Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 3060 items gevonden.

Sorteren op  

Kamerbrief Sociale criteria voor biobrandstoffen

Transport ziekenhuisafval onder de loep

Binnen dit raadsvoorstel wordt zowel stilgestaan bij het jaarrapport 2012 als bij de ontwerpbegroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG). Conform artikel 26 en 27 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Verduurzamingsagenda Verpakkingen

Aanbiedingsbrief Monitoring verpakkingen

Basisdocument Monitoring Verpakkingen

Advies Basisdocument Monitoring Verpakkingen

Rapportage Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012

Aanbiedingsbrief Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa

Monitoring rapport papierrecycling in Europa 2012

Ontwikkeling hoeveelheid gestort afval tot en met juni 2013

Evalutia ven de grondstofmarkten: de grondstoffen revolutie

Procedure verkoop Attero (brief GS Overijssel)

NVMP Manifest duurzaam ontwerp elektronica

Maras: vuistregels voor de praktische implementatie van grondstoffenefficiënt productontwerp

Grondstoffen voor onze toekomst

Aanbestedingsdocument restafvalverwerking Midden-Drenthe

Aankondiging aanbesteding restafvalverwerking Midden-Drenthe

Kamervragen Carla Dik-Faber (CU) over charitatieve kledinginzameling

Definitieve tekst Energieakkoord