Nieuwsoverzicht


Er zijn 21347 items gevonden.

Sorteren op  

IRADO in Rijnwoude

Afvalinzamelaar IRADO heeft haar activiteiten uitgebreid naar Rijnwoude, met de kernen Benthuizen, Hazerswoude-dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerke a/d Rijn.

Inzameling Noordwijk naar AVR

De gemeente Noordwijk heeft op 11 december een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AVR over de totaalzorg voor de afvalinzameling.

Convenant Verpakkingen III een feit en stelt statiegeld toch uit

Vlak voor de ondertekening van het Convenant Verpakken III is staatsecretaris Van Geel het bedrijfsleven tegemoet gekomen door een jaar uitstel te geven om de afspraken in het convenant na te komen.

Nut en noodzaak scheiden gft wordt onderzocht

Het AOO en de VVAV gaan onderzoeken of de gescheiden inzameling van gft-afval nog toekomst heeft.

Stort Smink mag uitbreiden van Raad van State

Stortplaats Smink in Amersfoort mag uitbreiden. De Raad van State is van mening dat de ingediende beroepen hiertegen grotendeels ongegrond zijn.

Convenant Verpakkingen III

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid ondertekenden op 4 december 2002 het Convenant Verpakkingen III, alsmede het bijbehorende Deelconvenant Kunststofverpakkingen.

Afvalsturing Friesland wil Jager bedrijven overnemen

Afvalsturing Friesland wil voor 10 miljoen euro sloopbedrijf en afvalverwerker Jager uit het Groningse Midwolde overnemen.

VNAO en VVAV eens over fusie

De leden van de brancheverenigingen VNAO en VVAV hebben hun fiat gegeven voor de definitieve fusie tot één branchevereniging begin volgend jaar.

Vivendi verkoopt zijn milieupoot

Vivendi Universal zal eind dit jaar ongeveer de helft van haar aandeel in Vivendi Environnement verkopen aan een groep van banken, investeringsmaatschappijen en nutsbedrijven.

PAGO krijgt allerlaatste kans

Na een mislukt overleg tussen de afvalsector en bedrijfsartsen over de periodieke arbeidskeuring voor inzamelaars, nemen de brancheverenigingen zelf het initiatief om de keuring geïntroduceerd te krijgen.

AVR start verwerking papierresidue

Staatsecretaris Van Geel verzekerde AVR bij de opening van haar geavanceerde verwerkingsinstallatie voor papierreject in Duiven, dat het kabinet ook in de toekomst groene stroom financieel zal blijven ondersteunen. AVR zal dat zeker nodig hebben.

Diftar in Zoetermeer gaat niet door

Na maanden lang politiek gekrakeel is de invoering van diftar in de gemeente Zoetermeer afgebroken. Verantwoordelijk wethouder Paul Scheffer heeft zijn ontslag aangeboden.

Gft-verwerking weinig last van nieuwe EU-regels

De Europese Verordening Dierlijke Bijproducten (1774/2002) zal waarschijnlijk weinig gevolgen hebben voor de gft-verwerking.

Diftar in Brabant werkt

Meer dan de helft (53 procent) van het huishoudelijk afval in Brabant wordt aan de bron gescheiden en vervolgens nuttig toegepast.

Papierrecycling bedreigd door EU-maatregel

De Europese papierindustrie heeft geprotesteerd bij de Europese Commissie tegen een nieuwe standaard. Die heeft tot gevolg dat het verbranden met energiewinning van papier wordt gepromoot boven het hergebruik.

Horst aan de Maas wil stoppen met gescheiden gft-inzameling

Staatssecretaris Van Geel heeft uiterst voorzichtig gereageerd op het verzoek van de Limburgse gemeente Horst aan de Maas de gescheiden inzameling van gft-afval te mogen staken.

VConsyst neemt Europartners over

VConsyst, leverancier van software en elektronica voor geautomatiseerde afvalinzamelsystemen, heeft Europartners, producent van ondergrondse containers, overgenomen.

Twence Afvalscheiding opent nieuwe installatie

Ondanks de zware druk die de afvalexport op het rendement van scheidingsinstallaties legt, ziet Twence Afvalscheiding de toekomst zonnig in.

MEP met scepsis onthaald

Het voorstel voor de stimuleringsregeling voor Milieukwaliteit van de electriciteitsproductie (MEP) is met teleurstelling ontvangen. De regeling vervangt de groene stroomregeling (REB).

Vagron ligt grotendeels plat

De ultramoderne afvalfabriek Vagron in Groningen ligt tweeënhalf jaar na de ingebruikname nog steeds grotendeels plat en lijdt zwaar verlies.