Artikelen


Er zijn 1726 items gevonden.

Sorteren op  

Bestrijding zwerfafval blijft lastig

landelijke opschoondag maas schoon heel gewoon.jpg

De zwerfafvalbestrijding kent plussen en minnen. Enerzijds doen gemeenten onder druk van bezuinigingen een stapje terug, anderzijds lijken burgers in het ontstane gat te springen. Ondertussen staat statiegeld op de tocht, ontbreken betrouwbare cijfers en krijgt preventie geen kans. Een overzicht.

Een uitdaging in de hoofdstad

Mauritskade2.JPG

Twee voormalige Amsterdamse stadsdelen constateerden na de fusie een afwijkende inzamelvorm voor ondergrondse afvalcontainers. Waar de chauffeur in het ene stadsdeel standaard een bijrijder heeft, werkt de chauffeur in het andere deel alleen. Om een nieuwe standaard te bepalen wordt verkeersveiligheidsdeskundige Alex van der Woerd ingeschakeld.

Assen leert 'waardevolle' les over oud papier

alba-papier-02.jpg

Gemeenten merken het: steeds minder afvalstromen kosten nog echt geld. Er is een kentering gaande van wat afval is, en wat iets oplevert. Toch betekent dit niet automatisch meer speelruimte. “Als gemeente kunnen we ons bepaalde vrijheden nog niet veroorloven.”

QCP wil afvalplastic omzetten in bijna virginkwaliteit

QCP ondertekening 17 april.jpg

Een nieuwe fabriek brengt de werelden van recycling en productie van plastic bijeen. Volgens de initiatiefnemers van QCP, Quality Circular Polymers, is dat de reden waarom die fabriek een succes wordt. Volgend jaar al is de opstart van de productie.

Vang rekent op de voorkant

Fotolia_64670474_M.jpg

Het beleidsprogramma Vang viel in januari van dit jaar op de mat. De ambities van staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM zijn groot: de circulaire economie moet er komen. De helft van de grondstoffenbesparing moet met duurzaam consumeren en produceren behaald worden. Maar hoe dat moet, is nog niet helemaal duidelijk.

Organisator van de hergebruikketen

granulaat I.JPG

Er gaat voor Nederlandse gemeenten veel veranderen op 1 januari 2015: vanaf dat moment zijn zij zelf verantwoordelijk voor de hergebruikketen van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens. Kunststof Hergebruik - organisator van de hergebruikketen - is er klaar voor.

Gemeenten overschrijden grens

keuzes.jpg

Het verschil tussen een woning en een bedrijf ligt voor de hand: in een woning woon je en in een bedrijf niet. Toch? Als het om afval draait, gaat een toenemend aantal gemeenten hier toch anders mee om. Het begrip 'publieke domein' wordt soms misbruikt om de inzamelplicht op te leggen en de ontdoenersvrijheid van bedrijven te omzeilen. Een ongewenste ontwikkeling.

Oesterzwammen op koffiedik

Jan Willem Bosman Jansen.jpg

Een kopje koffie drinken met een ragoutbroodje van oesterzwammen, geteeld op het koffiedik van dezelfde locatie. Dit is de circulaire economie pur sang. Gro Holland krijgt het voor elkaar. Na drieënhalf jaar staat Jan Willem Bosman Jansen, directeur van het bedrijf, op het punt om op te schalen.

Afval in oorlogstijd

papierbollen.jpg

Iedere oorlog brengt gebrek aan voedsel en goederen met zich mee. Hergebruik en recycling nemen daardoor enorm toe. Juist in oorlogstijd zou je kunnen zeggen dat afval niet bestaat of dat er sprake is van een circulaire economie: alles wordt hergebruikt of op de meest creatieve manier gerecycled.

Beperking concurrentie toegestaan door nabijheidsbeginsel?

