Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5543 items gevonden.

Sorteren op  

Veroodeling in Evoa-zaak metaalafval

Vrijspraak in Evoa-zaak metaalafval

ABN Rapport Circulariteit in Retail

Raad van State over handhavingsverzoek Recycling Netwerk ten aanzien van recycling glazen verpakkingen

Antwoordbrief Schriers aan Provinciale Statenfracties

Wijzigingen van enkele AMvB's op het terrein van milieu, vervoer en water

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant in zaak Ecoson (1)

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant in zaak Ecoson (2)

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant in zaak Ecoson en Rendac

Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

Uitspraak rechtbank Limburg inzake overtreding concurrentiebeding

Uitspraak over kosten opruimen drugsafval in Nuenen

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018

Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma Circulaire Economie

Rapport Royal HaskoningDHV - Status inzameling GHA op milieustraten

Rapport SGS Search - CO2 uitstoot en verschuiving draagtassen

Rapport Nen Rol normen in een circulaire economie

De circulaire economie: Denkbeelden, ontwikkelingen en business modellen

EAC-Rapport 'Plastic bottles: Turning Back the Plastic Tide'

Raadsconclusies van 18 december over eco-innovatie