Artikelen


Er zijn 1757 items gevonden.

Sorteren op  

Juridisch getouwtrek om kunststofafval

iStock_000018845410_Medium.jpg

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de sortering van het kunststofafval. Het is een deadline die steeds dichterbij komt, maar aanbestedingen lopen vertraging op door juridische gevechten om het plastic. Een serie kort gedingen moet duidelijkheid brengen.

Terberg Matec Nederland - Bucher Schörling dealer

veegmachine uitlevering Van Vliet juni 2014.jpg

Naast bekende Terberg afvalinzamelsystemen als uitbeladingen, achterladers, zijladers en veegvuilcarrosserieën, is Terberg Matec Nederland sinds 2014 op de Nederlandse markt ook actief als exclusief dealer van de Zwitserse Bucher Schörling veegmachines.

Voorschriften met een luchtje

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Bedrijven mogen geen onaanvaardbare hinder veroorzaken. Ten aanzien van geluidhinder is het overzichtelijk wat van bedrijven kan worden verlangd. Bij geurhinder is dat anders. Tegelijkertijd stelt geurhinder ook handhavers voor problemen.

Ober

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Een nieuwe ontwikkeling bij het vervoer van personen met mooie auto's en waar de taxibranche niet helemaal gelukkig mee is, bracht mij op een idee. Ik ga een app ontwikkelen; de ober-app. Via de app kunnen auto's opgeroepen worden.

Afvalzorg: het vangnet in standhouden

Afvalzorg - foto 3.jpg

Wie de hoofdlocatie van Afvalzorg ten noorden van Amsterdam nadert, ziet het markante hoofdkantoor, met sedumdak, bovenop de stortplaats liggen. Afvalzorg opereert in een krimpende markt, die klap na klap krijgt te verwerken. Toch blijft de functie van storten de komende decennia nodig.

Andere modaliteiten

_MG_3205.2.jpg

Minder wielen op de weg, meer vervoer per schip en per trein. Modal shift, heet deze verschuiving. De wens bestaat al decennialang, maar het gebeurt slechts mondjesmaat. Een route over weg, spoor én water in dezelfde container biedt kansen.

Door de ogen van... Frans Beckers

Frans Beckers 3.jpg

Frans Beckers, eigenaar / directeur FBBasic te Sittard.

“Eet je dat of eet je het niet?”

oesterzwammen dreamstime.jpg

In de toekomst gaan consumenten hun plasticafval thuis verwerken tot voedsel. Althans, dat is een toekomstvisie van professor Han Wösten van de Universiteit Utrecht. Daarbij is de hulp nodig van bijvoorbeeld oesterzwammen. Volgens de wetenschapper zijn er echter meer vragen die moeten worden beantwoord dan alleen die van de technische uitvoerbaarheid.

Stichting wil regisseursrol ICT-keten

Fotolia_68112354_XL.jpg

Hergebruik en recycling van ICT-apparatuur als gedeelde verantwoordelijkheid voor producenten, gebruikers en recyclebedrijven. Recover-E, een stichting die in het leven is geroepen door Royal HaskoningDHV en SiSo Computers, denkt het van de grond te kunnen krijgen. “Maar we zijn geen afvalbedrijf.”

Omkijken naar het Lap

20140716 Afval _37B5785 copy.jpg

Op 3 maart 2003 werd het eerste Landelijk Afvalbeheerplan (Lap1) voor het grootste deel ingevoerd. De afsluiting van vijf jaar intensieve ontwikkeling van nieuw afvalbeleid dat de sturing van provinciaal niveau naar landelijk niveau bracht.

Betaalt de vervuiler nog in Nijmegen?

dreamstime_4862533.jpg

Niet alle gemeenten in Nederland vragen een kostendekkende afvalstoffenheffing, maar de gemeente Nijmegen gaat daar wel heel ver in: vanaf 2017 wordt de afvalstoffenheffing afgeschaft.

'Dead leaf' troef van glassorteerder High5

david_plas_53958.jpg

Glassorteerinstallatie High5 in de Antwerpse haven is de nieuwe trots van aandeelhouders Sita België en mineraalleverancier Sibelco. In de 25 meter hoge fabriek passeren glasscherven van boven naar beneden cascadegewijs de sorteerstappen. Het resultaat: genoeg secundaire grondstoffen voor jaarlijks zo'n 470 miljoen nieuwe 75 cl-flessen.

Voorstel afvalstoffenbelasting leidt tot veel kritiek

Export.jpg

Van een verbrandingsbelasting is geen grote vergroenende werking te verwachten. Maar van alle onderzochte opties voor een afvalstoffenbelasting is het relatief wel één van de twee groenste. Dat concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën voldoende reden om, naast het storten van afval, vanaf 2015 ook het verbranden van afval te belasten.

Boa mikt op frequentie gestuurde Ecoline en TwinTie balenpersen

IMG_1990 bewerkt a.jpg

Boa Recycling Equipment BV, leverancier van hoogwaardige oplossingen voor de recyclingindustrie, heeft door de vraag naar energie-armere balenpersen de Ecoline ontwikkeld. Dit type machine, een frequentie gestuurde balenpers, is sinds enige tijd op de markt.

Door de ogen van... Jan Boelen

Jan Boelen Covra ogen.JPG

Jan Boelen, algemeen directeur Covra in Nieuwdorp.

HRM: steeds iets nieuws

HRM - foto 2.jpg

Kees Hoeksema, directeur van HRM Milieudiensten, staat aan de wieg van tal van nieuwigheden. De Milieuzak, de Milieuboer, de EcoLeek: ze komen uit zijn koker. Hoeksema vaart een eigenzinnige, regionale koers, die soms botst met het landelijke kader.

Bruine eiermix

veldhoven-fc.jpg

Een vervoersbedrijf dat 'bruine eiermix' in strijd met de Evoa naar Duitsland overbrengt vanuit een niet vergunde opslag in Nederland. Het Openbaar Ministerie spreekt over twee strafbare feiten. De verdediging is echter van mening dat er geen sprake was van afval en dat de opslag legaal plaatsvond.

De eerste Vrom-ministers

Pieter Winsemius.jpg

De bodemverontreinigingen en de sanering daarvan in de jaren '80 zorgen ervoor dat milieuhygiëne wordt gezien als een infrastructurele zaak. Dat komt in 1982 tot uiting in de naam van het ministerie waar het milieu wordt ondergebracht: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vrom). De eerste Vrom-ministers zijn Pieter Winsemius, Ed Nijpels en Hans Alders.

Van holle ambitie naar haalbare realiteit

Rien Bongers.jpg

In 2020 is Nederland een 'hotspot van de circulaire economie'. Althans, dat is de doelstelling van staatsecretaris Wilma Mansveld van Milieu. Ze wil dit onder meer bereiken door het inspireren van huishoudens om afval te scheiden. Een effectief instrument daarvoor is een online en offline community.

Afvalsector uit de crisis?

bouw en sloopafval 2.jpg

Het optimisme is terug. Zo lijkt het. De huizenmarkt trekt aan, de economie laat rooskleurige cijfers zien. De weg naar herstel is ingezet. Maar geldt dat ook voor de afvalmarkt? En wat is nu verstandig: investeren of juist niet?