Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 42 items gevonden.

Sorteren op  

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 1

Eerste bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding winter 2018/2019. De tweede en derde bijeenkomst zijn respectievelijk 16 januari en 20 februari 2019.

Week van de Circulaire Economie 2019

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën businesscases.

Meer waarde uit grondstoffen

Milgro opent tijdens de Week van de Circulaire Economie de deuren van haar Wastelab voor professionals die met een afval- of reststroom van hun bedrijf aan de slag willen (workshop).

InfraTech 2019

Tweejaarlijkse beurs voor de infrastructuur, met thema's als Water, Openbare ruimte & Mobiliteit en Riolering.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 2

Tweede bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding winter 2018/2019. De eerste bijeenkomst is op 19 december 2018 en derde bijeenkomst op 20 februari 2019.

Kenniscafe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen Nieuwe Stijl

In 2015 is gestart met het actualiseren van de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen naar de Nieuwe Stijl. Het kenniscafé gaat over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat de huidige stand van zaken is. Sprekers zijn: Paula Bohlander en Robby Veders van het PGS projectbureau van NEN, Rikkert Hansler van het RIVM en Jan Heitink van AVIV BV.

Future of Polyolefins 2019

Congres voor producenten van polyolefinen, over onder meer de impact van de circulaire economie op de industrie.

International Electronics Recycling Congress 2019

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Bestuurdersbijeenkomst: haal meer uit afval

Naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van de VNG, NVRD, het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Onder leiding van NVRD-directeur Olaf Prinsen wordt ingezoomd op de keuzes die gemeenten kunnen maken. Doelgroep: Wethouders en één ambtelijke vertegenwoordiging

Petcore Europe 2019

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'EU Plastics Strategy 2.0 - Taking the pet-industry to the next step'.

Milieucriminaliteit

Congres over hoe milieucriminaliteit kan worden aangepakt met voorbeelden uit binnen- en buitenland.
Op 15 februari is een aparte dag als masterclass over hetzelfde onderwerp.

Vang-bijeenkomst 'Kwaliteit (Gft en Textiel)'

Inzamelaars, verwerkers en gemeenten delen hun visie op het verbeteren en behouden van kwaliteit van gft en textiel.

Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Het Duurzaam Gebouwd Congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn.

Masterclass milieucriminaliteit

Over het signaleren van milieucriminaliteit het het opstellen vaan een interventiestrategie.
Op 14 februari is een congres over hetzelfde onderwerp.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 3

Tweede bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding winter 2018/2019. De eerste bijeenkomst was op 19 december 2018 en de tweede bijeenkomst op 16 januari 2019.

World Resources Forum

Wereldwijd congres over grondstoffen. Deze editie wordt mede georganiseerd door Ovam.

Waste Management in the Circular Economy 2019

Conferentie die een platform wil zijn waarin de probleempunten van de implementatie van de circulaire economie in relatie tot afvalbeheer worden geïnventariseerd en van oplossingsrichtingen worden voorzien.

2019 Circular Economy Stakeholder Conference

Jaarlijkse bijeenkomst waarin de EC haar ideeën toetst over de circulaire economie.

Implementing Circular Value Chains

Jaarconferentie en netwerk event van EuRIC. Dit keer over de maatregelen die nodig zijn in de waardeketen om tot een circulaire economie te komen.

Global Recycling Day

Wereldwijde dag voor recycling, opgezet door het Bureau of International Recycling (Bir).
Tweede editie van dit jaarlijks evenement met als thema 'Recycling into the Future'. Focus ligt op de jeugd, educatie en innovatie.