Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5136 items gevonden.

Sorteren op  

IBO CO2 Onderzoek

Kansenrapport Circulaire economie in China

EU-actieplan voor duurzame consumptie en een duurzaam industriebeleid

Avalex ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (concept)

Actieplan Versterking Industriecluster Rotterdam-Moerdijk

KIDV Jaarrapportage 2015

Uitspraak Raad van State inzake opslag tag in Son

WENb/WWb rapport 'Duurzaam inzetbaar in de cao en praktijk'

Brief Omrin over maatregelen REC aan GS Fryslan

Aanbestedingsdocument Afvoeren en be-/verwerken van avi-reststoffen AEB

Marktconsultatiedocument - Gescheiden bedrijfsafval Almere

Uitspraak Hoge Raad inzake export elektrische apparaten

Ecofys-onderzoek naar biodiesel

Uitspraak Raad van State inzake milieuvergunning Remondis Dusseldorp Midwolde

Beloningsbeleid deelnemingen - evaluatie en actualisatie 2016

Beantwoording Kamervragen van de leden Cegerek en Jacobi (beiden PvdA) over de afvaloven in Harlingen

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) over handhaving REC dioxine-uitstoot

Motie van het lid Smaling over de hoogwaardige toepassing van biomassa

De weg naar een grondstoffenefficiënt en koolstofvrij Europa

Factsheet CBS - De circulaire economie in Nederland