Nieuwsoverzicht


Er zijn 22714 items gevonden.

Sorteren op  

Verhoudingen gemeenten met Twente Milieu te informeel

Fotolia_49382063_S.jpg

Als het beleid en de verhoudingen tussen Twente Milieu en de aandeelhoudende gemeenten niet worden aangescherpt, komt Afvalloos Twente er niet van. Dat zeggen de rekenkamers van de Twentse gemeenten.

'Waste train' voor snelle verwerking afval Sint Maarten

Saint-Martin_Island_map-fr.jpg

Een 'waste train' op Sint Maarten gaat zorgen voor een effectieve en snelle verwerking van de afvalberg na orkaan Irma.

EU en FAO willen voedselverspilling halveren

Fotolia_96317725_S.jpg

De Europese Unie en de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, willen het voedselafval per hoofd halveren in 2030.

LMA promoot 'risicoprofiel afvalverwerker'

Fotolia_82825290_S.jpg

Met een risicoprofiel afvalverwerker kunnen Omgevingsdiensten bij de controle van een afvalverwerkend bedrijf gerichte vragen stellen over afwijkingen in de ontvangen en afgegeven stofstromen en fouten in meldgedrag. Steeds meer diensten maken gebruik van dit gratis product.

PRE vreest regelgeving op landbouwplastic

Vegetables_grown_on_plastic_mulch.JPG

Als het Europees Parlement inderdaad overgaat tot het aannemen van nieuwe regelgeving rondom landbouwplastic en meststoffen, dan zou dat de markt ernstig verstoren, laten plasticrecyclers weten.

Consultatie over statiegeld in VK

Fotolia_93353461_S.jpg

Van alle plastic flesjes die in 2016 zijn verkocht in het VK, is volgens milieuministerie Defra slechts 57 procent ingezameld voor recycling. De regering wil weten hoe dit percentage opgekrikt kan worden.

Nederlandse afvalbedrijven op Iraanse markt

PIB_Iran_Tekensessie_280917_03.jpg

Zeven Nederlands afval(water)bedrijven gaan de komende twee jaar de kansen op de Iraanse markt verkennen.

Roep om toepassing biologisch afbreekbare plastics

BCPN kiemplantlogo recycling gft.jpg

Bij het gescheiden inzamelen van organisch afval moet meer biologisch afbreekbare plastics ingezet worden om een efficiëntere recycling mogelijk te maken.

Feestelijke negende Nationale Kringloopdag

folded-443509_1920.jpg

De Nationale Kringloopdag heeft dit jaar als thema 'Het is feest bij de Kringloop'.

Verantwoordelijkheid sanering na drugsdump gecompliceerde zaak

Fotolia_9613222_S.jpg

Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen van gedumpt drugsafval? Dat blijkt een te gecompliceerde vraag om door één rechter te laten beantwoorden.

Materialenkadaster moet afval elimineren

HighResMadasterLaunch_-_1.jpg

Het Madaster, het kadaster voor materialen, is officieel gelanceerd. Daarmee moet het inventariseren van in gebouwen aanwezige grondstoffen gemakkelijker worden.

Asbest en het klimaat controversiële onderwerpen

4983906658_a5d8cb853c_b.jpg

De Tweede Kamer heeft een groot aantal onderwerpen opnieuw controversieel verklaard. Die onderwerpen worden pas weer door een nieuw kabinet opgepakt.

'Uitstootberekening Omrin niet in lijn met EU-Richtlijn'

Afbeelding 020.jpg

Het Directoraat-Generaal zou de meetonzekerheid voor de uitstoot van zoutzuur bij de Rec te groot vinden. Omrin stelt zich gewoon aan de regels te houden.

Petfabrikant Resilux gaat recyclen

resilux.jpg

De Vlaamse petflessenfabrikant Resilux neemt de Zwitserse petrecycler Signode Industrial Group over.

LTO: 'volledig asbestvrij in 2024 onhaalbaar'

Anthophyllite_asbestos_SEM.jpg

Het is ondoenlijk om in 2024 van alle asbestdaken in Nederland af te zijn. LTO Nederland vindt bovendien dat de verantwoordelijkheid voor de verwijdering te eenzijdig bij de eigenaren van de daken is komen te liggen.

Nieuwe tunnelcompostering voor intercommunicale ILvA

Fotolia_37993425_S.jpg

De composteringsinstallatie van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu, Land van Aalst (ILvA) was aan vervanging toe. Omdat een vergistingsinstallatie met energiewinning te duur was, is gekozen voor een aerobe gft-composteringsinstallatie.

Heros verlengt contract met Suez

Heros Sluiskil 20170608-03.jpeg

Tot eind 2020 blijven de bodemassen die vrijkomen bij ReEnergy in Roosendaal opgewerkt worden tot een vrij toepasbare bouwstof bij Heros Sluiskil.

Dijksma schuift beslissing uitbreiding statiegeld voor zich uit

dijksma-04-highres.jpg

In reactie op Kamervragen van Partij van de Dieren-Kamerlid Lammert van Raan laat staatssecretaris Dijksma weten meer onderzoek af te wachten voor ze een voorstel over aangepast statiegeldbeleid doet.

Bestuursvorm Avalex onder de loep

IMG_0332.JPG

De gemeenteraden van de zes Avalex-gemeenten nemen gezamenlijk de bestuursvorm van het afvalinzamelbedrijf onder de loep.

Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste

Fotolia_20013993_S.jpg

Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, heeft Milgro, geselecteerd als outsourcing partner voor het afvalmanagement.