Nieuwsoverzicht


Er zijn 21339 items gevonden.

Sorteren op  

Reinigingsdienst Capelle aan den IJssel verzelfstandigd

Met de oprichting van de NV Milieuservices AVR - Capelle aan den IJssel is de reinigingsdienst van die gemeente verzelfstandigd om op termijn overgenomen te worden door de AVR.

Afval cijfers in overvloed, alleen wat laat.

Minister Pronk vroeg zich afgelopen lente tijdens een overleg met de vaste Tweede Kamer Commissie van VROM hardop af waarom 'we hier eigenlijk over de scheidingcijfers van 1997 zitten te praten'.

Van Gansewinkel neemt twee bedrijven over

Afvalinzamelaar Van Gansewinkel heeft zijn positie in de Randstad verder verstevigd door overname van Snelbak/Avac uit Amsterdam en GRM uit 's Graveland.

Gebrekkige naleving Wet Milieugevaarlijke stoffen

Tijdens controles op de naleving van de Wet Milieugevaarlijke stoffen (Wms) in 1997 en 1998 heeft de Inspectie Milieuhygiëne geconstateerd dat de naleving nogal eens tekort schoot.

Orion dagvaardt Watco en Etrinsa

Orion uit Drachten heeft de PCB-verwerkende bedrijven Fabricom en Watco uit België en Etrinsa uit Spanje voor de rechter gedaagd voor het onrechtmatig gebruik van een door hen ontwikkeld proces voor het verwerken van gevaarlijk chemisch afval.

Eerste automatische tapijtsorteerder

Carpet Recycling Europe (CRE) gaat 's werelds eerste automatische sorteerfabriek voor gebruikte tapijten bouwen.

Eerste hoogleraar afvalmanagement

Nederland heeft sinds 1 januari een deeltijd hoogleraar Afvalmanagement. Het International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) in Delft heeft hiervoor de heer ir. E.J. van Heugten benoemd op een nieuwe leerstoel.

Kunststofrecycling weer een stap verder

Hergebruik van kunststof afval is al tijden het grootse probleem in recyclingland. De vele soorten kunststof die voor recycling in aanmerking komen, mengen onderling vaak slecht. Het gevolg is dat gerecycled plastic een lage kwaliteit heeft en alleen gesc

Nieuwe Milieulijst voor 2000

Vanaf 1 januari is er een nieuwe Milieulijst van kracht geworden. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen die in 2000 in aanmerking komen voor een willekeurige afschrijving. De lijst wordt ieder jaar hernieuwd en aangepast aan de ontwikkelingen op milieu- en

Geesink Service in nieuw pand

Op industrieterrein De Munt in Emmeloord is een nieuw pand neergezet voor de gehele serviceafdeling van Geesink.

AVM gaat beperken stortgasemissie onderzoeken

AVM heeft van de Novem een subsidie van 200 duizend gulden ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek naar het beperken van de emissies van methaan uit stortplaatsen.

Secundaire bouwstoffen in de wegenbouw

Bij het CROW is een publicatie verschenen over de toepassing van secundaire bouwstoffen in de wegenbouw. Het geeft een actueel overzicht van de wet- en regelgeving en geeft inzicht in de civieltechnische en milieuhygiënische eigenschappen van een groot aa

Informatie Punt Afval

Het Informatiecentrum Preventie en Hergebruik van het Afval Overleg Orgaan heeft haar naam gewijzigd in het Informatie Punt Afval (IPA). De naam van het Informatiebulletin Preventie en Hergebruik verandert gelijktijdig in Afval Informatief.

Indaver neemt Poolse Uwe-Eco over

Het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Indaver heeft een meerderheidsbelang genomen in het Poolse bedrijf Uwe-Eco. Dit bedrijf verzorgt de inzameling en verwerking van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval met 75 werknemers in enkele zuidelijke steden en b

GDA gaat warmte leveren aan zijn omgeving

De Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA) en Nuon hebben een bedrijf opgericht dat de warmte uit de AVI Amsterdam gaat distribueren aan bedrijfsgebouwen in het Westelijk Havengebied Amsterdam.

Overtredingen stortverbod BSA

De Inspectie Milieuhygiëne heeft geconstateerd dat er ernstig gesjoemeld wordt met het stortverbod voor bouw- en sloopafval (BSA). BSA mag alleen worden gestort tegen een lager tarief als dit niet hergebruikt kan worden. Maar ook andere afvalstromen, of m

Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling van start

Minister Pronk heeft officieel het startschot gegeven voor het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, kortweg NIDO.

DAR wordt overheidsgedomineerde bedrijf

De Dienst Afvalstoffen & Reiniging (DAR) gaat in het nieuwe millennium verder als een verzelfstandigde overheidsgedomineerde organisatie.

La Poubelle wint Brabantse milieuprijs

De provincie Noord-Barabant heeft de milieuprijs 1999 toegekend aan het kringloopbedrijf La Poubelle. Het thema voor de prijs was duurzaamheid. Het kringloopbedrijf paste daarin het beste.

Optimale conversie van afval en biomassa

TNO-MEP, ECN en PricewaterhouseCoopers gaan onderzoeken via welke conversieroute biomassa en afval optimaal zijn in te zetten voor de productie van elektriciteit en warmte.