Dik-Faber: Kleding uit de kliko

Uitgevoerde maatregelen Actie Koperslag

Eindresultaat van de Actie Koperslag

Reactie FHG op Vang-brief

Klacht Tomra Systems bv, Stichting Ons Statiegeld, Recycling Netwerk tegen opstellers Wur-rapporten

Financiële kerngegevens ACS

ICL-rapport over behoefte afvalinstructuur Engeland

Kamerbrief Voortgang van aanpak plastic tassen

Kamerbrief Raamovereenkomst verpakkingen en Beantwoording Kamervragen

Uitspraak hoger beroep Assen oud papier

Richtlijnen inzake staatssteun voor milieuberscherming en energie 2014-2020

Het huishouden uitgepakt: de dynamiek van afvalscheiding in huis

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake uitbreiding Reiling

AEB duurzaamheidsverlag 2012

Antwoord IenM op consultatie certificering afvalexport

Voorstel CvdR over terugdringen verbruik plastic tasjes

EEB-rapport over indicatoren en scenario's voor een duurzamer en hulpbronnen efficient Europa