Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 46 items gevonden.

Sorteren op  

Circular Economy Competences Making the Case for Lifelong Learning

Bijeenkomst over educatie over de circulaire economie in alle onderwijsfasen, georganiseerd door ACR+.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 3

Tweede bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding winter 2018/2019. De eerste bijeenkomst was op 19 december 2018 en de tweede bijeenkomst op 16 januari 2019.

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners organiseren de eerste jaarlijkse Nationale Conferentie Circulaire Economie. Hier wordt ook het Plastic Pact NL gelanceerd.

Open Proeftuin Moerdijk

In de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland in de haven van Moerdijk onderzoeken bedrijven, regionale overheden, onderwijs- en kennisinstellingen hoe reststromen met de pyrolysetechnologie te verwerken zijn tot waardevolle producten. Tijdens de Open Proeftuin worden de eerste resultaten gedeeld.

World Resources Forum

Wereldwijd congres over grondstoffen. Deze editie wordt mede georganiseerd door Ovam.

Waste Management in the Circular Economy 2019

Conferentie die een platform wil zijn waarin de probleempunten van de implementatie van de circulaire economie in relatie tot afvalbeheer worden geïnventariseerd en van oplossingsrichtingen worden voorzien.

Energy from Waste 2019

Congres over energie uit afval, met aandacht voor beleid, technologie en best practices.

European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

Congres over het verpakken van voedsel. Op deze vierde editie ligt de nadruk op innovatie voor een duurzame toekomst.

2019 Circular Economy Stakeholder Conference

Jaarlijkse bijeenkomst waarin de EC haar ideeën toetst over de circulaire economie.

Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen

Workshop van het KIDV om de Recyclecheck verder toe te lichten.

Implementing Circular Value Chains

Jaarconferentie en netwerk event van EuRIC. Dit keer over de maatregelen die nodig zijn in de waardeketen om tot een circulaire economie te komen.

Global Recycling Day

Wereldwijde dag voor recycling, opgezet door het Bureau of International Recycling (Bir).
Tweede editie van dit jaarlijks evenement met als thema 'Recycling into the Future'. Focus ligt op de jeugd, educatie en innovatie.

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

1e dag uit 5-daagse opleiding over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 26 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Vakdag Route2020 'Pak je kansen'

Route2020 (opvolging van sectorplan AMBOR) organiseert een vakdag voor medewerkers groen, openbare ruimte, chauffeurs en beladers.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2019

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de negentiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Landelijke Opschoondag 2019

Traditiegetrouw start de Week van Nederland Schoon met de Landelijke Opschoondag. Met deze dag luiden inwoners van honderden gemeenten op feestelijke wijze de voorjaarsschoonmaak in en wordt door het hele land zwerfafval opgeruimd.

Nationale CO2 Conferentie 2019

Thema: 'De rendabele top, inzetten op vernieuwing & opschalen productie'
Netwerkveld met ruim 130 directeuren en managers uit voornamelijk de procesindustrie en uit energie- en afvalbedrijven.

Wet en regelgeving binnen de afvalsector

2e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2019

Het jaarlijkse Gemeentelijk Afvalcongres is omgedoopt tot Grondstoffencongres.
Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en taken op het gebied van gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer en de mogelijkheid te netwerken.

Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen

Workshop van het KIDV om de Recyclecheck verder toe te lichten.