Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 2642 items gevonden.

Sorteren op  

Conceptreactie gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden op brief OR Area

Haalbaarheidsstudie warmtenet Ravenshout

Verzelfstandiging AEB rapport met eindconclusies

Uitspraak Raad van State inzake voorlopige voorziening North Refinery en Maritime Antwerp Cleaning

Voorstel Europese Commissie voor einde-afvalcriteria koper

Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas

Uitspraak over schadevergoeding als gevolg van ten onrechte geweigerde vergunning

Kamerbrief percentages conventionele biobrandstoffen

Kamerbrief over kasuitgaven en verplichtingenbudgetten SDE+

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013

HVC begroting 2013

Programma van het Iers voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

IMechE wereldwijd voedselrapport

Kamervragen Carla Dik-Faber (CU) over charitatieve kledinginzameling

Kamervragen Henk van Gerven (SP) over charitatieve kledinginzameling

Uitspraak Bundesgerichtshof over bring-or-pay-clausule

Uitspraak in kort geding Van Gansewinkel en academische ziekenhuizen

Grondstoffenplan Gemeente Veldhoven 2013-2016

Sociaal Plan HVC 2013-2014

Aanpassing regeling Vamil en Mia, met Milieulijst 2013