Nieuwsoverzicht


Er zijn 21168 items gevonden.

Sorteren op  

Recyclebare kunststoffen in opmars

groene kunststoffen.jpg

Onderzoekers van de Universiteit Gent (UGent) hebben een nieuw type kunststoffen ontwikkeld, behorend tot de klasse van vitrimeren, dat eenvoudig gerecycled kan worden.

Remondis mag voormalig chemisch depot Rova runnen

Fotolia_86918158_S.jpg

Na overname van een chemisch depot in Amersfoort door Remondis, komt een nabijgelegen school in opstand. Zonder succes, want de gevreesde risico's kan de school niet onderbouwen.

Daling recyclingpercentage Brits huishoudelijk afval en OPK

Fotolia_82417692_S.jpg

Tussen 2014 en 2015 daalde de afvalproductie van Britse huishoudens lichtjes. De lokale recyclingpercentages verschillen sterk: van 15 procent tot 67 procent. Het recyclingpercentage van verpakkingen daalde in 2014 sterk.

De voor- en nadelen van compost in de landbouw

soil-918006_1280.jpg

Compost en digestaat van bioafval kunnen de landbouwbodem significant verbeteren, maar er zitten ook nadelen aan, zoals concurrentie met landbouwmest.

EEB: afval opnemen onder Reach-vereisten

Fotolia_27097366_S.jpg

In een circulaire economie moet afval zijn ontdaan van gevaarlijke stoffen, vindt het Europese Milieubureau. Zij stelt daarom voor afvalstoffen onder de scope van de Europese wetgeving voor chemische stoffen, Reach, te brengen.

LifeCycle moet Britse luiers van stort houden

PHS_33 PHS LifeCycle.jpg

De Britse PHS Group heeft een technologie gepatenteerd voor het converteren van afval van persoonlijke hygiëne producten naar rdf.

Schade door marien zwerfafval in kaart gebracht

Fotolia_86510192_S.jpg

Een nieuw rapport moet de wetenschappelijke basis vormen voor het nemen van actie tegen de problematiek van zwerfafval in zee.

Geesink presenteert eerste volledig elektrische inzamelwagen

GeesinkNorba LiOn Power pro 2.jpg

Fluisterstil was het bij de presentatie van de eerste volledige elektrische achterlader bij GeesinkNorba afgelopen week onder grote internationale belangstelling.

Afvalfonds komt met eerste plan van aanpak 2017

Fotolia_104328882_M_bewerkt.jpg

Op korte termijn een structurele impact genereren waar mogelijk; dat is het doel van de besteding van de laatste 27 miljoen euro van het Stichting Afvalfonds.

Beroep John Peeters tegen dwangsommen faalt

Fotolia_130528307_S.jpg

De Provincie Limburg heeft in 2015 terecht lasten onder dwangsom opgelegd aan de Maastrichtse recycling- en overslagbedrijven van de John Peters Group.

Duitse staalrecyclers voorzichtig optimistisch over 2017

Fotolia_93376208_S.jpg

De Duitse staalrecyclingindustrie heeft opnieuw een zwaar jaar achter de rug; recyclers leverden 0,9 procent minder staalschroot dan het jaar ervoor. De export naar Nederland zag echter wel verbetering.

Milieubelastende geneesmiddelen nog niet te vervangen

medications-342462_1280.jpg

De wil is er, maar in de praktijk blijkt het nog lastig: het vervangen van geneesmiddelen door medicijnen of behandelingen die het milieu minder belasten.

'Bepaal recycling aan het einde van de sorteerketen'

Fotolia_40711639_S.jpg

Bij een circulaire economie horen ambitieuze doelstellingen voor recyclen. Het meten van de prestatie is echter stap twee, waar nog zeker geen duidelijkheid over is.

Samenwerkingsovereenkomst voor schone zee

dreamstime_s_25634090 zwerfvuil zee.jpg

Het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat en kustgemeenten gaan de komende jaren samenwerken om plastic afval in zee terug te dringen.

Duitsland stelt mondiaal pact voor grondstoffenefficiëntie voor

dreamstime_5179341.jpg

Duitsland stelt als voorzitter van de G20 voor een samenwerkingsverband voor grondstoffenefficiëntie op te richten. Economische groei en grondstoffenverbruik moeten losgekoppeld worden.

Krijgt zelfs Engeland statiegeld?

dreamstime_m_16777622.jpg

Ook in Engeland lijkt de frisdrankindustrie zich te gaan voorbereiden op een omslag.

EU fonds subsidieert Nederlands mkb voor circulaire economie

dreamstime_3084987.jpg

Voor ondernemers in Overijssel en Gelderland is er 47 miljoen euro beschikbaar voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Voor de chemie komt circulaire economie tegen een flinke prijs

Fotolia_90379285_S.jpg

De chemische industrie is nu vrijwel volledig gericht op 'take-make-dispose'. Dat lineaire model ombuigen naar een circulaire wordt een enorme klus, maar biedt ook onverwachte kansen.

Gemor over sluiten Europese grenzen voor recycling

Fotolia_34386428_S.jpg

Na het applaus komt er nu ook steeds meer gemor over de standpunten die het Europese parlement heeft ingenomen over de circulaire economie. Vooral de branches voor bouw- en sloopafval en voor metalen roeren zich.

WENb: "Afspraak uitzendkrachten ruimschoots gehaald”

arbo en kwaliteit (flexibele schil).jpg

De bedrijven binnen de sector Afval & Milieu hebben de afspraak om 120 uitzendkrachten in dienst te nemen in de sector gehaald. Werkgeversorganisatie WENb is trots op dit resultaat en meldt dat er goed veiligheidsbeleid is voor alle werknemers.