Artikelen


Er zijn 1702 items gevonden.

Sorteren op  

Door de ogen van... Daniël Walkot

Daniel Walkot-3.JPG

Daniël Walkot, waarnemend directeur GAD Gooi en Vechtstreek, Bussum.

AEB in de startblokken voor nieuwe business

HR_4439.jpg

AEB Amsterdam wil in 2018 vier keer zoveel grondstoffen uit afval terugwinnen dan nu het geval is. Hoe? Door nascheiding van restafval en opwerking van mineralen uit bodemassen. Een stevige ambitie voor een bedrijf dat toch primair bekend staat als afvalverbrander. Directeur Jeroen de Swart heeft echter alle vertrouwen in zijn businesscase, ondanks enkele onzekerheden.

Sneller naar een circulaire economie

Rijksweg naar het circulaire land.jpg

De omslag naar een circulaire economie gaat een stuk sneller als de overheid belangrijke belemmeringen weet weg te nemen. Daarvoor is gecoördineerde actie noodzakelijk, over alle ministeries heen en in samenspraak met het bedrijfsleven. Het Ser-advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen' geeft een gedegen voorzet. De reacties op het advies zijn positief.

Getallen

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ik zie de laatste tijd vooral getallen langskomen. '95' en '9,67' voeren de boventoon. Respectievelijk een code en de hoogte van een Frans minimumloon.

Het lokale maatwerk van Waardlanden

Waardlanden directeur Ton Versteeg bij milieustraat.JPG

Kwaliteit leveren tegen een scherpe prijs. Het gaat bij veel organisaties al snel ten koste van het personeel. Niet bij Reinigingsdienst Waardlanden. “Als overheidsgedomineerd bedrijf zijn wij het verplicht goed voor onze mensen te zorgen”, vindt directeur Ton Versteeg. Tegelijkertijd wil hij zowel de burger als de politiek voor zich winnen.

Zijn er nog belanghebbenden in de zaal?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Iedereen kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu. Maar tegen de uiteindelijk verleende milieuvergunning kunnen alleen belanghebbenden in (hoger) beroep gaan. Juist die groep lijkt een steeds nauwere definitie te krijgen.

Ecodesign van achteruit

Coolrec Lijn Koelkastkunststofverwerking 04.jpg

Terwijl beleidsmakers en politici in Brussel en Nederland over elkaar heen buitelen om haast te maken met een ecodesignstrategie, dringt de vraag zich op hoe vanaf het eind van de keten gezien de ideale wereld eruit zou zien. Ondanks de aarzeling om op de stoel van de producent te gaan zitten, een aantal aansprekende voorbeelden en wensen.

De stille dood van de grondstoffenbelasting

dreamstime_17742999.jpg

Belast grondstoffen zwaarder en verlicht de lasten op arbeid. Dat was nog geen twee jaar geleden het advies van de fiscale adviesbureaus PwC, EY, Deloitte en KPMG. Vooralsnog lijkt de overheid opvallend weinig met de suggestie te doen. Een gemiste kans voor de circulaire economie?

Lap3 nog geen materiaalbeheerplan

arbo & kwaliteit (strategisch p en o beleid).jpg

Het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan lijkt niet het ambitieuze materialenbeheerplan te worden waarover oud-staatssecretaris Wilma Mansveld een paar jaar geleden dagdroomde. Lap3 wordt vermoedelijk een dienstbaar afvalplan, maar spektakel hoeft de afvalwereld niet te verwachten. Brancheverenigingen hadden op meer ambitie van de overheid gehoopt.

De kracht van beeld

davidplas_81162.jpg

In de narratologie is 'Show, don´t tell' een bekend begrip. Lezers moet je niet iets voorschotelen, maar prikkelen met beelden. Suez Recycling and Recovery Netherlands snapt de kracht van dat adagium heel goed. En dus mocht een groep genodigden met eigen ogen zien hoe de ketenpartners van Suez van afval grondstoffen maken.

Door de ogen van... Reint Sekhuis

Reint Sekhuis-1.JPG

Reint Sekhuis, directeur Weee Nederland, Apeldoorn.

Geen reclamefolders voor Amsterdammer zonder sticker

Fotolia_89280413_M.jpg

Wil je reclamedrukwerk ontvangen? Inwoners van Amsterdam moeten het straks zelf aangeven met een ja/ja-sticker. Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren: “Met dit nieuwe systeem kan de papierverspilling daadwerkelijk aangepakt worden.”

Archiefvernietigers zien markt krimpen

Archiefvernietiging 2.JPG

Een goede bescherming van persoonsgegevens is een dagelijkse zorg. Bedrijven hebben naast digitale gegevens ook nog veel papieren archiefmateriaal dat moet worden bewaard en daarna veilig vernietigd. Een inkijkje in de relatief kleine markt van archiefvernietigers.

Geen angst voor rigoureuze omslag

Brexit.jpg

De Brexit-stem eind juni viel behoorlijk rauw op het dak van de Britse afvalsector. Sindsdien zijn de vooruitzichten onzeker. Beleidsplannen zijn in de ijskast gezet, het Britse pond is scherp gedaald en er rijzen vragen over de personele gevolgen. In de dagelijkse praktijk is daar echter weinig van te merken en geldt vooralsnog het motto 'business as usual'.

Miljardenbedrijf op de tekentafel

fusie.jpg

Op papier lijkt een fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel een goede deal. De bedrijven zijn enthousiast en wijzen op de synergievoordelen. Maar er moeten nog wel een paar hordes genomen worden.

Revolutie in bedrijfsafvalinzameling?

Paul van der Linde 2012.JPG

Ik had het vorig jaar al gemeld. De aan TLN verbonden afvalinzamelaars willen een voortrekkersrol spelen daar waar het gaat om slimme, schone en veilige bedrijfsafvallogistiek in de binnensteden. De ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) en de uitvoering van verschillende projecten zijn de vervolgstappen.

Circulair inkopen: aftasten op onontgonnen terrein

Rode stoelen.jpg

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie te stimuleren, ligt bij de inkoopafdeling van een bedrijf. Toch wordt circulair inkopen nog lang niet aan de lopende band gedaan. Een nieuw rapport legt de zwakke plekken bloot, en geeft tegelijkertijd tips die ervoor kunnen zorgen dat circulair inkopen wel een succes wordt.

Door de ogen van... Inge Eggermont

DDOV-DSC_1710.jpg

Inge Eggermont, Manager Public Affairs & Environment Elopak (West-Europa) en directeur Stichting Hedra, Terneuzen

Bron- en nascheiden communicerende vaten

In zeven jaar tijd is de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen* van huishoudens gegroeid naar zo'n 50 procent hergebruik in 2014. Het ziet ernaar uit dat de stijging zich in 2015 onverminderd heeft voortgezet. Gaat het hergebruik van kunststof verpakkingen de percentages van glas en papier (80 procent) evenaren?

Kunstgras krijgt nieuw leven in de vorm van plastic bolletjes

TUF Recycling Anneleen v Trimpont 1.JPG

Jaarlijks worden grote hoeveelheden versleten kunstgras afgedankt. De kunst is om er goed herbruikbare producten van te maken. Tuf Recycling in het Brabantse Dongen, in combinatie met het Belgische Looplife, is erin gespecialiseerd. “Als je erin slaagt meer waarde te creëren bij de recycling, kun je goedkoper inzamelen.”