Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5365 items gevonden.

Sorteren op  

Eunomia-studie naar effecten invoering statiegeld in acht Britse gemeenten

Regeerakkoord 2017-2021

Beantwoording Kamervragen over 100 miljoen euro aan subsidie aan grote mest(co)vergistingsinstallatie in Rilland

Stilstand CO2-reductie in Transport & Logistiek

Loga-brief Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 - 2019

Loga-brief Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018

Melding voorgenomen concentratie Veolia Nederland Grondstof Beheer B.V. en Van Scherpenzeel Groep B.V.

Food Waste in Primary Production - Wrap

Grip op afval - Evaluatie van de uitvoering van het afvalbeleid door Twente Milieu

Kamervragen Naleving van de Richtlijn Industriële Emissies

Trends in mondiale uitstoot CO2 en broeikasgassen

Feitelijke vragen naar aanleiding van de vaststelling van de begrotingsstaten 2018

Geannoteerde agenda Milieuraad 13 oktober 2017

Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest

Naar een circulaire economie - afvalbeheer in de EU

Rapport wereldgezondheidsorganisatie naar niet-overdraagbare ziekten

Evaluatie Monitoringsberaad Weee

Advies Raad van State inzake wijziging van het Activiteitenbesluit voor emissies stookinstallaties

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor emissies stookinstallaties

Uitspraak Hoge Raad Asbest Amsterdam