Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5767 items gevonden.

Sorteren op  

Staat van arbeidsveiligheid - Inspectie SZW

Green Tech Atlas 2018

Beantwoording vragen evaluatie tarievenwet Commissie voor de m.e.r.

Kamerbrief over Nationale Omgevingsvisie

Belemmeringen bij recycling pmd

Jaarverslag 2017 BCA

Dietary sources of exposure to bisphenol A in the Netherlands

Statistisch Bulletin CBS april 2018

Larac - The future of local authority waste funding

Main report - Unwrapped Packaging and Food Waste IEEP 2018

Unwrapped: how throwaway plastic is failing to solve Europe's food waste problem

Marks and Spencers - Plan A 2025

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een actieplan en reductiepercentage voor blik

Motie van het lid Van Eijs c.s. over het openbaar maken van alle reacties op de monitoringssystematiek

Motie van de leden Agnes Mulder en Van Eijs over het verhogen van het gebruik van recyclaat

Motie van Agnes Mulder en Jessica van Eijs over uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid

Motie van het lid Gijs van Dijk over minder onnodige verpakkingen

Motie van de leden Van Brenk en Wassenberg over terugdringen van het aantal gebruikte koffiebekers

De matrasketen - Cijfers, drempels en kansen voor circulaire matrassen

Motie van het lid Kröger over uitvoering van de icoonprojecten uit de transitieagenda's