Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22889 items gevonden.

Sorteren op  

NIWO gaat lijst afvalvervoerders beheren

Het NIWO gaat de lijst beheren van bonafide afvaltransporteurs. VROM en NIWO hebben daarvoor een convenant ondertekend. Wie niet op de lijst voorkomt, mag ook geen afval vervoeren of verhandelen.

Kirkels overgenomen

Bloem Beheer uit Panheel heeft een meerderheidsbelang genomen in transportbedrijf Kirkels uit Weert.

Raad van State doet uitspraken over export

Nadat het Europese Hof op 27 februari zich heeft uitgesproken over de vraag wat het verschil is tussen verwijderen en nuttige toepassing, kan de Raad van State een aantal lang slepende zaken afhandelen. En dat heeft zij deze zomer ook gedaan.

Van Gansewinkel had huishoudelijk afval mogen exporteren

VROM had in 1999 de export van huishoudelijk afval naar AVI's in Duitsland in beperkte mate moeten toestaan. Met die uitspraak van de Raad van State komt nu ook uit de bodemprocedure naar voren dat niet het beleid uitgangspunt van de exportbeschikkingen moet zijn, maar de situatie op dat moment.

Europa onderzoekt steunmaatregel aan AVR

De Europese Commissie is een onderzoek beginnen naar de steunmaatregel van de Nederlandse Overheid aan de DTO en C2-deponie van AVR.

Inzameling mobiele telefoons

GBS Recycling gaat als eerste in Nederland een vergoeding geven voor mobiele telefoons.

Kabinet legt lat in Europa hoog

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Geel om in Europa een ambitieus milieubeleid te voeren.

FLOOR Opleggers en aanhangwagens

Oplegger- en aanhangwagenfabrikant FLOOR in Wijchen heeft veel nieuws te vertellen. En een denkbeeldige rondleiding door het moderne bedrijf is daar een uitgelezen kapstok voor.

MAIN koopt maritieme activiteiten AVR

Met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus heeft AVR haar locatie Amsterdam aan MAIN verkocht.

Vliegas mag in Duitse mijnen

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft AZN in hoger beroep gelijk.

Veel reacties bij meldpunt tegenstrijdige regels

Na twee maanden van inventarisatie zijn bijna 400 knelpunten opgespoord, waarvan ondernemers last ondervinden. Daar zitten schrijnende voorbeelden en tegenstrijdige en onlogische regels tussen.

Zwavelzuurlekkage bij AVR

Bij het overpompen van een tank bij AVR - Industrial Waste in Rozenburg is door een nog onbekende oorzaak zwavelzuur weggelekt.

GDA wordt Afval Energie bedrijf

De Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA) heeft een nieuwe naam.

Netwerk en Saver willen meer samenwerken

De overheidsgedomineerde afvalbedrijven Netwerk uit Dordrecht en Saver uit West-Brabant onderzoeken op welke manier zij intensief kunnen gaan samenwerken.

Scheiding lijkt zijn top te hebben bereikt

De groei van de hoeveelheid afval uit huishoudens is eruit, evenals de stijging van de hoeveelheid die gescheiden wordt ingezameld.

Onrust in Haarlem over overname

Onder personeel van de reinigingsdienst van Haarlem is onrust ontstaan over de mogelijke overname.

NMa toch akkoord met verwijderingsbijdrage WEB

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is uiteindelijk toch akkoord gegaan met het systeem van verwijderingsbijdragen wit- en bruingoed en de wijze van doorberekening.

Wet markt en overheid gesneuveld

De Wet markt en overheid zal vrijwel zeker niet meer bij het parlement worden ingediend.

Milieubeweging vindt emissienormen voor afvalverbranding te slap

Het ontwerp-Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA) dat de verbranding van afval in AVI's en elektriciteitscentrales regelt zal leiden tot een forse toename van de luchtvervuiling.

AVR blijft in Margraten inzamelen

Met een nieuwe inzamelwagen heeft AVR de inzameling van huishoudelijk en GFT-afval in de gemeente Margraten bezegeld.