Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5483 items gevonden.

Sorteren op  

Position paper Recycling Netwerk ten behoeve van rondetafel over zwerfafval

Standpunt Drentse gemeenten inzake ketenregie pmd

Position paper CBL ten behoeve van rondetafel over zwerfafval

Beantwoording Kamervragen over hergebruik van textiel

Monstering, monitoring en bron van dioxines in de omgeving van een Nederlandse verbrandingsinstallatie

Actualisatieverzoek van Mob voor Rec

Ontwerpbesluit wijzigen omgevingsvergunninq Rec

Verzoek regeling van werkzaamheden over rubbergranulaat op voetbalvelden

Schriftelijke vragen over milieuschade rubbergranulaat onder kunstgras

Wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Uitspraak rechtbank Amsterdam inzake Ja-Ja sticker

Rapport Berenschot: Afvalinzameling in Medemblik

Transparantiebenchmark 2017

Verpakkingen in de circulaire economie: Recycling verpakkingen Nederland 2016

Uitspraak rechtbank Limburg tegen Edelchemie Panheel

Uitspraak rechtbank Limburg tegen directeur Edelchemie

Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

halfjaarrapportage stichting afvalfonds

Uitspraak rechtbank Noord-Nederland over aansprakelijkheid stillegging Omrin

Powerpoint/ position paper CPB ten behoeve van rondetafel over zwerfafval