Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 44 items gevonden.

Sorteren op  

World Resources Forum

Wereldwijd congres over grondstoffen. Deze editie wordt mede georganiseerd door Ovam.

Waste Management in the Circular Economy 2019

Conferentie die een platform wil zijn waarin de probleempunten van de implementatie van de circulaire economie in relatie tot afvalbeheer worden geïnventariseerd en van oplossingsrichtingen worden voorzien.

Energy from Waste 2019

Congres over energie uit afval, met aandacht voor beleid, technologie en best practices.

European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

Congres over het verpakken van voedsel. Op deze vierde editie ligt de nadruk op innovatie voor een duurzame toekomst.

2019 Circular Economy Stakeholder Conference

Jaarlijkse bijeenkomst waarin de EC haar ideeën toetst over de circulaire economie.

Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen

Workshop van het KIDV om de Recyclecheck verder toe te lichten.

Implementing Circular Value Chains

Jaarconferentie en netwerk event van EuRIC. Dit keer over de maatregelen die nodig zijn in de waardeketen om tot een circulaire economie te komen.

Netwerkevent Circulaire Economie

Het Lectorenplatform Circulaire Economie organiseert in samenwerking met de Hogeschool Utrecht het netwerkevent circulaire economie om de resultaten van twee jaar nauwe samenwerking en kennisdeling te vieren. Ook wordt het manifest circulaire economie gepresenteerd.

Global Recycling Day

Wereldwijde dag voor recycling, opgezet door het Bureau of International Recycling (Bir).
Tweede editie van dit jaarlijks evenement met als thema 'Recycling into the Future'. Focus ligt op de jeugd, educatie en innovatie.

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

1e dag uit 5-daagse opleiding over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 26 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Vakdag Route2020 'Pak je kansen'

Route2020 (opvolging van sectorplan AMBOR) organiseert een vakdag voor medewerkers groen, openbare ruimte, chauffeurs en beladers.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2019

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de negentiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Landelijke Opschoondag 2019

Traditiegetrouw start de Week van Nederland Schoon met de Landelijke Opschoondag. Met deze dag luiden inwoners van honderden gemeenten op feestelijke wijze de voorjaarsschoonmaak in en wordt door het hele land zwerfafval opgeruimd.

Nationale CO2 Conferentie 2019

Thema: 'De rendabele top, inzetten op vernieuwing & opschalen productie'
Netwerkveld met ruim 130 directeuren en managers uit voornamelijk de procesindustrie en uit energie- en afvalbedrijven.

Wet en regelgeving binnen de afvalsector

2e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2019

Het jaarlijkse Gemeentelijk Afvalcongres is omgedoopt tot Grondstoffencongres.
Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en taken op het gebied van gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer en de mogelijkheid te netwerken.

Workshop Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen

Workshop van het KIDV om de Recyclecheck verder toe te lichten.

Landelijke Compostdag 2019

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven organiseren ieder jaar de Landelijke Compostdag. Met het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten op diverse locaties de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren.

Packaging Waste & Sustainability Forum 2018

De 25e editie van het Europese congres over verpakkingsafval.

World Bio Markets 2019

Internationaal congres met beurs over de biobased economie. Dit is de 13e editie.