Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22907 items gevonden.

Sorteren op  

Boete voor Slowakije wegens niet afsluiten vuilnisbelt

Fotolia_58702863_XS.jpg

Het Hof van Justitie van de EU heeft Slowakije een boete van 1 miljoen euro opgelegd, wegens het niet afsluiten van een grote vuilnisbelt.

Britse afvalsector blijft relatief dodelijkst

Fotolia_67444027_S.jpg

Het aantal doden door bedrijfsongevallen in de Britse afvalsector neemt af, maar werken in de sector wordt personeel nog steeds beduidend vaker fataal dan in andere sectoren.

'10 miljard euro nodig voor uitbreiding recyclingcapaciteit EU'

Fotolia_187739349_S.jpg

Als er wetgevende maatregelen komen als stimulans om plastic recyclaten te kopen, dan zijn de Europese private afvalbedrijven zijn bereid om maximaal 10 miljard euro te investeren in de uitbreiding van de Europese recyclingcapaciteit.

Appartementencomplex van gas los met warmte HVC

HVC 2016.jpg

In Dordrecht is het eerste bestaande woongebouw van woningcorporatie Trivire afgekoppeld van het gasnet. De woningen krijgen voortaan restwarmte van HVC, via het warmtenet Dordrecht.

Dumping en bijplaatsing van afval kosten Den Helder tonnen

IMG_5931.JPG

Het dumpen en bijplaatsen van afval blijft een hardnekkig probleem in Den Helder. De gemeente neemt maatregelen, maar daar hangt een prijskaartje aan.

Plasticvangers in Nieuwe Maas blijken effectief

Recycled Park@Rijnhaven.jpg

De Recycled Island Foundation testte, monitorde en optimaliseerde de afgelopen anderhalf jaar drie Plasticvangers die plastic efficiënt uit de Maas moeten halen. En met succes.

Frituurvet belangrijkste grondstof biobrandstoffen

Fotolia_106186729_S.jpg

De hoeveelheid hernieuwbare energie voor vervoer is gestegen van 7 procent naar 7,75 procent. Frituurvet zorgt voor het grootste deel van de grondstoffen voor deze vloeibare biobrandstoffen.

Schreijer-Pierik: 'Classificeer GenX als zeer zorgwekkende stof'

Annie Schreijer Pierik EVP CDA.jpg

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft samen met twee Duitse collega's aan de Europese Commissie gevraagd om het voorstel van het Duitse Milieuagentschap UBA over de classificatie van GenX als zeer zorgwekkende stof te steunen.

Recybem: 'Beheer ingestrooide kunstgrasvelden moet beter'

Kunstgras op een sportveld.png

Volgens Recybem kunnen rubber korrels gemaakt van autobanden veilig gebruikt worden als infillmateriaal voor kunstgras(sport)velden, als de velden maar correct worden aangelegd en onderhouden.

'Richtlijn plastic wegwerpproducten moet scherper'

absorbent-88257_1280.jpg

Nederland juicht het voorstel van Europese Commissie voor het reduceren van de milieu-impact van plastic wegwerpproducten toe. Wel zal het een aantal aanscherpingen voorleggen in Brussel.

Kansen in het afvalbeheer in Algerije

Fotolia_99268994_S.jpg

De afvalsector in Algerije wil stappen vooruit maken. Een kans voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalinzameling, recycling, afvalwater- en waterbeheer en saneringstechnologie.

Lichte daling in Nederlandse voedselverspilling

Fotolia_93712755_S.jpg

Ten opzichte van 2015 werd in 2016 in Nederland iets minder voedsel verspild. Wel wordt meer voedsel gestort en geloosd.

EC biedt maatwerk tegen plastic in zee

sand-2156270_1280.jpg

Geen algemeen verbod, maar verschillende maatregelen tegen verschillende soorten wegwerpplastic, dat is wat de Europese Commissie inzet in de strijd tegen plasticsoep. Ondertussen is er nog steeds de mogelijkheid van een kunststofbelasting.

Uitbreiding convenant reiniging teerasfalt

asphalt-1180599_1280.jpg

Als vierde bedrijf heeft A. Jansen Recycling uit Son het Convenant Thermische Reiniging getekend.

Politie zoekt partner voor afvalbeheer

InzamelingVerwerkingPolitie.png

De Politie zoekt een dienstverlenende partner die de afvalstromen van de organisatie beheert, die voortkomen uit de dagelijkse bedrijfsvoering.

Noord-Nederlandse gemeenten naderen Vang-doelstellingen

Afbeelding 020.jpg

Het afvalscheidingspercentage van achttien huishoudens in Friesland en Groningen lag in 2017 op 73,2 procent, een stijging van 3,2 procentpunt ten opzichte van 2016. Hiermee liggen ze op koers om het doel van het landelijk afvalbeleid te behalen.

Aanpak kleine plastic flessen krijgt langzaam vorm

Fotolia_111819212_S.jpg

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft staatssecretaris Van Veldhoven op hoofdlijnen laten weten hoe het de hoeveelheid petflesjes in het zwerfafval wil reduceren en de flesjes willen recyclen. Ondertussen ligt het draaiboek voor de invoering van statiegeld op de flesjes al klaar.

Bescheiden effect Grondstoffenplan Alblasserdam in 2018

20170910160322.JPG

Als de trend van de eerste vijf maanden van 2018 zich doorzet, daalt de hoeveelheid restafval per inwoner in Alblasserdam met 4 kilo.

'Rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk voor milieu'

ArtificialTurfGranulatedRubber.jpg

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden, zoals de bermgrond en de waterbodem. Spelende kinderen en huisdieren die bermgrond binnenkrijgen, lopen geen gevaar.

Regiodeal moet circulaire projecten versnellen

Fotolia_199834787_S.jpg

Een collectief van bedrijven, regionale werkgeversorganisaties, provincies en financiële instellingen heeft een Regiodeal circulaire economie overhandigd aan staatssecretaris Van Veldhoven.