Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 4627 items gevonden.

Sorteren op  

Biffa-rapport over capaciteit Britse avi's

Afvalstoffenbelasting: heffing bij export en vrijstelling zuiveringsslib

Uitspraak rechtbank Den Haag inzake ontslag manager afvaldepot

Memorie van toelichting bij begroting IenM 2016

Aanbestedingsleidraad verpakkingsmateriaal Avri

statistisch jaaroverzicht Certiq

In dit tempo... Een verkenning van Engelands recycling-uitdagingen

Argumentenkaart bron- en nascheiding kunststof verpakkingsafval

Concept Strategisch beleidsplan Twence 2016-2019

Voedselverspilling motie Schouten en Grashoff

Voedselverspilling motie Geurts en Schouten

voedselverspilling motie Geurts en Schouten (2)

Voedselverspilling motie Grashoff

Voedselverspilling motie Grashoff (2)

Kamerverslag initiatiefnota voedselverspilling Dik-Faber

Verpakkingensector pleit voor speciale positie verpakkingenrichtlijn

Rapport inzameling en verwerking gft in MRE in 2017

Cijfers over de Nederlandse koolstofvoetafdruk in de periode 1995-2011

Uitspraak Raad van State inzake uitgebreide stortcapaciteit Nauerna

Bedrijfsplan NV Bar-Afvalbeheer