Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22907 items gevonden.

Sorteren op  

Bowie implementeert Q WMR

Bowie Afvalstoffen Recycling heeft gekozen voor Q WMR als softwarepakket voor de financiële, logistieke en verwerkingsprocessen.

Meldpunt nieuwe stijl

Directeur Edelchemie vijf uur 'gegijzeld'

Een onaangekondige VROM-inspectie bij Edelchemie te Panheel heeft veel consternatie in het bedrijf veroorzaakt. Directeur Nevels voelde zich zodanig onrechtmatig behandeld dat hij zowel een schadeclaim heeft ingediend als een aanklacht wegens gijzeling.

NAM wil ook in Overijssel productiewater terugbrengen

De NAM wil productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning injecteren in bestaande gasvelden in Zuidoost Drenthe en Overijssel.

Huisvuilophaalservice voor gehandicapten van start

De gemeente Velsen wil dat bij gehandicapten gratis het huishoudelijk afval wordt opgehaald. ReinUnie start op 7 september 2004 als eerste inzamelbedrijf in Nederland met deze service.

Ruimere vrijstelling GFT-inzameling in het verschiet

De verplichting om GFT-afval gescheiden in te zamelen blijft, maar de vrijstelling die gemeenten daarvoor kunnen krijgen moet aanzienlijk worden uitgebreid. Dat is de verwachting van het AOO-advies dat begin september naar staatssecretaris Van Geel gestuurd wordt.

VROM op koers met modernisering regelgeving

De herijkingsoperatie van VROM waardoor minder regels moeten ontstaan en de administratieve lasten worden beperkt laat een behoorlijke voortgang zien.

Europa stelt nieuwe eisen aan verpakkingsafval

Begin dit jaar keurde het Europees Parlement de herziening van de Europese verpakkingsrichtlijn goed. De vorige dateerde uit 1994. Europa legt hiermee de lat voor recycling fors hoger. Desondanks haalt Nederland de doelen voor 2008 nu al ruimschoots. Enige zorgenkindje is de kunststofverpakking.

Knowaste start in Australië

Het Nederlandse Knowaste wordt voor de Australische vestiging als voorbeeld gesteld.

Van Geel: Discussie over statiegeld pas eind 2005

Staatssecretaris Van Geel wil pas eind 2005 beslissen over uitbreiding van het statiegeldsysteem. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het bedrijfsleven krijgt, zoals afgesproken, eerst de kans om kleine flesjes en blikjes zonder statiegeld in te zamelen.

Voorbereid op het onverwachte

De afgelopen tijd hebben zich diverse crisissituaties voorgedaan in de afvalwereld. Onnodig vaak bleek daarbij de voorbereiding ter plekke te moeten plaatsvinden. Paniek en negatieve beeldvorming zijn het gevolg. Goede planning vooraf, heldere afspraken en verantwoordelijkheden helpen echter om de situatie correct af te handelen en imagoverlies te voorkomen. Een handreiking.

Buitenlandse bedrijven wisten niet van VIHB

Buitenlandse bedrijven die afval willen transporteren of verhandelen in Nederland moeten zich ook registreren op de VIHB-lijst. Maar de meeste bedrijven wisten van niets.

Verkoop tweedehands spullen via internet is booming

Nederlanders hebben de smaak te pakken als het gaat om het verhandelen van gebruikte goederen via internet.

'Metro' en 'Europe' zijn van VConsyst, 'Lumio' van BWaste

De inwerpzuilen van de ondergrondse afvalinzamelsystemen 'Metro' en 'Europe' zijn het intellectuele eigendom van VConsyst. Het merk en de zuil Lumio zijn van BWaste.

Afvalbedrijven voorzichtig verheugd over voorstel MEP

De AVI's krijgen misschien beter toegang tot de MEP-subsidie. Dit blijkt uit de reactie van minister Brinkhorst van economische zaken op de evaluatie van de wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP).

VROM verlengt regeling verwijderingsbijdrage op isolatieglas

Het ministerie van VROM heeft per 1 september 2004 een nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) afgegeven voor de verwijderingsbijdrage op isolatieglas.

Geen GFT-inzamelen in buitengebieden met diftar

Onderzoek in de gemeente Dalfsen laat zien dat bij diftar op GFT-afval in het buitengebied het aanbod zo laag is dat de inzameling beter kan worden gestaakt. Het heeft dan nauwelijks effect op het restafval en andere fracties. daarom vraagt Dalfsen nu ontheffing aan VROM.

Nieuw integraal verpakkingenbeleid gewenst

Er moet een nieuw integraal verpakkingenbeleid komen. Deze oproep is gedaan aan de Tweede Kamer door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de NVRD, Roteb en Stichting Natuur en Milieu.

Afvalstromen levensmiddelenindustrie onderzocht

De afval- en reststromen in de levensmiddelenindustrie worden onderzocht. Dit schrijft minister Veerman van Landbouw aan de Tweede Kamer in een tussenrapportage over diervoeders.

Vlaams ondernemersverzet tegen ecotaks

Als het aan de Vlaamse zelfstandige voedingswinkeliers ligt stopt de Vlaamse regering snel met het statiegeld- en retoursysteem voor drankverpakkingen.