Artikelen


Er zijn 1694 items gevonden.

Sorteren op  

Stone Paper: papier met een verhaal

Wandelkaarten.jpg

Papier maken van steen is veel minder milieubelastend dan de traditionele productie uit houtpulp. Marc Heddes en Allard Lith zien een goede toekomst voor stone paper, al moeten ze daarvoor nog de nodige achterdocht wegnemen. “Wie voor stone paper kiest, gaat voor het duurzame verhaal.”

Gerechtshof stelt ambitieuze vragen

veldhoven-fc.jpg

Zijn er afvalstoffen in het geding of niet? Bij de beoordeling daarvan speelt het (inmiddels beroemde of beruchte) begrip 'zich ontdoen' vaak een hoofdrol. Het Gerechtshof Den Haag laat ook het Europese Hof eraan te pas komen.

Drie eeuwen in de weer met papier

IMAG1577.jpg

Bij Van Gerrevink houden ze zich al sinds de zeventiende eeuw bezig met papier. Eerst als makers, nu als recyclers en vernietigers. Naast papier verwerken ze ook metaal. En datadragers, want met de toenemende digitalisering neemt het papiergebruik steeds verder af.

Door de ogen van ... Han Langezaal

IMG_4779.JPG

Han Langezaal, Directeur Langezaal Afvalverwerking, Haaksbergen

"Regio's vragen om concretisering transitieagenda's"

Foto Jacques OIM.PNG

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen hebben tijdens een bijeenkomst van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) stevige kritiek geuit op de 80-procent-versies van de transitieagenda's voor een circulaire economie. Ze zijn hen nog te weinig concreet. Regionaliseer daarom de agenda's, adviseert OIM-voorzitter Jacques Wallage de transitieteams.

Circulaire producten in de bouw

milin kunststof gevelbekleding.jpg

Op steeds meer materialen en producten in de bouw ligt een circulaire of duurzame claim. Wat betekent dat eigenlijk? Welke primaire grondstoffen vervangen ze? En in hoeverre zijn deze materialen bij einde levensfase weer opnieuw te gebruiken? Vakblad Afval! benaderde zes fabrikanten en leveranciers.

Remondis: 'Kostprijs sorteren stijgt'

Fotolia_122737932_M.jpg

De aanbodkant van de markt voor bouw- en sloopafval lijkt met stijgende volumes de wind weer in de zeilen te hebben. Tegelijkertijd zijn er ook kwesties die de wenkbrauwen licht doen fronsen, zo blijkt uit een beknopt marktoverzicht van Remondis. De beschikbare verwerkingscapaciteit bijvoorbeeld, of de afzetmogelijkheden.

Lap3 op valreep 2017 in werking

Fotolia_165281794_S.jpg

De inspraakprocedure is afgerond en het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (Lap3) is definitief vastgesteld. Per 28 december 2017 treedt het plan in werking. Bedrijven bleken vooral wensen te hebben op het gebied van einde-afvalstatus.

Madaster kans voor recyclers

Write_down.jpg

In de toekomst weten we precies welke materialen er in een gebouw zitten en welke waarde ze vertegenwoordigen. Tenminste, als het aan de initiators van Madaster ligt. Het kadaster voor materialen moet hergebruik van bouwmaterialen stimuleren en afval elimineren. Recyclers kijken vooralsnog de kat uit de boom, zo lijkt het.

Beelen nog niet uitgegroeid

Beelen 01.jpg

Innoveren, samenwerken en afval beter verwaarden. Adriaan Vis, sinds een half jaar CEO van Beelen, weet precies wat hij wil. De komende jaren moet het sloop- en afvalbedrijf groeien. Niet per se in omzet, maar in ieder geval in het leveren van toegevoegde waarde. Een dubbelinterview met hem en zijn voorganger, oprichter van het bedrijf Wim Beelen.

Rondetafelgesprek 'wel of geen statiegeld'

Fotolia_84926734_M.jpg

Dagvoorzitter Agnes Mulder hoopte op een echt gesprek en dat kreeg ze. Een lang gesprek met gesprekspartners die het soms fel oneens waren en hun onvrede niet onder stoelen of banken staken.

"We bouwen onze kennis op Nederlandse plasticrecycling"

Veolia_Christophe Majani   antoine.frerot v2 (1).jpg

Antoine Frérot, CEO van Veolia, verwacht veel van de ontwikkelende plasticrecyclingeconomie. Nederland is zijn gidsland. Afval! sprak met hem over zijn ambities met plastic en met Nederland en constateerde een groot optimisme.

Klaar voor de digitale circulaire toekomst?

iStock-613036478 bewerkt.jpg

De nieuwe industriële revolutie is een feit. Zelfrijdende vuilniswagens, drones en robots komen er aan. Maar eerst moet de afvalinzamelaar intern nog 'even' digitaliseren.

Je moet één smaak kiezen!

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Er bestaan maar twee manieren om afval te verwerken. Je kunt het nuttig toepassen of je kunt het verwijderen. Bij nuttige toepassing zijn er mogelijkheden voor uitvoer en gelden er uitzonderingen op de vergunningplicht voor inrichtingen. Een verwerker kan er groot belang bij hebben dat de bedrijfsactiviteiten (alsnog) worden aangemerkt als nuttige toepassing.

Composteerder trekt alles uit de innovatiekast

tomatenloof.JPG

Wagro Groenrecycling wil meer zijn dan alleen een composteerbedrijf. Om uit groen afval meer waardevolle producten te halen dan alleen compost, zijn echter lef, doorzettingsvermogen en onconventionele samenwerking nodig.

Door de ogen van ... Jørgen van Rijn

IMG-4681.JPG

Jørgen van Rijn, eigenaar/directeur (duurzame doener) bij Afval loont, Den Haag

Snelle volger in de afvalwereld

dronebeeld van Sortiva van All About View - Alex Lute.JPG

Sortiva verwerkt voor GP Groot en HVC het afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Sinds deze zomer beschikt het bedrijf over een voorscheidingsinstallatie. “Onze taak is de hoogste kwaliteit leveren, tegen zo laag mogelijke kosten”, zegt manager Ronald Balvers. Een puzzel die nooit verveelt, vindt hij.

Lansinks Ladder en de circulaire economie

20171012 Foto 2 boekpresentatie Ad Lansink Brussel door Sophie van Kempen cropped.jpg

'De man van de Ladder', heet hij op zijn eigen website. Ad Lansink is vergroeid met zijn geesteskind. Ter gelegenheid van zijn nieuwe boek Challenging Changes gaan we met hem in gesprek over de actualiteit van Lansinks Ladder en de toepasbaarheid van de afvalhiërarchie in de circulaire economie.

Bijschakelen in strijd tegen afvalbranden

Fotolia_115657251_M.jpg

Het Verbond van Verzekeraars liet er begin dit jaar geen twijfel over bestaan. Het aantal branden en de schadelast bij afval- en recyclingbedrijven was 'buitensporig hoog'. Het roer moest om. De Vereniging Afvalbedrijven nam afgelopen maanden verschillende maatregelen, maar wanneer is brandpreventiebeleid goed genoeg? Ook de verzekeraars blijven het antwoord op die vraag schuldig.

Vang-doelstelling 2020 nog niet in beeld

Fotolia_169146382_S.jpg

Een aantal gemeenten is al goed op weg om meer afval te scheiden, maar op landelijk niveau blijkt de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 nog buiten bereik. Een gemiddelde van 153 kilo per inwoner is het best haalbare.