Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 23228 items gevonden.

Sorteren op  

Eco-efficiëntie prijs IFEST 2004

De genomineerden voor de Eco-efficiëntie prijs van de IFEST zijn bekend gemaakt.

Design en kwaliteit

Komende maand introduceert Sulo Milieutechniek nieuwe, modern vormgeven vierwiel-containers met volumes van 660 en 770 liter. Deze containers uit de MGB-serie zijn een voortzetting van de kwalitatief hoogstaande en veelzijdige containerlijn die SULO twee jaar geleden inzette met de MGB 1100.

LAP vordert op een pad vol kuilen

Het LAP ligt redelijk op stoom, zo blijkt uit de voortgangsrapportage door het AOO. De doelstellingen komen in rap tempo naderbij. Toch blijven er zorgen. Vooral of de verbrandingscapaciteit in de toekomst voldoende zal zijn. Storten van brandbaar afval is nu bijna tot nul gereduceerd, maar komt er geen AVI-uitbreiding dan zullen de deponieën hun deuren weer open moeten zetten.

Pakken met boter

De exportdiscussie is nog altijd niet uitgewoed. Maar het is heel goed mogelijk dat die over anderhalf jaar omgeslagen is in een even felle importdiscussie. Het lijkt er echter op dat zowel de overheid als het bedrijfsleven daar niet over wil nadenken.

Binnenvaart boekt vooruitgang met afvalbeleid

De hoeveelheid water in schepen dat met olie is vervuild (bilgewater) is in 2003 sterk verminderd.

Wavin Lash lijft Belgische concurrent in

Plastic palletbouwer Wavin Lash in Sneek neemt zijn Belgische concurrent Basic Industrial Plastic Pallets over.

Motivatie afvalscheiding neemt gestaag af

Nederlanders zijn steeds minder bereid afval te scheiden. De verminderde bereidheid is het sterkst onder jongeren.

Friesland trekt Europese samenwerking voor afvalbeheer

De provincie Friesland gaat leiding geven aan een kennisuitwisselingsproject tussen verschillende EU-landen op het gebied van afvalbeheer. Het project loopt tot begin 2007 en de totale kosten bedragen ruim € 1,4 miljoen.

Leidraad Milieubelastingen

Staatssecretaris van Financiën heeft de Wbm (Wet belastingen op milieugrondslag) voor 2004 vastgesteld.

EU-advies verduidelijkt verwijdering en nuttige toepassing

Er is een eerste stap gezet om de slepende discussie over het verschil tussen een handeling van verwijdering en van nuttige toepassing op te lossen.

Milieuhandhaving wordt weer serieus

Milieuhandhaving staat in de schijnwerpers. In maart kondigde het kabinet speciale milieuteams aan en kwam het Ambtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (ALOM) met een Landelijke Strategie Milieuhandhaving. De aandacht vanuit het kabinet voor de handhaving is te herleiden tot het actuele debat over normen en waarden, maar is ook gebaseerd op onderzoeken die uitwezen dat de milieuhandhaving tekortschiet. Een kennismaking met de nieuwe middelen die de milieuhandhaving weer een prominente positie moeten geven.

De eerste Predator op rups

OBMtec BV heeft de eerste Predator op rupsonderstel afgeleverd.

Een zekere onzekerheid

Via de milieuvergunning kunnen afvalbedrijven een financiële zekerheid opgelegd krijgen. Dat kan flink in de papieren lopen. Bovendien is het onzeker óf hij wordt opgelegd en hoe hoog het bedrag is. Wijzigen van een milieuvergunning is niet meer zonder risico.

Groen licht voor biomassacentrale Buggenum

Nuon mag verder gaan met het exploiteren van de biomassacentrale in Buggenum. Het verzoek van de 'Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum' om de vergunning te schorsen, is woensdag door de Raad van State afgewezen.

Weer wijziging bepaling volumieke massa

Na consultatie met de raad voor de Accreditatie zijn de voorwaarden voor de bepaling van de volumieke massa voor een verlaagd tarief afvalstoffenbelasting opnieuw gewijzigd.

In 2003 meer restafval verbrand dan gestort

In 2003 is de hoeveelheid gestort afval flink gedaald en voor het eerst is er meer afval verbrand dan gestort.

Tilburg start met pasjessysteem Milieustraat

De milieustraat Albion in Tilburg wordt uitgebreid en na afronding wil de gemeente de toegang via pasjes gaan regelen.

90 miljoen lege batterijen terug voor recycling

Vorig jaar is 5 procent meer batterijen ingezameld dan het jaar ervoor.

Van Geel ziet milieuconvenanten nog steeds zitten

Onder bepaalde omstandigheden zijn convenanten een adequaat instrument om milieudoelen te realiseren.

Biomassa in Zuidwest Utrecht: onderzoek naar slaagkans

Het Actieplan Biomassa is uitgekomen: in de provincie Utrecht is in 2003 op verzoek van zes gemeenten gekeken hoe beleid vertaald kan worden in concrete resultaten. Dat gebeurde door het projectbureau Energie in Uitvoering in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.