Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 24240 items gevonden.

Sorteren op  

Zwaans ondervindt een probleem met zijn naam

Zwaans, een bedrijf dat onder andere machines voor recycling levert, heeft een probleem met zijn naam gekregen.

AVR kan Avira overnemen

De NMa heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde overname van Avira door AVR.

Boomfeestdag gesponsord door VVAV

De gft-composteersector van de VVAV was de hoofdsponsor van de Boomfeestdag.

PROAV tijdelijk financieel gesteund

De Provincie Zuid-Holland heeft een kredietgarantie voor een half jaar verstrekt aan de PROAV.

Nederland in verkeerd daglicht

Nederland kwam onverwacht negatief in de publiciteit te staan, na een melding van Greenpeace dat de Nederlandse overheid toestemming had gegeven voor de import van zeer gevaarlijk afval.

AVR neemt gebroeders Coppens over

AVR neemt de aandelen van het in Brabant gevestigde afvalinzamel- en verwerkingsbedrijf Coppens over.

HVC komt glorieus door MER

De NV Huisvuilcentrale in Alkmaar heeft de MER-evaluatie uitstekend doorstaan.

TNO onderzoekt shredderafval autowrakken

Publicaties van zowel TNO als Autorecycling Nederland (ARN) besteedden de afgelopen maand aandacht aan de mogelijkheden voor thermische verwerking van shredderafval.

KGA-depots in Noord-Brabant

Hiltra gaat bij dertien Noord-Brabantse gemeenten het KGA-depot bouwen in de milieustraat.

NIDO introduceert Sprongprijs 2000

Aan de hausse van prijsvragen, certificaten en andere luchtige manieren om goed gedrag te belonen, is vorige maand de Sprongprijs 2000 toegevoegd. Het is een prijs voor het beste voorstel om een sprong naar duurzame ontwikkeling te realiseren.

Standaard voor specificeren van rubbergranulaat

Door Vredestein Rubber Resources is een nieuwe standaard ontwikkeld voor het specificeren van rubbergranulaten. Hiermee wil men de kwaliteiten van deze producten transparanter maken.

Brabant 'verliest' afval aan andere provincies

Evenals in 1998 is in Noord-Brabant 250.000 ton afval de provinciegrens overgegaan om daar te worden verwerkt. Als reden noemt Afvalsturing Brabant de lagere stort- en verbrandingstarieven in de andere provincies.

Afvalbedrijven moeten financiële zekerheid geven

Bedrijven die afval verwerken en die daarbij een risico kunnen vormen voor het milieu, moeten zich financieel garant gaan stellen voor de dekking van eventuele milieuschade.

HVN wil bielzeninzameling op hoger plan brengen

Westwoude Holding en AVR Afvalverwerking hebben samen Houtverwerking Nederland (HVN) opgericht.

Bagger kan oude vuilstort isoleren

De voormalige stortplaats in het Ilperveld is succesvol geïsoleerd en afgedekt met slib. Uit metingen blijkt dat in het grondwater onder de vuilstort en in de omliggende sloten nagenoeg geen verontreinigende stoffen weglekken.

Sociale controle verbetert scheidingsgedrag niet

Volgens onderzoekers aan de Vrije Universiteit van Amsterdam houden de makers van milieubeleid te veel vast aan het idee dat milieugedrag van huishoudens te verbeteren is door gebruik te maken van sociale controle in de wijk.

Indonesië ideaal voor energie uit biomassa

De Rijksuniversiteit Groningen, haar Indonesische partner uit Bandung, en de Nederlandse bedrijven BTG en Biofuel hebben op 1 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Overname Pools inzamelbedrijf door van Gansewinkel

Ter verdere versteviging van haar positie in Oost-Europa heeft de van Gansewinkel Groep afvalinzamelaar Rokita uit Kraków overgenomen.

Minister Zalm stelt invoering BTW-compensatiefonds uit

Begin maart heeft Minister Zalm van Financiën besloten de invoering van het BTW-compensatiefonds met een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2002.

Inzameling textiel krijgt keurmerk

Het CBF heeft besloten dat kledinginzamelende instellingen ook voor het CBF-keur in aanmerking kunnen komen.