Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22898 items gevonden.

Sorteren op  

NMPO bespaart kosten en optimaliseert routes

Duim werkt probleemgericht

Modulair softwarepakket van Kennemerland

GMT: niet zomaar een leverancier

Leidraad voor afvalbakken

Nederland Schoon, CROW en NVRD hebben gezamenlijk een leidraad ontwikkeld en gepubliceerd voor afvalbakken in de openbare ruimte.

Certificaat archiefvernietiging

De Federatie Nederlandse Oudpapierindustrie (FNOI) heeft een certificeringsregeling vastgesteld voor archief- en datavernietiging.

Hergebruik kunststof neemt weer toe

Het materiaalhergebruik van kunststof verpakkingen is gestegen van 16 procent in 2002 naar 21 procent in 2003. Dat staat in het jaarverslag van de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK).

Hof blijft bij ruime interpretatie van afvaldefinitie

Het Europese Hof heeft in een Italiaanse zaak bevestigd dat onder de huidige Europese wetgeving de definitie over wat een afvalstof is breed moet worden geïnterpreteerd.

Ecosmart ook in Nederland

Het Belgische concept voor integraal afvalmanagement in de kantooromgeving wordt ook in Nederland, met de Smartbin, volledig geïntroduceerd.

Afzet compost wordt gestimuleerd, Wbm aangepast

Er komt echt geen exportheffing als het aan Van Geel ligt. Wel gaat hij de afzet van compost stimuleren om eventuele negatieve effecten van de gewijzigde GFT-inzameling te compenseren. Ook zal de stortheffing op secundair bouwmateriaal op een of andere manier worden gecompenseerd.

Bio-energie: hoe doe je dat?

Biomassa moet meer ingezet worden voor de productie van energie, want daarmee hoopt Nederland haar Kyoto-doelstellingen te halen. Aan SenterNovem de taak om zoveel mogelijk initiatieven te stimuleren.

RWS kiest VISTA Wintermanagement

Na een proef van twee strooiseizoenen zet Rijkswaterstaat VISTA Wintermanagement in als standaard strooimanagementsysteem.

En profil: Ad Cardon

SCG voor rechter voor ontduiken milieuheffingen

Voor de rechtbank in Rotterdam is dinsdag 9 november de rechtszaak begonnen tegen Service Centrum Grond dat ervan verdacht wordt jarenlang de verkeerde verklaringen te hebben afgegeven met betrekking tot vervuilde grond.

Energiemark Europa weer een stuk groter

Door een herstelde aansluiting van de electriciteitsnetwerken van Zuidoost Europa op die van de EU is de energiemarkt een stuk groter geworden.

Verbod op voedselrestenvermalers moet van de baan

Het afvoeren van voedselresten via het riool moet in Nederland, net zoals in vele andere landen, toegestaan worden.

Sandrien definitief onder slopershamer

Het schip Sandrien, dat al sinds februari 2001 in de haven van Amsterdam ligt, wordt gesloopt.

Eco-efficiënte innovaties versterken Europese concurrentiekracht

Staatssecretaris Van Geel, de voorzitter van de Europese milieuministers, is verheugd dat het Kok-rapport de boodschap heeft overgenomen dat eco-efficiente innovaties de Europese concurrentiekracht kunnen versterken.

Groningse gemeenten kiezen voor Fryslân Miljeu

Vanaf 1 januari 2005 gaat Fryslân Miljeu ook inzamelen in de Groningse gemeenten Bellingwedde, Scheemda en Winschoten.

Afvalwereld nog sterk diesel-minded

In tegenstelling tot Duitsland zijn schone voertuigen in ons land nog nauwelijks ingeburgerd. Ook niet binnen de afvalbranche, die nog sterk diesel-minded is. Toch lopen her en der in het land proefprojecten met roetfilters, met voertuigen die rijden op aardgas, en voertuigen op biobrandstoffen.