Artikelen


Er zijn 1741 items gevonden.

Sorteren op  

Bruine eiermix

veldhoven-fc.jpg

Een vervoersbedrijf dat 'bruine eiermix' in strijd met de Evoa naar Duitsland overbrengt vanuit een niet vergunde opslag in Nederland. Het Openbaar Ministerie spreekt over twee strafbare feiten. De verdediging is echter van mening dat er geen sprake was van afval en dat de opslag legaal plaatsvond.

De eerste Vrom-ministers

Pieter Winsemius.jpg

De bodemverontreinigingen en de sanering daarvan in de jaren '80 zorgen ervoor dat milieuhygiëne wordt gezien als een infrastructurele zaak. Dat komt in 1982 tot uiting in de naam van het ministerie waar het milieu wordt ondergebracht: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vrom). De eerste Vrom-ministers zijn Pieter Winsemius, Ed Nijpels en Hans Alders.

Van holle ambitie naar haalbare realiteit

Rien Bongers.jpg

In 2020 is Nederland een 'hotspot van de circulaire economie'. Althans, dat is de doelstelling van staatsecretaris Wilma Mansveld van Milieu. Ze wil dit onder meer bereiken door het inspireren van huishoudens om afval te scheiden. Een effectief instrument daarvoor is een online en offline community.

Afvalsector uit de crisis?

bouw en sloopafval 2.jpg

Het optimisme is terug. Zo lijkt het. De huizenmarkt trekt aan, de economie laat rooskleurige cijfers zien. De weg naar herstel is ingezet. Maar geldt dat ook voor de afvalmarkt? En wat is nu verstandig: investeren of juist niet?

Nieuwe generatie moet doorstart Van Puijfelik waarmaken

van puijfelik.jpg

Wat de belangrijkste les is die hij van zijn vader heeft geleerd? “Goed op je centen letten!” Andries van Puijfelik kan dat nu met een lach zeggen. Samen met zijn neef Jaimy komt hij aan het roer te staan van Repaper, dat is verrezen uit de as van papierhandelaar Van Puijfelik. “Het is geen gemakkelijke opgave, maar het komt zeker goed.”

"Blik is het voorbeeld voor de circulaire economie"

blik van Ardagh 2.jpg

"Blik heeft het hoogste recyclingpercentage van alle verpakkingsmaterialen. Via cradle-to-cradle en de circulaire economie-principes probeert Ardagh het laatste beetje milieuwinst te boeken en de zichtbaarheid te vergroten.

Kansen destilleren uit een onzekere toekomst

_53A9781kopie.jpg

“Wij doen niet aan voorspellen”, zei directeur Hester Klein-Lankhorst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). In plaats daarvan werden op het congres van het kennisinstituut uiteenlopende toekomstbeelden voor 2040 geschetst, die het bedrijfsleven moeten aanzetten om nú actie te ondernemen.

Engelse export bijna verdubbeld

lossing schip met buitenlands RDF in Moerdijk 02.jpg

De export van brandbaar afval uit Engeland en Wales is de afgelopen maanden sterk gestegen. Nederland is nog de grootste importeur, maar de concurrentie wordt groter.

Statiegeld is geen gepasseerd station

Kamerdebat18jun2014.png

Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft het vrijgeven van statiegeld op grote pet-flessen met een jaar uitgesteld. Of de verplichting daarna komt te vervallen, is niet meer zo vanzelfsprekend. Tijdens het Kamerdebat bleek de PvdA - met D66 in het kielzog - ineens vol gas te geven, met een Kamer die uitstel nog kon billijken, maar afschaffing niet.

Een stalen systeem met louter voordelen

foto-292 KTK Milieustraat.jpg

Duurzaam, flexibel, licht van gewicht, multifunctioneel en concurrerend in prijs, dat zijn de KPI's als het gaat om de levering van de SMAP. De afkorting staat voor een stalen (volbad verzinkt) platform, dat modulair kan worden geplaatst op bijvoorbeeld een afvalbrengstation.

