Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 43 items gevonden.

Sorteren op  

Lancering Dutch Circular Textile Valley

Lancering van de Dutch Circular Textile Valley, het versnellingsteam van het icoonproject textiel binnen de Transitieagenda Consumptiegoederen. De lancering is het startpunt voor alle professionele stakeholders, van circulaire start-ups tot mainstream mode- en textielbedrijven, die circulair willen werken.

MatER meeting 2019

Bijeenkomst georganiseerd door het Italiaanse MatER Study Center. Trends en innovatie in afvalbeheer staan centraal. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer afvalpreventie en energieterugwinning.

EUBCE 2019

EUBCE is een Europees biomassacongres. Specialisten en beleidsmakers van over de hele wereld zijn aanwezig.

W[eet]enschap: Waarde geven aan industrieel afval

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt de Vlaamse overheid onderzoek van één van haar vier strategische onderzoekscentra voor het licht. Deze keer zet Vito haar visie uiteen over het recyclen van industrieel afval.

Waste2Materials

Nieuw jaarcongres waarbij de congressen Afval & Recycling Industrie en Packaging Industry gecombineerd worden.

bio!pac 2019

Internationale conferentie over biobased verpakken. De organisatie is in handen van Bioplastics Magazine.

Europese afspraken voor Circulair Bouwen

Informatiebijeenkomst over de mogelijkheden en wensen voor Europese afspraken over circulair bouwen.

Seminar: digitale transformatie in de afvalbranche

Seminar van AMCS over digitale mogelijkheden voor de afvalbranche.

WasteTech

Olie (verwijdering en recycling), schoonhouden van de openbare ruimte, sanering, meettechnieken, filtertechnieken voor uitstoot, afvalwater, onderwijs & onderzoek.

European Chemical Recycling Conference

Conferentie van het nieuw opgerichte Chemical Recycling Europe over de mogelijkheden van chemische recycling.

Middagsessie VNG Circulair Inkopen

Tijdens het VNG jaarcongres 2019 verzorgen de VNG en de gemeente Wageningen een middagsessie over klimaatneutraal en circulair inkopen.

Kennissessie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen over de omgevingsvisie en milieueffectrapportages.

Studiedag Publiek- en privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (I en II)

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.

BVOR-Demodagen

Beurs van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR), met onder meer live demonstraties van machines voor het opwerken van groene reststromen en exposanten die producten en diensten leveren.

ReinigingsDemoDagen 2019 (RDD)

Vakbeurs voor reiniging en afvalinzameling, georganiseerd door de sectie Reinigingsvoertuigen van RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen. Exposanten zijn onder andere fabrikanten en leveranciers van reinigings- en afvalvoertuigen, afvalverwerkers en aanbieders van weegsystemen, veiligheidskleding en automatisering.

Plastic Challenge Academy

Een initiatief van Operatie Jonas in samenwerking met Leiden University Green Office en het Wereld Natuur Fonds Haaglanden, waar mensen kunnen meedenken en meepraten over de aanpak van het plasticprobleem. Te gast is Plastic Soup-surfer Merijn Tinga en het vraaggesprek wordt geleid door Humberto Tan.

A Circular Future with Plastics

De jaarlijkse bijeenkomst van EuPC wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met het Duitse Industrievereinigung Kunststoffverpackungen.

Circulaire oplossingen voor producten met Impact

Lancering van de Impact-methode van TNO, een hulpmiddel voor fabrikanten in uiteenlopende sectoren om hun producten meer circulair en duurzaam te maken.

Kennisbijeenkomst Gemeenteprogramma Zwerfafval

De Kennisbijeenkomsten van NederlandSchoon zijn praktische, interactieve sessies speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders die meer wil weten over hoe je in je gemeente aan de slag gaat met een integrale zwerfafvalaanpak. Deze editie gaat over de effectieve inzet van afvalbakken.

Waterverontreiniging door medicijnen

VVM Café over de gevolgen van medicijnen in het aquatisch milieu op gezondheid, biodiversiteit en waterbeheer.
Medicijnen en hun omzettingsproducten komen na gebruik via het toilet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en lucht in het oppervlaktewater terecht. Het gaat jaarlijks om enorme hoeveelheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gezondheid en ecologie? En wat kan waterbeheer bijdragen aan een effectievere aanpak? Die vragen vormen de insteek van dit VVM Café.