Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 51 items gevonden.

Sorteren op  

5th Biorizon Annual Event on Bio-aromatics

Grote en kleine spelers uit heel Europa zullen aanwezig zijn om de laatste vooruitgang op het gebied van bio-aromaten te bespreken en om samen te kijken naar de mogelijkheden om biobased business te versnellen.

Themabijeenkomst NVRD over Communicatie

Speciaal voor zowel communicatieadviseurs en -medewerkers als beleidsmedewerkers en managers een themadag over communicatie; veranderende wereld van communicatie, hoe communiceer je beleid, hoe zet je social media effectief in, wat als het mis gaat en inwoners of de gemeenteraad dwarsliggen en wat is de rol van de (landelijke) media?

Workshop Circulaire Economie & MKB

Op de Dag van de Ondernemer organiseren de Gemeente Aalsmeer, Nederland Circulair en MVO Aalsmeer een workshop Circulaire Economie voor MKB-ers.

Kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel'

Circulaire sportschoenen, veiligheidshesjes van hergebruikt textiel, een jurk van gerecycled polyester: circulair lijkt het buzzword van de textielindustrie. Maar waar spreekt men precies over wanneer het over 'circulair textiel' gaat? En hoe is circulariteit aan te tonen? NEN nodigt belanghebbenden uit om mee te werken aan normen over dit onderwerp.

Europese Week van de Afvalvermindering

De Europese Week van de Afvalvermindering is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week. De focus ligt in 2018 op stoppen met het gebruiken van gevaarlijke stoffen / chemisch afval.

Handelsmissie afvalbeheer naar Saoedi-Arabië

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties die actief zijn in afvalmanagement en hergebruik van stedelijk afval.

On the Path to Zero Waste Cities: The Case of Organic Waste

Organisch afval vertegenwoordigd gemiddeld 40 procent van het afval in de steden. Dit evenement heeft tot doel een Europees overzicht te geven van enkele initiatieven op het gebied van preventie en gescheiden inzameling van organisch afval en regio's en steden te helpen bij de overgang naar Zero Waste.

Future Proof Plastics

Hoe toekomstbestendig zijn de kunststof verpakkingen? Tijdens het seminar Future Proof Plastics bieden NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland een podium aan sprekers uit de politiek, retail, ngo's en recycling. Zij zullen daar hun visie presenteren en hun verwachtingen uitspreken naar de producenten van kunststof en kunststof verpakkingen.

Masterclass Circulair en Nieuw Besturen

Binnen het bedrijfsleven is circulariteit een belangrijk thema, maar hoe geeft je hier als bestuurder of bestuursadviseur invulling aan?
De maatschappij is in transitie. Het oude verdwijnt en er wordt plaatst gemaakt voor het nieuwe. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. De circulaire economie is gericht op duurzaamheid, inclusiviteit en het opbouwen van stakeholderrelaties. Voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig.

Recycling 2018

Vakbeurs voor de volledige recyclingbranche.
Het evenement wordt voor het negende jaar op rij georganiseerd.

Recyclingsymposium

Recyclingsymposium georganiseerd door FHG, Envaqua en BRBS Recycling. Het symposium is onderdeel van de Recyclingbeurs.

International RREUSE conference

Rreuse organiseert een tweedaags congres over circulaire economie; hoe maak je die aantrekkelijk, gemakkelijk en inclusief; burgers, bedrijven en overheden aanmoedigen om eerst tweedehands te denken, is niet eenvoudig. Is een circulaire economie mogelijk zonder gedragsveranderingen? Kan bewustwording omtrent sociale en milieuvoordelen van hergebruik helpen om de consument tot actie aan te zetten? Kan er meer aan gedaan worden om hergebruik aantrekkelijker en makkelijker te maken?

Circular Polymers in Furniture

Congres van EuPC over het gebruik van circulaire polymeren in meubilair. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met Plastics Recyclers Europe, Europur, Vinyl Films and Sheets Europe en Waste Free Oceans.

Landelijk Zwerfafvalcongres: Het Rendement van Schoon

Landelijk congres over zwerfafval. Het congres is een gezamenlijk initiatief van NederlandSchoon en Gemeente Schoon.

Pollutec 2018

De 28e editie van deze milieutechnologiebeurs, met een zwaar accent op afval en sterk internationaal karakter.
In 2016, de vorige editie in Lyon, trok de beurs ruim 60.000 bezoekers, iets minder dan in 2016. Het aantal standhouders nam iets toe naar bijna 2400 .

ERF 2018

Conferentie over hulpbronnen in Europa. Het Duitse federale milieuagentschap Umweltbundesamt (Uba) organiseert het vierde European Resources Forum (ERF).

GSTIC - Global Sustainable Technology and Innovation conference 2018 - Circular Economy Session

Een wereldwijde conferentie over duurzame technologie en innovatie die tot doel heeft de wereldwijde implementatie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG, Sustainable Development Goals) te vergemakkelijken.

Afvalpreventie en scheiding in de culturele sector - kansrijk voor u als gemeente?

De afgelopen maanden gingen 13 prestigieuze cultuurinstellingen* in verschillende gemeenten op Zero Waste Expeditie. Op deze bijeenkomsten worden de 'lessons-learned' van de afgelopen maanden getoond en wordt er een online tool gelanceerd waarmee de cultuursector zelfstandig aan de slag kan gaan. Cultuurinstellingen én gemeenten die kansen zien om samen te werken, zijn van harte welkom.

Handelsmissie China voor bedrijven uit Oost-Nederland

Provincie Gelderland organiseert een handelsmissie naar China, onder leiding van gedeputeerde Michiel Scheffer. Jan van Dellen, wethouder economische zaken van Arnhem, neemt ook deel aan deze missie. Tijdens deze missie worden de Chinese provincies Hubei (centraal China) en Shandong (Chinese oostkust) bezocht. Met beide Chinese provincies heeft Gelderland een vriendschapsband. Thema's die centraal staan in deze missie zijn water- en milieutechnologie, duurzame stedelijke ontwikkeling, circulaire economie en logistiek.

Holland Circular Hotspot Event: Grenzeloos Circulair

Welke kansen zijn er voor jouw bedrijf om circulair te ondernemen in het buitenland? Sprekers van het ministerie van IenW, RVO Internationaal en Metabolic.