Van Scherpenzeel BV

 

Adres:Postbus 4011
3502 HA Utrecht
Tel:030-8906706
E-mail:kcc@vanscherpenzeel.com
Informatie
Van Scherpenzeel is een kennisbedrijf dat de regie voert over uiteenlopende grondstofketens. Het bedrijf analyseert de afvalstromen en adviseert in de juiste aanpak. Van Scherpenzeel organiseert en voert uit, zodat zoveel mogelijk waarde uit de reststromen wordt gehaald. Vertrouwelijke vernietiging gebeurt in huis en discreet.
Gerrit van Scherpenzeel is de grondlegger van Scherpenzeel BV. Hij richtte in 1945 het bedrijf op. De aandelen Scherpenzeel BV gingen op oktober 2013 over op Ruud Sondag en Egbert Vennik. Zij richtten zich op het verder ontwikkelen van een praktische regie en uitvoeringsrol in een circulaire economie.
Van Scherpenzeel is een autoriteit op het gebied van recycling en vernietiging van alle mogelijke materialen, producten en vertrouwelijk materiaal, die worden omgezet in waardevolle grondstoffen. Door de fusie met Kunststof Hergebruik en de overnames van Remepa begin dit jaar, Eurobottle Flestic en Mewa Kunststof Recycling afgelopen zomer en recent Wildenberg Recycling is de regierol van de Van Scherpenzeel Groep over grondstofstromen aanzienlijk verstevigd.
Managing Director Roger Beuting, Director of Operations Nico van Lith en Financial Director Jan Bloo zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Van Scherpenzeel Groep. De Groep heeft ruim 150 medewerkers in dienst, waaronder een team van grondstoffenexperts. Van Scherpenzeel noteerde over 2014 een omzet van €50 miljoen.