Artikelen


Er zijn 1788 items gevonden.

Sorteren op  

Uitdagende tijden

paul van der linde klein.jpg

De wereld is in beweging en dus de afvalsector ook. Circulaire economie, Vang, duurzaamheid, grondstoffenakkoord, vinden steeds meer de weg naar onze sector. En de afvalsector is daarnaast ook nog met veel wet- en regelgeving omgeven, waarbinnen ook ontwikkelingen zijn te bespeuren. Hoe ziet onze toekomst eruit?

Bescheiden World Efficiency is “slechts het begin”

Stéphanie Gay-Torrente tijdens World Efficiency 2017.jpg

Klimaatoplossingen bestaan niet, vindt World Efficiency manager Stéphanie Gay-Torrente. Oplossingen die de impact op het klimaat verminderen wel. De afvalindustrie kan een steentje bijdragen, maar of ze thuishoren op World Efficiency “hangt wel af van de oplossingen die ze bieden.”

Naar een circulaire textielketen

DSC_9403.JPG

Een kleine 40 procent van gebruikt textiel eindigt bij het restafval, terwijl het overgrote deel daarvan nog goed te benutten valt. Wolkat, gevestigd in Tilburg en Tanger, wil textielafval inzetten voor nieuwe mode of producten in een businessmodel waarbij ook tweedehands kleding een plaats heeft.

Handhaafbaar of drijfzand?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

De rechtbank Oost-Brabant waarschuwt handhavers met een uitspraak in een zaak tussen een provincie en een groenrecyclingbedrijf voor hun verantwoordelijkheid voor een duidelijke en actuele vergunning. Als niet duidelijk is wat er precies is aangevraagd en vergund, komt deze onduidelijkheid voor risico van het bevoegd gezag en niet voor risico van de vergunninghouder.

Door de ogen van ... Rogier Hörchner

DSC_2366.JPG

Rogier Hörchner, afvaladvocaat bij Hörchner Advocaten, Breda.

Hoe blockchain de circulaire economie helpt

bitcoin-2008262_960_720 pixabay.jpg

Je zou het niet direct zeggen, maar het karakter van de circulaire economie en blockchain passen wonderwel bij elkaar. De initiatieven die nu gestalte krijgen, maken de koppeling van 'het nieuwe internet' aan fysieke producten concreet. Niet onontbeerlijk maar blockchain maakt het wel veel transparanter.

Ambitieuze agenda's voor circulaire economie

voorpagina transitieagenda 5.jpg

Half januari hebben de vijf transitieteams hun plannen voor de versnelling van de circulaire economie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd. Gemeenten en de afvalsector kunnen zich wel vinden in de ambities van deze transitieagenda's. Ze zijn alleen niet gerust op de praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van middelen.

Omgevingswet nog ver van bed afvalsector

Omgevingswet Afbeelding 036 foto BRBS.jpg

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor de afvalsector? Dat is nog lastig te doorgronden al zal inhoudelijk waarschijnlijk niet zoveel veranderen. De meeste beroering wekt het verdwijnen van het eeuwenoude begrip 'inrichting'. En verder gelooft niemand dat het eenvoudiger, efficiënter of duurzamer wordt.

Afvalcontainers van de kade geplukt

DSC_5024.jpg

Zoals een huisarts verwijst naar een specialist, zo schakelt de Douane de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in bij een vermoeden van illegale overbrenging. Inspecteur Arno Vink kan de rit naar het Douaneterrein op de Tweede Maasvlakte ondertussen bijna dromen. “Het meest bizarre was toch wel die lading papierafval uit Ierland, daarbij gingen we echt bijna over ons nek.”

Afvalpakket EU: 55 procent recycling in 2025

parliament-704254_1280.jpg

Het was één van de grootste ambities van het Estse voorzitterschap van de Europese Raad: een akkoord over afvalgerelateerde richtlijnen in het circulaire-economiepakket. Na een nacht lang onderhandelingen, lukte het op de valreep.

Terug in het afval, maar dan anders

VanKaathoven2335.jpg

Het is 2003. De 36-jarige Rob van Gansewinkel heeft een leeftijd bereikt waarop hij denkt: 'Het is tijd om zelf eens de ondernemersschoenen aan te trekken.' Hij heeft er dan een aantal jaren in het afvalbedrijf van zijn vader op zitten, waaronder een periode in Tsjechië. Zo gezegd, zo gedaan. Van Gansewinkel stapt in spoorwegonderneming ACTS, waarvan hij de naam later verandert in Husa Transportation. Het is een knipoog naar het Talpa van John de Mol. Talpa betekent mol in het Latijn. Husa betekent gans in het Tsjechisch.

Ondergronds persen de norm in grote steden

beurswand_sidcon_foto1.jpg

In ons land lopen steeds meer grote steden tegen hetzelfde afvalprobleem aan: een gebrek aan ruimte. De afvalberg groeit, maar de capaciteit loopt tegen haar bovengrens. Elke gewonnen meter wordt vaak met gejuich ontvangen. Het is dus niet vreemd dat steeds meer gemeenten hun oog laten vallen op innovatieve, ondergrondse oplossingen.

Installaties Lubo goedkoopste per ton afval

Lubo_AWS_2.jpg

Lubo Systems is klaar voor de oplevering van een sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval bij Beatrix Port Services, onderdeel van de Janssen Group.

GipsRec.nl nieuwe verwerker gipsafval

20171128_114447.jpg

GipsRec.nl is de nieuwe verwerker van gipsafval, voornamelijk gipskarton en -blokken. Ook de verwerking van gasbeton als monostroom behoort tot de mogelijkheden.

Stone Paper: papier met een verhaal

Wandelkaarten.jpg

Papier maken van steen is veel minder milieubelastend dan de traditionele productie uit houtpulp. Marc Heddes en Allard Lith zien een goede toekomst voor stone paper, al moeten ze daarvoor nog de nodige achterdocht wegnemen. “Wie voor stone paper kiest, gaat voor het duurzame verhaal.”

Gerechtshof stelt ambitieuze vragen

veldhoven-fc.jpg

Zijn er afvalstoffen in het geding of niet? Bij de beoordeling daarvan speelt het (inmiddels beroemde of beruchte) begrip 'zich ontdoen' vaak een hoofdrol. Het Gerechtshof Den Haag laat ook het Europese Hof eraan te pas komen.

Drie eeuwen in de weer met papier

IMAG1577.jpg

Bij Van Gerrevink houden ze zich al sinds de zeventiende eeuw bezig met papier. Eerst als makers, nu als recyclers en vernietigers. Naast papier verwerken ze ook metaal. En datadragers, want met de toenemende digitalisering neemt het papiergebruik steeds verder af.

Door de ogen van ... Han Langezaal

IMG_4779.JPG

Han Langezaal, Directeur Langezaal Afvalverwerking, Haaksbergen

"Regio's vragen om concretisering transitieagenda's"

Foto Jacques OIM.PNG

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen hebben tijdens een bijeenkomst van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) stevige kritiek geuit op de 80-procent-versies van de transitieagenda's voor een circulaire economie. Ze zijn hen nog te weinig concreet. Regionaliseer daarom de agenda's, adviseert OIM-voorzitter Jacques Wallage de transitieteams.

Circulaire producten in de bouw

milin kunststof gevelbekleding.jpg

Op steeds meer materialen en producten in de bouw ligt een circulaire of duurzame claim. Wat betekent dat eigenlijk? Welke primaire grondstoffen vervangen ze? En in hoeverre zijn deze materialen bij einde levensfase weer opnieuw te gebruiken? Vakblad Afval! benaderde zes fabrikanten en leveranciers.