Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 32 items gevonden.

Sorteren op  

Connect2Change

Klimaatcongres met onder meer aandacht voor duurzame voeding, ruimtelijke ordening en circulaire economie.

Transparency House

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut zet op 6 en 7 mei 2019 het #Transparency House neer in Den Haag om het gesprek over duurzaam ondernemen aan te gaan.

Afvalverwerking en duurzaamheid

5e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 2 april en 16 april.

Waste-to-Resources 2019

Conferentie over mechanical biological treatment (MBT) van huishoudelijk afval en herwinningsinstallaties (MRF) met sorteertechnologieën gebaseerd op sensoren. Dit is de 8e editie.

Nationale Milieudag 2019

De Nationale Milieudag van VVM heeft dit jaar als thema 'Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?'.

NVRD Jaarcongres 2018

Het NVRD Jaarcongres 2019 wordt georganiseerd in Ede en Wageningen. Het thema dit jaar is 'Natuurlijk betrokken'.

EU Green Week conferentie

Conferentie in Brussel in het kader van de EU Green Week, met onder meer de uitreiking van de prijzen van de Europese Afvalpreventieweek.

Symposium Bodem Breed

Bodem Breed is een jaarlijks congres bedoeld voor bodemprofessionals. Het congres biedt actuele informatie en netwerkmogelijkheden.

Circular Cities

Bijeenkomst over de bijdrage van Europese steden aan de circulaire economie, met name voor de aanpak van plastic afval.

Seminar Circulaire Economie en IT

Seminar over nut en noodzaak van IT in de circulaire economie, inclusief concrete case studies. De voertaal is Engels.

Circulaire Economie Festival

Kunnen we ook echt impact maken met Circulaire Economie? Deze vraag staat centraal tijdens het festival, een volledig nieuwe opzet om nog meer onderwerpen aan bod te laten komen.
De noodzaak voor versnelling is hoog, maar biedt ook veel kansen. Hergebruik van reststromen, recycling, duurzaam bouwen, het zijn allemaal onderwerpen die terugkomen op het festival.

MatER meeting 2019

Bijeenkomst georganiseerd door het Italiaanse MatER Study Center. Trends en innovatie in afvalbeheer staan centraal. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer afvalpreventie en energieterugwinning.

EUBCE 2019

EUBCE is een Europees biomassacongres. Specialisten en beleidsmakers van over de hele wereld zijn aanwezig.

Waste2Materials

Nieuw jaarcongres waarbij de congressen Afval & Recycling Industrie en Packaging Industry gecombineerd worden.

bio!pac 2019

Internationale conferentie over biobased verpakken. De organisatie is in handen van Bioplastics Magazine.

Seminar: digitale transformatie in de afvalbranche

Seminar van AMCS over digitale mogelijkheden voor de afvalbranche.


WasteTech

Olie (verwijdering en recycling), schoonhouden van de openbare ruimte, sanering, meettechnieken, filtertechnieken voor uitstoot, afvalwater, onderwijs & onderzoek.

European Chemical Recycling Conference

Conferentie van het nieuw opgerichte Chemical Recycling Europe over de mogelijkheden van chemische recycling.

Middagsessie VNG Circulair Inkopen

Tijdens het VNG jaarcongres 2019 verzorgen de VNG en de gemeente Wageningen een middagsessie over klimaatneutraal en circulair inkopen.

Studiedag Publiek- en privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (I en II)

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.