Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5876 items gevonden.

Sorteren op  

Brief ngo's over aanpak farmaceutisch afval

Effecten van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda's op de emissie van broeikasgassen

Kamerbrief over TNO-rapport broeikasgasemissies en rapportage van Tauw over houtrecycling

Knelpuntenanalyse houtrecycling

Vragen kamercommissie over Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) over gevolgen van de Brexit op IenW-terrein

Single use plastic proposal

Niet-ontvankelijk verklaring van de officier van justitie in de vordering tot ontneming

Uitspraak over ontnemingsvordering Milieu Service Zuid

Uitspraak over betrokkenheid vrouw van directeur Milieu Service Zuid

Uitspraak over opslag afval bij Milieu Service Zuid

Duurzaamheidsverslag Indaver 2017

Pennon full year results

Hoe het VK de recyclingtargets van het circulaire economie-pakket gaat halen.

Jaarcijfers Renewi 2017/2018

Rapport Oeso: Improving markets for recycled plastics

Afval- en grondstoffenstatistieken VK 2018 editie

Samenstelling zwerfvuil van Limburg.net

SNB jaarverslag 2017

Chemicals in plastic packaging: Prioritization of hazardous substances