Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4849 items gevonden.

Sorteren op  

Brancheverduurzamingsplan van de KVNW

Toetsingsdocument brancheverduurzamingsplan KNVW

Brancheverduurzamingsplan van de NCV/NVZ

Toetsingsdocument brancheverduurzamingsplan van de NCV en NVZ

Uitvoering van toezeggingen AO Grondstoffen en Afval diverse acties Vang

Ketenaanpak huishoudelijk afval

Brief voortgang raamovereenkomst verpakkingen

Bronnenaanpak microplastics

Landelijke aanpak zwerfafval

Publicatie DSGC over circulaire oplossingen uit de praktijk

Ontwikkeling van de afvalstoffenheffingen (2015)

jrc rapport over grondstoffenefficientie in Europese gebouwen

Kamerbrief Uitwerking moties circulaire economie

Rapport vervolgonderzoek Materialen in de Nederlandse economie

Materiaalmonitor Plus

Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake geld in ingeleverde printer op milieustraat

Folder die loodrecyclers helpt met sorteren

Beantwoording Kamervragen over Ontwerp-Regeling beheer verpakkingen

Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen

Motie over 'opvang' medewerkers Cyclus