Nieuwsoverzicht


Er zijn 23024 items gevonden.

Sorteren op  

Handelingskader voor hergebruik grond en baggerspecie met PFAS

74467713_s.jpg

Het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie heeft als doel om de verspreiding hiervan te voorkomen. Het definitief kader kan naar verwachting begin 2020 worden opgesteld.

Afvalbranche wil afspraken over verbranden eikenprocessierups

1024px-Thaumetopoea_processionea,_closeup.JPG

De afvalbranche wil graag helpen bij het opruimen van eikenprocessierupsen, maar er zijn wel afspraken nodig om de veiligheid van medewerkers te borgen.

Duh waarschuwt voor gerecycled productieafval in producten

garbage-bag-850874_1920.jpg

De Duitse milieuorganisatie Duh vindt dat in de recycling postindustrieel materiaal niet moet worden gelijkgesteld aan materiaal dat komt van gebruikte producten. Ze waarschuwt voor misleiding en dreigt met juridische stappen richting multinational Henkel.

Ioniqa opent eerste fabriek in Geleen

ioniqa.jpg

Ioniqa heeft haar eerste recyclinginstallatie met een capaciteit van 10 kton in gebruik genomen.

Afvalbranche in top meeste overtredingen Brzo-bedrijven

Fotolia_67444027_S.jpg

Afvalbedrijven die onder het Brzo-regime vallen, gaan relatief vaak in de fout. Daarom kunnen ze extra inspecties verwachten.

Alsnog last onder dwangsom voor export AEEA

jurisprudentie vrouwe justitia afbeelding.jpg

Voor de export van AEEA naar Tanzania had de Nederlandse groothandel Tronix wel degelijk een Evoa-kennisgeving moeten hebben. Het was niet zeker dat de apparaten hergebruikt zouden worden.

Minder gerecycled pulp in toiletpapier

40901966_s.jpg

Een Engels onderzoek naar het gebruik van gerecycled papier toont dat het gehalte ervan in toiletpapier steeds verder afneemt en het gebruik van houtpulp toeneemt.

Ingebrekestelling mer-richtlijn voorlopig zonder gevolgen

95237494_s.jpg

Bedrijven die middenin de mer-beoordeling zitten voor een nieuw project, hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over de ingebrekestelling van de Europese Commissie.

Ministerie LNV weet niet hoeveel mest wordt co-vergist

Nu de handhaving op covergisting is geïntensifieerd en er een aantal opvallende rechtszaken lopen komt de vraag op wat de omvang van de mestvergisting is. Daar weet RVO.nl echter geen antwoord op te geven.

Campagne scooterrecycling werpt eerste vruchten af

vespa-573514_1920.jpg

Scooter Recycling Nederland (SRN) houdt een landelijke campagne om scooterrecycling te promoten. Met succes.

Nog één jaar: is de EU er klaar voor?

41452775_s.jpg

Over twaalf maanden moeten alle Europese lidstaten de nieuwe wetgeving voor afvalbeheer in wetgeving hebben omgezet. Europese NGO's gaan onderzoeken welk land in de pas loopt, en vooral welk land niet.

Limburgse vliegenoverlast leidt tot Kamervragen

800px-Musca_domestica_housefly.jpg

De PvdA maakt zich naast de provincie en gemeente ook zorgen om de vliegenoverlast van afvalbedrijven in Brunssum en Stein.

Den Haag trekt aan kortste eind over lange afstand

IMG_5949.JPG

De gemeente Den Haag mag een inwoonster niet beboeten voor gedumpt afval waar haar adresgegevens in zijn gevonden. De vindplaats is dermate ver van haar woning, dat het onwaarschijnlijk is dat zij de dader is.

AEB haalt lijnen offline voor groot verbeterprogramma

AEB lentefoto.jpg

AEB gaat de komende maanden op 30 procent capaciteit draaien. De verbrandingslijnen worden gedeeltelijk uit bedrijf genomen, om een intensief verbeterprogramma uit te kunnen voeren. "Eigenlijk kun je zeggen dat we geen andere keus hadden."

Digitale revolutie kan circulaire economie breken of versterken

Fotolia_162497307_S.jpg

De sterke inzet van Europa op digitale ontwikkeling kan een enorme steun zijn voor de circulaire economie. Maar er moet afstemming en sturing komen, want de gevaren van een mislukking liggen op de loer.

Obligatie uitgifte Renewi in één dag overtekend

74660137_s.jpg

Met de nieuwe uitgifte van groene obligaties is Renewi volledig groen gefinancierd voor het geleende kapitaal met een lange looptijd.

Rechter wil niet aan verbod op bijstook biomassa

36419110_m.jpg

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam de bijstook van ongecontroleerde biomassa in kolencentrales niet verbiedt.

Onderzoek naar plastic in milieu door blikjes

Fotolia_188122768_S.jpg

De regering gaat de hoeveel plastic in het milieu in kaart brengen als gevolg van blik in zwerfafval. De Tweede Kamer heeft een motie hiervoor aangenomen. Voor moties voor statiegeld op blikjes was geen meerderheid.

Van Veldhoven brengt voortgang MVI in kaart

Fotolia_91496127_S.jpg

Hoe staat het met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in Nederland? Er zijn vorderingen op het gebied van Green Deals, social return en CO2-beprijzing.

Zeist gestart met inzameling luiers en incontinentiemateriaal

luier in afvalemmer.jpg

De gemeente Zeist is begonnen met de gescheiden inzameling van luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal.