Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22898 items gevonden.

Sorteren op  

Nieuwe naam voor reinigingsdienst Haarlem

Dit najaar gaat de reinigingsdienst van Haarlem (RATD) zelfstandig verder en daar hoort een nieuwe naam bij. Die is gevonden in Spaarnelanden NV (afvalzorg en reiniging).

Nieuw normontwerp voor voorbehandeling van grondmonsters

Laboratoria krijgen met normontwerp NEN 5709 een instrument in handen voor het uitvoeren van de monstervoorbehandeling.

Eenmalig PET gelijk aan hervulbaar glas

Eenmalige PET-flessen zijn vanuit milieuoogpunt gelijk aan herbruikbaar glas als deze via een groene-puntsysteem wordt ingezameld.

Klagen is goed, maar het houdt een keer op

Een goede relatie met de buurt is voor een afvalbedrijf onmisbaar. Maar soms lukt het niet. Bij het groencomposteringsbedrijf RRT in de Betuwe kennen ze daarover meepraten. Ook de Gelderse handhaving kent het fenomeen. Hoe om te gaan met de continue klager?

Reacties op artikel 'Klagen is goed, maar het houdt een keer op'

In Afval! nummer 5 staat een http://www.afvalonline.nl/artikel?id=6034 (artikel over een handhavingsactie) bij RRT Betuwse Groen Recycling. Tegen dit groencomposteringsbedrijf komen regelmatig klachten binnen de de provincie Gelderland. In een interview met handhaver David Snel beschrijft deze zijn ervaringen, visie en dilemma's die hij bij het bedrijf tegenkwam. Op dit artikel zijn twee reacties binnengekomen.

Milieueffecten bedrijven wordt publieke informatie

Binnenkort is informatie over de uitstoot van bedrijven voor iedereen toegankelijk. Het gaat daarbij om lozingen, afval, geluid en straling van bedrijven.

Emissieautoriteit maant bedrijven tot spoed

De Nederlandse Emissieautoriteit maant bedrijven haast te maken met het opstellen en indienen van een monitoringsprotocol voor emissiehandel.

Twence vraagt vergunning voor biomassa centrale

Twence heeft bij de provincie de MER-rapportage en de vergunningaanvraag ingediend voor de biomassacentrale.

Ondergang inzameling oud papier dreigt als PET-proef doorzet

Het plan voor een inzamelproef van kleine PET-flesjes zal de inzameling van oud papier negatief beïnvloeden. Morgen spreekt de Tweede Kamer over het systeem.

Provincie mag niet over EVI besluiten

De provincie Drenthe heeft geen bevoegdheid om een vergunningaanvraag in behandeling te nemen voor de bouw van de EVI in Coevorden. Dat betekent niet dat de EVI van de baan is.

Van Geel zou zich achter EU verschuilen

Recycling Netwerk, de koepel van milieuorganisaties die zich voor hergebruik PET-flessen inzet, zegt dat Van Geel zich achter EU-wetgeving verschuilt om de hervulbaarheid te kunnen afschaffen.

Bowie implementeert Q WMR

Bowie Afvalstoffen Recycling heeft gekozen voor Q WMR als softwarepakket voor de financiële, logistieke en verwerkingsprocessen.

Meldpunt nieuwe stijl

Directeur Edelchemie vijf uur 'gegijzeld'

Een onaangekondige VROM-inspectie bij Edelchemie te Panheel heeft veel consternatie in het bedrijf veroorzaakt. Directeur Nevels voelde zich zodanig onrechtmatig behandeld dat hij zowel een schadeclaim heeft ingediend als een aanklacht wegens gijzeling.

NAM wil ook in Overijssel productiewater terugbrengen

De NAM wil productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning injecteren in bestaande gasvelden in Zuidoost Drenthe en Overijssel.

Huisvuilophaalservice voor gehandicapten van start

De gemeente Velsen wil dat bij gehandicapten gratis het huishoudelijk afval wordt opgehaald. ReinUnie start op 7 september 2004 als eerste inzamelbedrijf in Nederland met deze service.

Ruimere vrijstelling GFT-inzameling in het verschiet

De verplichting om GFT-afval gescheiden in te zamelen blijft, maar de vrijstelling die gemeenten daarvoor kunnen krijgen moet aanzienlijk worden uitgebreid. Dat is de verwachting van het AOO-advies dat begin september naar staatssecretaris Van Geel gestuurd wordt.

VROM op koers met modernisering regelgeving

De herijkingsoperatie van VROM waardoor minder regels moeten ontstaan en de administratieve lasten worden beperkt laat een behoorlijke voortgang zien.

Europa stelt nieuwe eisen aan verpakkingsafval

Begin dit jaar keurde het Europees Parlement de herziening van de Europese verpakkingsrichtlijn goed. De vorige dateerde uit 1994. Europa legt hiermee de lat voor recycling fors hoger. Desondanks haalt Nederland de doelen voor 2008 nu al ruimschoots. Enige zorgenkindje is de kunststofverpakking.

Knowaste start in Australië

Het Nederlandse Knowaste wordt voor de Australische vestiging als voorbeeld gesteld.