Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22881 items gevonden.

Sorteren op  

Strenge emissie-eisen bijstook

Elektriciteitscentrales die afval bijstoken kunnen geconfronteerd worden met extra emissie-eisen.

AVB tekent protest aan tegen strenge aanpak

Afvalverwerking Botlek (AVB) heeft bij de Raad van State protest aangetekend tegen de strenge voorschriften die zijn opgelegd in de nieuwe vergunning.

Certificaten voor Martens Metaal

Metaalrecycler Martens Metaal Elst (Gelderland) is drie certificaten rijker: ISO 9002 (kwaliteitszorg), ISO 14001 (milieuzorg) en VCA* (veiligheidsbeheer).

Dienstauto's met gebruikte onderdelen

Schade aan dienstwagens van de rijksoverheid wordt vanaf dit jaar hersteld met onderdelen uit gedemonteerde auto's.

Verwijderingsbijdrage auto's naar 100 gulden

De verwijderingsbijdrage voor nieuwe auto's is sinds begin dit jaar flink gedaald. De bijdrage is nu 45 euro, ongeveer 100 gulden.

Rotterdam gaat voor grof vuil betalen

De Roteb wil vanaf april een heffing opleggen voor bouw- en sloopafval dat bij de burgers wordt opgehaald.

Delta neemt ex-Proav definitief over

Het afvalverwerkingsbedrijf Phoenyx Holding (voorheen Proav) is door de provincie Zuid-Holland verkocht aan Delta Nutsbedrijven.

Pronk licht criteria export brandbaar afval toe

Naar aanleiding van kamervragen heeft minister Pronk van milieu nog eens duidelijk gemaakt onder welke criteria brandbaar afval over de landsgrenzen heen getransporteerd mag worden.

AVR neemt Keunen over

Alle aandelen van het Venlose afvalinzamel- en verwerkingsbedrijf Keunen zijn overgenomen door AVR.

Ondeugdelijke opslag gevaarlijke stoffen

Controles van de Inspectie Milieuhygiëne van VROM naar de opslag van gevaarlijke stoffen hebben aardig wat mankementen aan het licht gebracht.

Bekker Reinigingstechniek versterkt met MSTS en LaGram

Bekker Reinigingstechniek heeft met de overname van LaGram zijn positie in de vacuümtechniek versterkt. Daarnaast zijn de MSTS systemen aan het pakket toegevoegd.

Milieubeweging wil scherper beleid chemische stoffen

De overheid moet haar beleid voor gevaarlijke stoffen drastisch aanscherpen, vinden Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland, de Waddenvereniging en Waterpakt.

Brabantse stortplaatsen onderzocht

Grondwateronderzoek rondom de voormalige stortplaatsen in Noord-Brabant wijst uit dat in 70 procent van de gevallen de milieunormen niet overschreden worden. Bij de overige 30 procent is dat wel het geval.

Milieufederaties tegen verbranden kippenmest

Milieuorganisaties hebben geprotesteerd tegen de milieuvergunning voor de fabriek die kippenmest gaat verbranden in Moerdijk.

aviTwente gaat op in Twence

Op 1 januari 2001 worden de verbrandingsactiviteiten van aviTwente samengevoegd met de afvalverwerkingspoot (onder andere stort en compostering) van de sector Milieu van de Regio Twente.

Nauwere samenwerking Essent en van Gansewinkel

De afvalbedrijven Essent Milieu en van Gansewinkel Groep zijn overeengekomen hun samenwerking verder uit te breiden.

120 landen eens over schadelijke stoffen

Meer dan 120 landen hebben in Johannesburg overeenstemming bereikt over een wereldwijd verbod op POP's: moeilijk afbreekbare schadelijke organische stoffen.

Groen licht voor recyclingsterrein

De Raad van State heeft de bezwaren tegen afval- en recyclingsactiviteiten op een bedrijventerrein bij Buggenum in Limburg ongegrond verklaard.

Winnaars Convenantsprijs 2000

SVM.PACT, de uitvoeringsorganisatie van het Convenant Verpakkingen II heeft drie prijzen uitgereikt aan projecten die voortvarend en succesvol werken aan reductie en hergebruik van verpakkingsmateriaal.

Lachgas

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid lachgas die vrijkomt bij slibverbranding sterk kan verminderen door het beperken van de ammonia-injectie in de oven en het verhogen van de oventemperatuur.