Bekennen

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ik moet gaan oppassen. Sinds het Congres Transport van afval in februari van dit jaar, weet ik dat deze bijdrage wordt gelezen. Eén bezoeker kwam bekennen dat hij mijn stukjes leest. Dat is meer dan ik had verwacht.

Milieuministers van het eerste uur

lekkerkerk.jpg

De Club van Rome zond in 1968 de boodschap uit: grondstoffen zullen rond 2040 ontoereikend zijn om de groeiende wereldbevolking te onderhouden. Daarnaast legde ze ook de vinger op de verkwisting en vervuiling die de consumptiemaatschappij met zich meebrengt.

Gevaar door achterstallig planologisch onderhoud

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Voor afvalbedrijven is een milieuvergunning vaak belangrijker dan het voldoen aan een bestemmingsplan. Dat is wel begrijpelijk, omdat men alleen bevoegd is om afvalstoffen te verwerken als het bedrijf in het bezit is van een milieuvergunning. Maar wat nu als het bestemmingsplan niet up-to-date is, waardoor een revisievergunning duidelijkheid moet brengen in wat over de jaren in het milieuspoor is vergund en gemeld?

Tien jaar 1-voor-1

autobanden.jpg

De producentenverantwoordelijkheid voor banden viert een jubileum. Voor elke band die wordt verkocht, wordt er ook eentje ingezameld. En dat al tien jaar lang met steeds hoogwaardiger hergebruik. Een schoolvoorbeeld, dus. Maar door de internationaler wordende markt is de vraag of het huidige model opnieuw tien jaar houdbaar is.

Door de ogen van... Edwin Ringeling

Edwin ringeling ogen.JPG

Edwin Ringeling, directeur / bestuurder van Afvalservice West in Amsterdam.

Bestrijding zwerfafval blijft lastig

landelijke opschoondag maas schoon heel gewoon.jpg

De zwerfafvalbestrijding kent plussen en minnen. Enerzijds doen gemeenten onder druk van bezuinigingen een stapje terug, anderzijds lijken burgers in het ontstane gat te springen. Ondertussen staat statiegeld op de tocht, ontbreken betrouwbare cijfers en krijgt preventie geen kans. Een overzicht.

Een uitdaging in de hoofdstad

Mauritskade2.JPG

Twee voormalige Amsterdamse stadsdelen constateerden na de fusie een afwijkende inzamelvorm voor ondergrondse afvalcontainers. Waar de chauffeur in het ene stadsdeel standaard een bijrijder heeft, werkt de chauffeur in het andere deel alleen. Om een nieuwe standaard te bepalen wordt verkeersveiligheidsdeskundige Alex van der Woerd ingeschakeld.

Assen leert 'waardevolle' les over oud papier

alba-papier-02.jpg

Gemeenten merken het: steeds minder afvalstromen kosten nog echt geld. Er is een kentering gaande van wat afval is, en wat iets oplevert. Toch betekent dit niet automatisch meer speelruimte. “Als gemeente kunnen we ons bepaalde vrijheden nog niet veroorloven.”

QCP wil afvalplastic omzetten in bijna virginkwaliteit

QCP ondertekening 17 april.jpg

Een nieuwe fabriek brengt de werelden van recycling en productie van plastic bijeen. Volgens de initiatiefnemers van QCP, Quality Circular Polymers, is dat de reden waarom die fabriek een succes wordt. Volgend jaar al is de opstart van de productie.

Vang rekent op de voorkant

Fotolia_64670474_M.jpg

Het beleidsprogramma Vang viel in januari van dit jaar op de mat. De ambities van staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM zijn groot: de circulaire economie moet er komen. De helft van de grondstoffenbesparing moet met duurzaam consumeren en produceren behaald worden. Maar hoe dat moet, is nog niet helemaal duidelijk.