Nieuwsoverzicht


Er zijn 22854 items gevonden.

Sorteren op  

Europese Hof definieert nuttige toepassing

|Het Europese Hof heeft in een uitspraak verduidelijkt wat nuttige toepassing is en wat verwijdering, als het gaat om het verbranden van afvalstoffen. Het Hof volgde de lijn van het advies van de advocaat-generaal om niet de calorische waarde maar de toepassing leidend te laten zijn voor het verschil.

ARN toch niet oorzaak van stank

Afvalverwijdering Nijmegen is waarschijnlijk toch niet de veroorzaker geweest van de stankgolf die eind vorig jaar over de gemeente Beuningen trok.

IGAT mag verder

IGAT, de voortzetting van de stortactiviteiten van Proav, mag nieuwe activiteiten gaan ontplooien van de Raad van State.

Limburgse gemeenten gaan samenwerken

De 47 Limburgse gemeenten zijn een samenwerkingsverband aan het opzetten om de inzameling en verwijdering van afval efficiënter te maken. Doel is om door centrale inkoop een aanzienlijke kostenreductie te realiseren.

Consument overschat zichzelf

De Nederlander denkt veel te positief over zijn gedrag ten aanzien van afval. Hij denkt milieubewuster bezig te zijn dan op basis van de cijfers blijkt.

Kilimanjaro echte afvalberg

Om de grote hoeveelheid toeristisch afval die wordt achtergelaten op de hoogste berg ter wereld, de Kilimanjaro, te lijf te gaan, is een bijzondere coalitie tot stand gekomen tussen milieubewuste individuen, lokale organisaties en AVR.

Verdachte werknemers afvaldepot nog steeds thuis

De zeven medewerkers van het gemeentelijk Afvalstoffendepot in Utrecht (onderdeel van de gemeentelijke reinigingsdienst) die in september vorig jaar werden verdacht van verduistering, zitten nog steeds werkeloos thuis in afwachting van een beslissing van de officier van justitie.

Besluit financiële zekerheid in mei van kracht

Vanaf 1 mei kan het bevoegd gezag een eis van financiële zekerstelling koppelen aan een vergunningverlening. Dit voor het geval de vergunning niet juist wordt nageleefd en er schade ontstaat.

Humana verliest procedure over Betuwse textielinzameling

De voorlopige voorziening die de Stichting Humana aan de Raad van State had gevraagd om toch in het Rivierenland textiel te kunnen blijven inzamelen, is afgewezen.

Zoetermeer in het rood door diftar

De gemeente Zoetermeer dreigt over twee jaar miljoenen te verliezen. Een van de oorzaken is het afketsen van het diftarproject.

SNAB wordt EcoNedwerk

Het samenwerkingsverband van regionale afvalinzamelende bedrijven gaat verder in een andere structuur. Als franchiseorganisatie EcoNedwerk probeert men meer houvast op de markt te krijgen.

Krimpen ook onder AVR's hoede

De gemeentelijke reinigingsdienst van Krimpen aan den IJssel wordt vanaf 1 juli verzelfstandigd, waarbij het management bij de AVR komt te liggen.

Afvalscheiding naar gemeentegrootte

Het AOO heeft de doelstellingen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval gedifferentieerd naar stedelijkheidsklasse.

Rotterdam voert eigen aanbestedingsregels in

De gemeente Rotterdam heeft een eigen aanbestedingsreglement voor werken ingevoerd.

Carpet Recycling Europe stopt ermee

De stekker is definitief uit Carpet Recycling Europe (CRE) getrokken. De onderneming wordt eind dit jaar volledig gesloten.

Verduidelijking Inrichtingenbesluit afvalbedrijven

Staatssecretaris Van Geel heeft geprobeerd te verduidelijken wanneer een inrichting als afvalbedrijf dient te worden aangemerkt.

Autosloop 'drooggelegd'

Sinds 31 januari hebben autodemontagebedrijven die zijn aangesloten bij Auto Recycling Nederland (ARN) de mogelijkheid een drooglegsysteem te laten installeren.

Achterladers Geesink voor Berlijnse vuilniswagens

Geesink Norba Group heeft een overeenkomst getekend met Berliner Stadt Reinigung (BSR) voor de opbouw van vuilniswagens.

LAP feestelijk van start

Op 3 februari is in de Staatscourant bekend gemaakt dat het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 is vastgesteld door staatssecretaris Van Geel. Dat betekent dat het LAP op 3 maart in werking treedt, maar niet nadat het werk feestelijk was afgesloten.

Vacature hoogleraar afvalmanagement

Sinds 1 januari heeft Nederland geen hoogleraar afvalmanagement meer. Het IHE wil graag verdergaan met de leerstoel, maar niet met de huidige hoogleraar.