Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5634 items gevonden.

Sorteren op  

Financiële resultaten van de eerste helft van boekjaar 2016/2017 van Pennon Group

Vonnis Van Kaathoven Kempengemeenten

Uittreksel van Ecoprograpport Waste-to-Energy markt 2016

Kamervragen over het bericht "Drie Chinezen blijven over in strijd om Attero"

Bezwaar Lap3, sectorplan 19, zienswijze samenwerkende ziekenhuizen.

Uitspraak RvS over Tag van A. Jansen

Nadere toelichting bij persbericht 'Zinkvervuiling onder kunstgrasvelden'

Brief Recycling Netwerk aan ILT over autobanden in kunstgrasvelden

Antwoorden Van der Steur op Kamervragen over aanpak drugsafval

Economische Wegwijzer 2016

Najaarsrapportage regeldruk

Impact van het beprijzen van CO2 op consumptie en waardecreatie

Implementatie van circulaire-economie businessmodellen door het MKB: belemmeringen en succesfactoren

Amsterdam circulair_innovatieprogramma_2016-2018_met_een_doorkijk_naar_2025

Gezamenlijke statement van brancheorganisaties Ecsa en Clia

Ontwerp herziene Duitse bedrijfsafvalwet

Transparantiebenchmark 2016

Beantwoording Kamervragen over gezondheidsrisico's kunstgras

Zienswijze NVRD op Lap3

Beantwoording Kamervragen Dik-Faber over medicijnafval