Een aanbesteding voor een dienstenconcessie voor het ophalen van afval in Estland bevatte een nadrukkelijke voorwaarde: de winnaar moest het ingezamelde afval naar een door de aanbesteder aangewezen, dichtstbij gelegen verwerker brengen. Eén van de inschrijvers maakte bezwaar tegen de eis, waarop de rechter de zaak voor beoordeling naar het Europese Hof stuurde.

Dominantie in de inzamelmarkt

afvalmarkt_dominantie_restafval_inzameling_privaat.PNG

Inzameling van het huishoudelijk restafval is een zaak van steeds minder partijen. Dat is niet nieuw, maar uit de laatste inventarisatie van Afval! blijkt dat een aantal verschuivingen zich versterkt voortzetten. Met een bijzondere rol voor Van Gansewinkel.

Kunststofketen avant la lettre?

3Dprinter.jpg

“Het is eigenlijk niet zozeer afwachten óf andere wijken meedoen, maar wanneer.” Duidelijke taal van Leon Piepers van EnviroWorks. Samen met Cor Luykx van Cure Afvalbeheer en Bart Hooijmaijers van Baetsen werkt hij aan de totstandkoming van een opmerkelijke pilot.

Hoge nood: luierrecycling

luier in afvalemmer.jpg

De luierrecycling staat voor een dilemma: terwijl de inzameling afbrokkelt, stijgt de ambitie en de noodzaak om luiers hoogwaardig te verwerken. Aan een nieuwe recyclingfabriek wordt gewerkt. Technisch is het mogelijk, nu de financiën nog rond krijgen.

Frisse wind door AEEA-landschap

stekker varken.jpg

Na jaren een monopoliepositie te hebben bekleed, is er sinds februari naast Wecycle een andere partij die afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) ophaalt bij gemeenten. Weee Nederland lijkt vaste voet aan de grond te hebben gekregen.

Het spook van het ketendeficit

Textiel-ztp-4062.jpg

Anderhalf jaar geleden ondertekende een groot aantal partijen de Green Deal textielinzameling. De ambitie is om de helft minder textiel in het restafval te laten belanden. Het communicatieplan en een uniforme 'scheidingsregel' staan inmiddels in de steigers. Maar de vraag die nu eerst voorligt, is of de textielrecyclingbedrijven wel klaar zijn voor al dat extra textiel.

Komt er witte rook voor afschaffing van statiegeld?

T-9-3.png

In de aanloop naar het besluit over vrijgave van het statiegeld presenteerde onderzoeksbureau CE-Delft nieuwe cijfers. Tegenstanders van afschaffing starten met het onderzoek in de hand een laatste campagne. De statiegelddiscussie laait feller op dan ooit, maar doet het precieze kostenplaatje er eigenlijk nog wel toe?

“Er is geen overcapaciteit”

SGF_3732 TW Engels afval.jpg

“In Nederland is geen overcapaciteit in verbranding”, meent directiesecretaris Han van Rijssen van de Vereniging afvalbedrijven (VA). “Er is alleen nog restcapaciteit.”

Vierde Dinosaurus voor Veolia Propreté

Sidec-rentec.jpg

Als marktleider in Frankrijk trekt Veolia Propreté volledig de kaart van valorisatie. Uit droog bedrijfsafval worden zoveel mogelijk valoriseerbare fracties (papier, karton, hout, plastics, ferro en non-ferro) gewonnen. De restfracties worden verder gescheiden en verkleind tot hoogcalorische fluff voor cement- en kalkovens. Recent werd een ultramoderne scheidingsfabriek in bedrijf genomen in Nice.

Accepteren, of toch niet?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Voor afvalbedrijven gelden heel veel voorschriften. De belangrijkste daarvan staan in het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V) in combinatie met een paragraaf over de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Dat juist deze bepalingen vaak onderwerp van beroep zijn bij de rechter is dan ook niet verwonderlijk.

Doorzichtigheid

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ik verblijf deze maanden op een klein bungalowparkje. Gemiddeld tien huisjes bezet. De afvalhoek is de donkerste plek op het park. Laatst stond ik daar op een maanloze, bewolkte avond te tasten naar het luik van de afvalcontainer en de klep van de glasbak.