Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 42 items gevonden.

Sorteren op  

Bestuurdersbijeenkomst: haal meer uit afval

Naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van de VNG, NVRD, het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Onder leiding van NVRD-directeur Olaf Prinsen wordt ingezoomd op de keuzes die gemeenten kunnen maken. Doelgroep: Wethouders en één ambtelijke vertegenwoordiging

Ronde tafel bijeenkomst 'Verpakkingshout in Nederland'

Nedvang en het KIDV zetten zich beiden in voor een circulaire economie voor verpakkingen. Om de keten van hout verder te kunnen sluiten, is het van belang de recycling van houten verpakkingen te stimuleren.

Beyond the 2019 elections: What next for Europe's circular economy and plastics agenda?

Keynote speech door Jyrki Katainen, European Commission Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness over prioriteiten na de Europese verkiezingen van mei 2019. Er is ook een paneldiscussie over dit onderwerp met Jean-Marc Boursier, Senior Executive VP Finance and Recycling & Recovery Northern Europe van SUEZ en lid van de ECESP Coordination Group.

Petcore Europe 2019

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'EU Plastics Strategy 2.0 - Taking the pet-industry to the next step'.

Beyond Next, the circularity festival

Circle Economy en AMFI brengen de volgende generatie en huidige professionals uit de industrie samen om mondiale uitdagingen aan te gaan door middel van circulaire innovatie in twee dagen van actie.

Milieucriminaliteit

Congres over hoe milieucriminaliteit kan worden aangepakt met voorbeelden uit binnen- en buitenland.
Op 15 februari is een aparte dag als masterclass over hetzelfde onderwerp.

Vang-bijeenkomst 'Kwaliteit (Gft en Textiel)'

Inzamelaars, verwerkers en gemeenten delen hun visie op het verbeteren en behouden van kwaliteit van gft en textiel.

Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Het Duurzaam Gebouwd Congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn.

Masterclass milieucriminaliteit

Over het signaleren van milieucriminaliteit het het opstellen vaan een interventiestrategie.
Op 14 februari is een congres over hetzelfde onderwerp.

Circular Economy Competences Making the Case for Lifelong Learning

Bijeenkomst over educatie over de circulaire economie in alle onderwijsfasen, georganiseerd door ACR+.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 3

Tweede bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding winter 2018/2019. De eerste bijeenkomst was op 19 december 2018 en de tweede bijeenkomst op 16 januari 2019.

World Resources Forum

Wereldwijd congres over grondstoffen. Deze editie wordt mede georganiseerd door Ovam.

Waste Management in the Circular Economy 2019

Conferentie die een platform wil zijn waarin de probleempunten van de implementatie van de circulaire economie in relatie tot afvalbeheer worden geïnventariseerd en van oplossingsrichtingen worden voorzien.

Energy from Waste 2019

Congres over energie uit afval, met aandacht voor beleid, technologie en best practices.

2019 Circular Economy Stakeholder Conference

Jaarlijkse bijeenkomst waarin de EC haar ideeën toetst over de circulaire economie.

Implementing Circular Value Chains

Jaarconferentie en netwerk event van EuRIC. Dit keer over de maatregelen die nodig zijn in de waardeketen om tot een circulaire economie te komen.

Global Recycling Day

Wereldwijde dag voor recycling, opgezet door het Bureau of International Recycling (Bir).
Tweede editie van dit jaarlijks evenement met als thema 'Recycling into the Future'. Focus ligt op de jeugd, educatie en innovatie.

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

1e dag uit 5-daagse opleiding over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 26 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2019

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de negentiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Nationale CO2 Conferentie 2019

Thema: 'De rendabele top, inzetten op vernieuwing & opschalen productie'
Netwerkveld met ruim 130 directeuren en managers uit voornamelijk de procesindustrie en uit energie- en afvalbedrijven.