Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 24632 items gevonden.

Sorteren op  

Vliegassen in zoutmijnen: nuttige toepassing

Er lijkt een einde te komen aan een jarenlange discussie over de toepassing van vliegassen in zoutmijnen. Onlangs deed het Hof van Justitie een uitspraak die erop wijst dat dit wel degelijk nuttige toepassing betreft.

HIER en DAAR wat afval

Onze Lieve Heer heeft vele kostgangers, die allemaal afval produceren. Gezamenlijk houden ze daarmee een leger anderen aan het werk en beïnvloeden het aanzien van hun omgeving. Wilmie Geurtjens geeft haar kijk op de wondere afvalwereld.

Stortgasbenutting in China

De succesvolle aanpak in Nederland van stortplaatsen met stortgasbenutting in de jaren negentig van de vorige eeuw blijkt een exportproduct. Op verzoek van UNDP (United Nations Development Program) hebben Novem, Grontmij en Royal Haskoning samen met Chinese counterparts een actieplan opgesteld voor beter storten, stortgasonttrekking en benutting. Inmiddels is de Chinese overheid met de implementatie gestart.

Aanbesteden in de praktijk: tips en valkuilen

'Goed' aanbesteden (door opdrachtgevers) en 'accuraat' inschrijven (door inschrijvers) laat zich enkel in de praktijk leren. Kennis van de aanbestedingsregels is daarbij vanzelfsprekend nodig. Ook de jurisprudentie is belangrijk, met name omdat in uitspraken van rechters en arbiters duidelijke 'tips en valkuilen' zijn te vinden. Een korte 'tour d' horizon' langs voor de afvalbranche belangrijke uitspraken.

Wie maakt de laadruimte schoon?

Op 1 januari 2003 zijn de beleidsregels ten aanzien van verpakking en vervoer van asbesthoudende grond versoepeld. In bepaalde gevallen mag het vervoer in plaats van in 'big bags' plaatsvinden in gesloten kippers. Nadeel hiervan is de verontreiniging van met name de binnenkant van het voertuig en de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid hiervoor.

Milieu-estafette moet norm bijbrengen

Tijdens een 24-uursestafette in negen provincies is intensief aandacht besteed aan milieuovertredingen.

VROM past exportregels aan.

De criteria voor bezwaar tegen export of import van afvalstoffen voor verwijdering zijn versoepeld.

Export neemt toe; AVI's verwachten leegstand

In het eerste kwartaal van dit jaar laat de export voor nuttige toepassing van niet-gevaarlijk afval een stijging zien van veertien duizend ton. Sinds 2001 stijgt de hoeveelheid voortdurend en vormt een steeds grotere bedreiging voor de verwerkingsstructuur in Nederland. Drie AVI's hebben opnieuw aangegeven geen vollast te hebben. Gevudo verwacht de komende vier maanden niet vol te zitten en AVR Rotterdam en Duiven vooral in de laatste twee zomermaanden. Staatssecretaris Van Geel heeft nog niet besloten of hij opnieuw geen ontheffing zal verlenen voor storten van huishoudelijk afval in de komende vier maanden.

Van Geel prefereert reinigen grond boven immobiliseren

Staatssecretaris Van Geel blijft bij zijn standpunt dat het beter is verontreinigde grond te reinigen dan te immobiliseren. De Tweede Kamer had om een heroverweging gevraagd.

Van Gansewinkel eigenaar van Soborel

van Gansewinkel België heeft zijn belang in de NVSO Soborel van 25 procent naar 100 procent verhoogd.

Minder beroepsgoederenvervoer

Het niveau van het beroepsgoederenvervoer over de weg is, in tegenstelling tot wat transportondernemers hadden verwacht, het laatste kwartaal van 2002 gedaald.

Verrassingscontroles milieuhandhaving

Dezer weken, tot half april, vindt verspreid over Nederland een groots opgezette milieucontrole plaats. De exacte datum is, vanwege het verrassingseffect, niet bekendgemaakt.

Greenpeace tegen AVI's

Volgens een rapport van Greenpeace Engeland zijn mechanische en biologische behandeling van huishoudelijk afval te prefereren boven het verbranden ervan.

Onderzoek stortplaatsen in eindfase

Het landelijk onderzoek naar voormalige stortplaatsen bevindt zich in de laatste fase. Eind van dit jaar moeten de resultaten bekend zijn.

Hardenberg wil soepeler maaibeleid

De gemeente Hardenberg gaat aan het ministerie van VROM en de VNG vragen of de regels voor het maaien van bermen aangepast kunnen worden, omdat ze in verhouding veel wegen heeft en daardoor onevenredig zwaar getroffen wordt door het nieuwe beleid.

Verplicht eigen kenteken voor zware aanhangwagens

Vanaf 1 september van dit jaar moeten alle aanhangwagens en opleggers die beladen zwaarder mogen zijn dan 750 kilo een eigen kenteken hebben.

Goede doel verliest terrein

Inzameling van textiel voor een goed doel staat onder druk omdat gemeenten kosten opvoeren bij het afsluiten of verlengen van de vergunning.

Essent wil Wijster verdubbelen

Essent Milieu wil de capaciteit van zijn vuilverbrandingsinstallatie in Wijster vergroten van 400.000 naar 800.000 ton op jaarbasis.

Inzameling kleine apparaten sterk gegroeid

In 2002 is de inzameling en verwerking van kleine elektrische apparaten met twintig procent gestegen ten opzichte van 2001. Bij de grote apparaten tekent zich een stabilisering af.

BRBS heeft nieuwe directeur

De branchevereniging BRBS heeft in Max de Vries een nieuwe directeur gevonden.