Nieuwsoverzicht


Er zijn 21374 items gevonden.

Sorteren op  

Circulaire samenwerking tussen EU en China

7378023376_5c98ed326e_o.jpg

China en de Europese Unie gaan samenwerken en best practices uitwisselen om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen.

Bvse wil ook tolvrijstelling voor particuliere afvalbedrijven

Fotolia_32760739_S.jpg

Niet alleen publieke, maar ook private afvalbedrijven zouden moeten worden vrijgesteld van de verplichte tolheffing op de rijkswegen in Duitsland.

Meer dan halvering Chinese afvalimport

Fotolia_53460471_S.jpg

China's import van plastic, papier en metalen daalde in de eerste helft van 2018 met 56,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Pmd in zakken levert hoogste zuiverheid

plastic hero zak.jpg

Nieuw onderzoek naar de zuiverheid van brongescheiden pmd levert een aantal resultaten op die tegen veel gehoorde meningen ingaan over de invloed van diftar en stedelijkheid.

Statiegeldalliantie groeit naar 751 partners

Fotolia_41292354_S.jpg

86 procent van de Nederlandse gemeenten en meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. In Vlaanderen staat het statiegelddossier komende vrijdag op de agenda van een zogenoemde 'superministerraad'.

Europese papierrecycling stabiel

beige-16875_1280.jpg

Het recyclingpercentage van papier en karton in de EU28, Noorwegen en Europa blijft in 2017 stabiel op 72,3 procent.

'Tas(t)baar circulair product' tijdens Vierdaagse

van spijkerbroek naar spijkertas.jpg

Een samenwerking tussen textielbedrijf Wolkat, Dar en vier andere leden van de Midwaste heeft rond de Vierdaagsefeesten geleid tot een circulair project: van spijkerbroek tot spijkertas.

Zelfs koffie nu beschikbaar als dienst

coffetogo-50734_1280.jpg

Het concept van het huren van een dienst in plaats van eigendom van een product is voor meubels en vervoer inmiddels wel ingeburgerd in circulaire kringen, maar ook koffie is nu beschikbaar als dienst.

Nederland ziet taxonomie duurzame investeringen wel zitten

Fotolia_86198256_S.jpg

Voor het behalen van internationale duurzaamheidsdoelstellingen zijn private investeringen hard nodig. Het voorstel van de Europese Commissie voor een taxonomie kan een positieve bijdrage leveren aan het bevorderden van duurzame investeringen.

Subsidie voor plasticreductie op Brits eiland

Fotolia_125820453_S.jpg

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft subsidie verleend aan een project voor de reductie en het monitoren van plastic op het eiland Sint-Helena, een van de Britse overzeese gebieden.

Cure verkent mogelijkheden nieuwe aanbesteding

P3291706.JPG

Door vertragingen en het terugtrekken van gemeentelijke investeringen, moet Cure de afvalscheiding en gasopwerking opnieuw aanbesteden. Eerst wil de GR echter de mogelijkheden verkennen.

Green Party roept op tot moratorium op bouw AEC's

rapport green party afvalverbranding en recycling.jpg

De hoeveelheid afval die in het Verenigd Koninkrijk verbrand wordt, kan komend jaar de hoeveelheid gerecycled afval voorbij gaan. The Green Party spoort nationale en lokale overheden aan tot actie.

IenW helpt bij onderscheid definities afval

IMG_5713.JPG

Met een leidraad verduidelijkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitleg en toepassing van de begrippen 'afvalstof', 'bijproduct' en 'einde-afvalstatus'.

Universele definitie van recyclebaarheid van plastics

Fotolia_125946899_S.jpg

Plastic Recycling Europe en The Association of Plastic Recyclers komen met een universele definitie voor de recyclebaarheid van kunststof verpakkingen en producten.

Zesde Papiervezelconvenant getekend

Fotolia_99268994_S.jpg

Ook tussen 2019 en 2022 wordt de gescheiden inzameling van oud papier en karton weer gewaarborgd middels een Papiervezelconvenant.

Suez en Tönsmeier slepen sortering 100 kton pmd in de wacht

Kleurkader - Plastic-blik-drink - Scherm.png

De aanbesteding voor het sorteren van pmd van Midwaste, HVC en de Combinatie Oost is voorlopig gegund aan Suez en Tönsmeier. Voor de sortering komt een nieuwe installatie in Zwolle.

Gemeenten investeren minder in afvalverwijdering

euro-1660456_1280.jpg

Van 2009 tot en met 2016 zijn de investeringen van gemeenten in afvalverwerking en -verwijdering met 14 procent gedaald. Dit komt onder meer door de crisis en minder rijksbijdragen.

Wecycle beloont Praxis met Gouden Bakkie Award

Wecycle Gouden Bakkie Award voor Praxis.jpg

Bij de renovatie van ruim 150 van haar vestigingen heeft Praxis maar liefst 51.000 lampen en bijhorende armaturen bij Wecycle ingeleverd voor recycling.

Meer duidelijkheid over gevaarlijke stoffen in producten

kenmerk gevaarlijke stoffen.bmp

Het Europees Chemicaliën Agentschap (Echa) gaat voor eind 2019 een database bouwen voor afvalbedrijven en consumenten met informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in producten.

Opvolger directeur familiebedrijf Colubris is geen familie

Colubris Cleantech Tillmann Van den Hurk.jpg

Vanaf 1 september volgt Frank Tillmann Colubris Cleantech-oprichter en algemeen directeur Gertie van den Hurk op. Hoewel het een familiebedrijf is, bleek een opvolger uit de eigen gelederen niet mogelijk.