Artikelen


Er zijn 1703 items gevonden.

Sorteren op  

Door de ogen van... Wil van Leijsen

wil van leijsen (ogen).jpg

Wil van Leijsen, directeur Saver in Roosendaal.

Invoerplafond blijft uit zicht op SBO-congres

201303_figuur_sbo.jpg

Er is een nijpend tekort aan afval. Toch neemt de hoeveelheid verbrand afval dankzij import uit Engeland toe. Maar blijft er ondercapaciteit op de Britse markt? Wie aast er eigenlijk nog meer op dat afval? En tikt de invoer intussen al tegen het afgesproken plafond?

De drietrapsraket van Bavaria

Bavaria production area_300dpi_550x412mm_C.jpg

Bij Bavaria zit duurzaamheid naar eigen zeggen ingebakken in de genen. Het familiebedrijf is stevig geworteld in de Brabantse traditie van 'ons ben zunig'. Pas de laatste jaren kreeg die bedrijfsfilosofie echter de vorm van duurzaam ketenbeheer.

Hotspot voor hoogwaardig onderhoud

spuitplaats indaver 0755.jpg

Dienstverlenende bedrijven voor de chemische industrie, waaronder Indaver, hebben zich in Terneuzen verenigd onder de vlag van het Maintenance Value Park. Samen gaan ze ruimte, installaties en kennis delen. De samenwerking moet innovatie in de hand werken en tegelijkertijd goed zijn voor de portemonnee.

Kampioen export gevaarlijk afval

verfblikken.jpg

Gevaarlijk afval ontspringt de crisisdans niet. Ook hier slaat de prijsdruk om zich heen. Nederland is een 'gevaarlijk afval exportland'. De concurrentie komt uit alle hoeken: België, Duitse cementovens én onze eigen avi's.

Krapte restafval zet markt verder onder druk

AVI Brielselaan-4groot.jpg

De markt voor huishoudelijk restafval is het afgelopen jaar uitzonderlijk spannend geweest. Zeker voor de verwerking. De afgelopen vijf jaar staat de druk goed op de verbrandingsmarkt en dat blijft nog zeker één of twee jaar zo. Een overzicht van de ontwikkelingen en een paar opmerkelijke trends.

"De beleving staat centraal"

TvT20110518-002.jpg

Op 29 en 30 mei vindt de zesde editie van de Reinigingsdemodagen plaats, de vakbeurs voor de reinigingsbranche. Net als eerdere jaren draait het om interactiviteit: zelf zien, voelen en proberen.

"Nog nooit een dossier met zoveel belanghebbenden meegemaakt"

TvT20130418-002.jpg

Ruim zeven jaar geleden begon Jan Storm aan een flinke klus. Als directeur van het kersverse Nedvang zou hij een nieuw systeem gaan inrichten voor verpakkingsafval. Nu de tweede raamovereenkomst van start is gegaan, geeft hij het stokje door aan Dick Zwaveling. Er staat een andere Nedvang.

Mix kunststoffen recyclen tot herbruikbare grondstoffen

Mix kunststoffen Van Werven.jpg

Afvalsorteerbedrijven houden de harde kunststoffen tijdens het sorteren van het ingezamelde afval apart. Deze veelal gemengde kunststoffen worden door Kunststof Recycling Van Werven nagenoeg volledig gerecycled tot herbruikbare grondstoffen.

Insectenkweek op afval

larven met meetlint.JPG

Terwijl we afstevenen op een nijpend eiwittekort, zit het organische afval er barstensvol mee. Door larven van huisvliegen te kweken, weet Jagran die eiwitten te benutten. Insectenkweek lijkt niet alleen hoogwaardig, maar ook financieel interessant.

Geplande overbodigheid

958print.jpg

Het leasen van duurzame consumptiegoederen: we kopen geen auto, maar leasen vervoer. Volgens Europees Parlementslid Judith Merkies een belangrijke omslag “in een tijd waar we naar méér groei en banen met minder materialen willen.” Een soortgelijke ambitie had de Amerikaanse econoom Bernard London al in de crisisjaren dertig.

Agentschap NL gaat te ver

De Evoa biedt weliswaar de mogelijkheid om aan een transport van afvalstoffen voorwaarden te verbinden, maar niet in het oneindige. Dat daar grenzen voor bestaan, blijkt uit een uitspraak van de voorzitter van de Raad van State in een schorsingszaak.

Transport van afval voldoet in behoefte

Soms pakken initiatieven goed uit en soms zijn er factoren in het spel die van tevoren niet te voorspellen zijn. Maar één ding is zeker: de uitdaging om in crisistijd een nieuw congres op de markt te zetten is opgepakt en een succes gebleken. Het congres 'Transport van afval' is een blijvertje.

Van AEB tot N.V.?

foto_bij_wpw_stuk.jpg

Wanneer de nadruk in het landelijke afvalbeleid ligt op scheiding en hergebruik van huishoudelijke afvalstromen... Wanneer de afvalproductie tanende is... En wanneer het eind van de verwerkingscontracten in zicht komt... Dan rijst onvermijdelijk de vraag: hoe stelt de grootste afvalverbrander van Nederland haar toekomstpositie veilig?

Door de ogen van... Roelof Kruize

roelof kruize 004.jpg

Roelof Kruize, directeur Waternet in Amsterdam. Tot 1 januari 2013 was hij tevens interim-directeur van het AEB in Amsterdam.

Geen producten, maar prestaties

Mud Jeans Lease a Jeans 3.jpg

Geen lampen en auto's, maar licht en kilometers. Het principe om geen producten maar prestaties te verkopen, begint om zich heen te grijpen. Daardoor blijven producenten eigenaar van het product. Wat betekent deze omslag voor de afvalsector?

Investeringen gootsteenvermalers sprong in het diepe

dreamstime_m_24744815_food waste disposer.jpg

Verschillende Nederlandse gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van het afvoeren van groente- en fruitafval via een vermaler in de gootsteen of het aanrecht. Het kan de gft-scheiding flink verhogen. Tegenstanders zijn echter bang dat de gehele gft-verwerking onrendabel wordt.

Veel besparen met de juiste pers

Fotolia_27208576_S.jpg

Onze afvalberg verkleinen door te persen. Minder afval komt er niet door vrij, maar het scheelt wel veel transportbewegingen. Voor elke toepassing is er een pers, maar wat zijn de trends en welke rol speelt technologie? Het vakblad Afval! vroeg het aan vier afvalbedrijven.

Balen, folies en een knijpend kraantje

lossing schip met buitenlands RDF in Moerdijk 02.jpg

'Wat draagt de lading?' is een typisch logistieke vraag. In het geval van huishoudelijk restafval is het antwoord bijna altijd het vervoermiddel of de container. Bij importstromen komt deze vorm van bulkvervoer echter amper voor.

Avi-warmte kwestie van lange adem

WBR_018.jpg

Jarenlang kwam de grootschalige benutting van restwarmte uit avi's voor verwarming van huishoudens niet echt van de grond. Het was te duur en moeilijk rendabel te krijgen. Toch is Rotterdam binnenkort niet één, maar twee warmtenetten rijker.