Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 46 items gevonden.

Sorteren op  

International Solid Waste Management Association (ISWA)

Het World Congress van de International Solid Waste Management Association (ISWA) is de grootste conferentie op het gebied van duurzaam afvalbeheer ter wereld. De Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur biedt tijdens de ISWA een arrangement voor deelname aan het Holland Paviljoen op de afvalmanagementexpositie, een matchmakingevenement, bedrijfsbezoeken en een netwerkreceptie.

Missie Circulaire Economie naar Indonesië

Een Missie Circulaire Economie naar Indonesië onder leiding van de eurocommissaris voor milieu Karmenu Vella. De Holland Circular Hotspot, Rijkswaterstaat Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), MetaSus en BreAd BV zorgen voor de Nederlandse inbreng. Zij werken daarbij nauw samen met de Nederlandse Ambassade in Jakarta.

Toepassingstraject Beleving

In dit traject van Rijkswaterstaat staat de beleving van bewoners bij de aanpak van zwerfafval centraal.

Kennisbijeenkomst NVRD Informatiemanagement en automatisering, Regio Zuid-Nederland

Efficiënte afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte zonder automatisering en de juiste stuurinformatie is niet meer denkbaar. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden, wat is haalbaar en zinvol, waar lopen we tegenaan en wat zijn de trends in automatisering en de gevolgen voor onze sector?

Recover pakt uit - congres over verpakkingsafval

Recover, een samenwerkingsverband tussen 11 afvalintercommunales en stad Antwerpen, organiseert een congres over het beleid van verpakkingsafval. Recover pakt uit met de opvallendste resultaten van zijn grootschalig onderzoek en geeft hierbij concrete voorstellen en aanbevelingen naar het beleid. Voor mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en intercommunales, milieuorganisaties, ngo's, verwerkers, erkende organismen, KMO's en grote bedrijven, grondstoffenverbruikers en productontwikkelaars, milieucoördinatoren en bestuurders.

VANG-bijeenkomst Omgekeerd inzamelen

Deze bijeenkomst gaat specifiek over 'lessons learned' door gemeenten die omgekeerd inzamelen al ingevoerd hebben dan wel aan het invoeren zijn, gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, zonder diftar en behorend tot stedelijkheidsklasse 1 en 2. Thema's die aan de orde zullen komen zijn 'hoe omgaan met hoogbouw', 'hoe communiceer ik de veranderingen', 'hoe hou ik het proces in de vingers'.

Demodag bij Van Laecke Group

De Van Laecke Group (Marcom en Van Bemmel Recycling) organiseert een demodag waar u kennis kunt maken met hun uitgebreid aanbod. Naast live demo's, is er een leerrijke presentatie met casestudies uit de praktijk die wordt verzorgd door onze productspecialisten.

Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland

Hoe krijgen we een leven zonder afval voor elkaar? Tijdens deze regiobijeenkomst zal een vertegenwoordiger van de producenten, een van de gemeente én een bewoner vertellen hoe zij deze grote uitdaging aangaan en zelfs voor elkaar krijgen.

Informatiedag Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029

De informatiedag 'LAP3 in één dag' is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in zijn/haar werk met afvalstoffen te maken heeft. VVM organiseert deze dag in samenwerking met Rijkswaterstaat, de opsteller van het document, en met ondersteuning van VMR, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD.

10 jaar Vereniging GDO

Viering 10-jarig bestaan vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Tevens ledenvergadering.

Handelsmissie circulaire economie naar Taiwan

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties die actief zijn in de bouw en op het gebied van het verwerken van agrarisch afval. Hierbij kunt u denken aan project consultancy, ontwerp, duurzame bouwmaterialen en transitietechnologie.

Compost uit reststromen van landschapselementen

Reststromen uit landschapsbeheer, zoals heggensnoeisel, natuurgras en valappels, spelen - verwerkt tot compost - een cruciale rol voor een gezonde bodem. Om het bewustzijn hierover te vergroten worden bijeenkomsten georganiseerd over het anders verwerken van deze biomassa. De bijeenkomsten sluiten aan op het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer door beide organisaties. Zij gaan onder meer over het herkennen en bevorderen van biodiversiteit en het beheer dat daarbij hoort.
Op proefboerderij Vredepeel wordt op 2 november ingegaan op bodemverbetering met compost uit reststromen van landschapselementen. Een gezonde bodem is de basis voor gezonde landbouw en goed voor de biodiversiteit. Een gezonde bodem houdt meer water en koolstof vast in de bodem. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over ervaringen met diverse soorten compost en het composteren zelf. Onder meer ter voorbereiding op de biomeiler die IKL en Natuurrijk Limburg gaan maken. Want composteren is een specialisme. Maar je wilt de kringloop ook zo lokaal houden. Hoe kun je beide organiseren binnen de wetgeving? Als vervolg op deze bijeenkomst wordt een presentatie met een workshop gegeven rond de bouw van de biomeiler met heggensnoeisel. Een biomeiler is een grote composthoop waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Een biomeiler produceert hoogwaardige houtcompost die de grond verbeterd en voor een hogere voedselproductie zorgt.


ABN AMRO Sustainability Pitch Day

Zes duurzame, circulaire of sociale ondernemingen krijgen de kans zich te presenteren aan het investeerdersnetwerk van ABN AMRO.

Ecomondo 2018

22e editie van de internationale vakbeurs voor groene technologie, zoals recycling, materiaal- en energieterugwinning en langdurige ontwikkeling.

Paper & Plastics Recycling Conference Europe

Papier en plastic Recycling congres met netwerkmogelijkheden en educatief programma.

Circulaire Beurs 2018

Hoewel de economie elk jaar meer circulair wordt, hebben overheden hun inkoop hier nog nauwelijks op aangepast. Eén oorzaak is dat de overheid het duurzame marktaanbod nog niet kent. Op de Circulaire Beurs laten start-ups en andere bedrijven zien met welke innovatieve producten en diensten overheden hun inkoopproces kunnen verduurzamen. Zij doen dat op de "circulaire markt".

RWS Mini-symposium Slimme Logistiek Bedrijfsafval

Green collecting, reverse logistics, zero-emission stadslogistiek, collectieve MKB-inzameling, integrale inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval: een groeiende lijstje van initiatieven laat zien dat er behoefte is aan slimme oplossingen voor de inzameling van bedrijfsafval.

Recycling-Technik 2018

Internationale beurs voor recycling, milieutechniek en urban mining die voor de vijfde maal wordt gehouden. Tegelijkertijd vindt de beurs Solids Dortmund plaats.

ITAD-Groene stroom uit afvalverbranding

Workshop over de oorsprongsgarantie groene stroom uit afvalverbranding.

Symposium Bodem Breed

Bodem Breed is een jaarlijks congres bedoeld voor bodemprofessionals. Het congres biedt actuele informatie en netwerkmogelijkheden.