Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 23077 items gevonden.

Sorteren op  

Flevoland geeft Eurobag Recycling subsidie

Het Provinciebestuur van Flevoland helpt het bedrijf Eurobag Recycling met een verbetering van de belading van haar vrachtwagens. De Provincie heeft hier 43.000 euro aan subsidie voor vrijgemaakt.

Oudpapierprijzen hebben opgaande lijn

De oudpapierprijzen in Nederland zijn behoorlijk gestegen. Ons land loopt hiermee in de pas met andere Europese landen waar ook sprake is van een stijging.

Bouw wervelbedinstallatie Sleco vordert gestaag

Eind dit jaar moet de eerste van drie lijnen van de wervelbedinstallatie van Sleco in het Vlaamse Beveren proef gaan draaien.

Conflict Stivam en Essent lijkt beslecht

De arbitrage tussen Stivam en Essent-dochter Edon is in het voordeel van Stivam uitgevallen. Essent mag extra stortbelasting niet doorberekenen aan Stivam, omdat dit tegen de gemaakte afspraken is.

Commissie onderzoekt wijzigingen afvaldefinities

De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheden van vergaande deregulering van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Vooral de definities worden aan de orde gesteld, maar ook zou de IPPC-richtlijn moeten worden uitgebreid voor meer afvalverwerkingsinrichtingen.

Rd4 gaat containers registreren

Reinigingsdiensten Rd4 in Heerlen gaat voor de negen aangesloten gemeenten het aanbiedgedrag van de burger registreren. ICS gaat het containeridentificatie- en registratiesysteem nog dit jaar leveren.

Transparantie onderdeel van besluit tot aanbesteden

Gemeenten moeten zich meer laten leiden door transparantie van bestuur bij de keuze voor al of niet aanbesteden. Zo reageren de Europese decentrale overheden op een uitspraak van de rechter over het niet aanbesteden van plantsoenonderhoud door de gemeente Moerdijk.

Burgers hebben nu recht op milieu-informatie

Vandaag treedt de Europese richtlijn in werking waarmee de transparantie van het milieubeleid aanzienlijk wordt vergroot. Negen landen hebben de richtlijn op tijd geïmplementeerd.

Milieuwinst bio-afvalzakken is vooral bij de consument te halen

SP Metal te Hardenberg, producent van vuilniszakken, start, na een geslaagde proef, met de productie van bio-afvalzakken voor GFT. Uitgaande van de Meerjarenafspraak Energie-efficiency Industrie 2 (MJA2) is onderzocht hoe de milieubelasting in de hele levenscyclus van de bio-afvalzak zo laag mogelijk kan worden gehouden. De grootste winst blijkt te halen in de gebruikersfase.

NMa nu helemaal eens met WEB-financiering

Uiteindelijk vindt de NMa toch dat er voldoende waarborgen zijn in het financieringssysteem van de NVMP die zorgen dat de kosten voor de consument niet uit de hand lopen.

Raad Veenendaal wil Kringloopcentrum ook voor grof vuil

De gemeenteraad van Veenendaal wil unaniem dat Kringloopcentrum 't Veen, behalve het inzamelen van wit- en bruingoed, zich vanaf volgend jaar ook gaat bezighouden met het grof huishoudelijk afval.

Veerman wijst beschuldigingen TLN van de hand

Minister Veerman van Landbouw is het niet eens met de Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat er bij veevoedertransport gesjoemeld wordt met de regels.

Brussel pakt afval op scholen aan

Voedselresten en papier maken het leeuwendeel uit van het afval op lagere scholen, zo onderzocht het Brusselse Gewest. Met een pedagogische koffer kan daar verandering in aangebracht worden.

Tilburg stopt met inzameling GFT-afval bij hoogbouw

De gemeente Tilburg stopt medio februari met de inzameling van GFT-afval in de hoogbouw.

VAR ontvangt RHP-certificaat voor gft-compost

De VAR mag als eerste composteerbedrijf in Nederland gft-compost leveren met het RHP-certificaat.

VNG overweegt alternatief voor bestuurlijke boete

Gemeenten blijven bezwaren hebben tegen de voorgestelde opzet van de bestuurlijke boete. Dat bleek uit een bestuurlijk overleg tussen de VNG en de minister van Justitie.

Haarlemmermeer verbindt zich aan De Meerlanden voor vijf jaar

De komende vijf jaar zal De Meerlanden de afvalinzameling, straatreiniging en andere diensten blijven verzorgen voor de gemeente Haarlemmermeer. Het contract is getoetst aan de markt.

TevredenheidsAward opnieuw naar Van Gansewinkel

Het onderzoeksbureau Effectory heeft Van Gansewinkel opnieuw uitgeroepen tot leukste grote werkgever. Het bureau ondervroeg daarvoor de medewerkers van 202 bedrijven in de Benelux.

Verschuiving milieuheffing van verwerker naar producent ontraden

Een verschuiving van de milieuheffingen die afvalverwerkers nu betalen naar producenten is geen verstandige stap. Dat schrijft een werkgroep van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

Westo legt vergunning AVI ter inzage in Drenthe

De geplande vuilverbrander op het Duitse deel van het Europark bij Coevorden heeft de vergunning nu ook in Nederland ter inzage gelegd. Verwacht wordt dat in 2007 met de bouw wordt begonnen.