Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 52 items gevonden.

Sorteren op  

Handelsmissie China voor bedrijven uit Oost-Nederland

Provincie Gelderland organiseert een handelsmissie naar China, onder leiding van gedeputeerde Michiel Scheffer. Jan van Dellen, wethouder economische zaken van Arnhem, neemt ook deel aan deze missie. Tijdens deze missie worden de Chinese provincies Hubei (centraal China) en Shandong (Chinese oostkust) bezocht. Met beide Chinese provincies heeft Gelderland een vriendschapsband. Thema's die centraal staan in deze missie zijn water- en milieutechnologie, duurzame stedelijke ontwikkeling, circulaire economie en logistiek.

Holland Circular Hotspot Event: Grenzeloos Circulair

Welke kansen zijn er voor jouw bedrijf om circulair te ondernemen in het buitenland? Sprekers van het ministerie van IenW, RVO Internationaal en Metabolic.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding 3

De derde bijeenkomt van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding najaar 2018. De eerste en tweede bijeenkomst waren respectievelijk 3 oktober en 7 november.

Circular Economy Lab: De metaalketen sluiten

Nederland exporteert het gros van haar metaalresten. Zo verlaat zeker 82 procent van al het staalschroot dat in onze economie vrijkomt het land. Meer dan de helft hiervan gaat naar de hoogste bieders buiten Europa, zoals Turkije, Marokko, VS en Bangladesh waar het laagwaardig verwerkt wordt. Laten we hiermee kansen liggen?

Week van de Circulaire Economie 2019

Week georganiseerd door circulairondernemen.nl waarin bedrijven kunnen ontdekken of de circulaire economie ook iets voor hen is. Bijeenkomsten voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties over circulaire oplossingen, ideeën businesscases.

Meer waarde uit grondstoffen

Milgro opent tijdens de Week van de Circulaire Economie de deuren van haar Wastelab voor professionals die met een afval- of reststroom van hun bedrijf aan de slag willen (workshop).

InfraTrech 2019

InfraTech is een tweejaarlijkse beurs voor de infrastructuur, met ruimte voor thema's als Water, Openbare ruimte & Mobiliteit en Riolering.

Future of Polyolefins 2019

Congres voor producenten van polyolefinen, over onder meer de impact van de circulaire economie op de industrie.

International Electronics Recycling Congress 2019

Tweedaags internationaal congres over AEEA-recycling met beurs, netwerkdiner en excursie voor autoriteiten, industrie en academici. Meer dan 500 bezoekers worden verwacht.

Petcore Europe 2019

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse Petcore Europe-conferentie 'EU Plastics Strategy 2.0 - Taking the pet-industry to the next step'.

Milieucriminaliteit

Congres over hoe milieucriminaliteit kan worden aangepakt met voorbeelden uit binnen- en buitenland.
Op 15 februari is een aparte dag als masterclass over hetzelfde onderwerp.

Vang-bijeenkomst 'Kwaliteit (Gft en Textiel)'

Inzamelaars, verwerkers en gemeenten delen hun visie op het verbeteren en behouden van kwaliteit van gft en textiel.

Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Het Duurzaam Gebouwd Congres is bedoeld voor directieleden, managers en senior professionals die actief zijn in de brede bouw- en vastgoedsector of daaraan gelieerd zijn.

Masterclass milieucriminaliteit

Over het signaleren van milieucriminaliteit het het opstellen vaan een interventiestrategie.
Op 14 februari is een congres over hetzelfde onderwerp.

World Resources Forum

Wereldwijd congres over grondstoffen. Deze editie wordt mede georganiseerd door Ovam.

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

1e dag uit 5-daagse opleiding over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 26 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2019

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de negentiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Wet en regelgeving binnen de afvalsector

2e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

World Bio Markets 2019

Internationaal congres met beurs over de biobased economie. Dit is de 13e editie.

Financieel inzicht in de afvalsector

3e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 16 april en 14 mei 2019.