Artikelen


Er zijn 1703 items gevonden.

Sorteren op  

Invulling van het begrip afvalstoffen

De VROM-werkgroep afvalstoffen heeft uit recente ontwikkelingen rond het begrip afvalstoffen een algemene lijn gedestilleerd in aanvulling op de tien criteria (2001, Stcrt. 207 en hoofdstuk 4 van het LAP 2002-2006) voor de bepaling of iets een afvalstof is of niet. Hier volgt de letterlijke tekst van deze aanbevelingen zoals gepubliceerd op 1 december 2003 door de VROM-werkgroep afval - niet afval.

Van Geel wil markt zijn werk laten doen

Er komt geen exportheffing en geen verlaging van storttarief. Export is geen probleem, want afval moet nuttig worden toegepast binnen een open Europese markt. Maar, misbruik van regels zal strenger worden aangepakt. In het kort de lang verwachte visie van staatssecretaris Van Geel van VROM. De reacties zijn - zoals te verwachten viel - verdeeld. De politiek wil wel actie ondernemen en zet in op fiscale sturing.

Stemming in Duitsland hoopvol

Het Duitse bedrijfsleven hoopt op betere tijden, zo bleek op de Entsorga, maar het verwacht van de overheid duidelijke beslissingen. Intussen gooit de beschuldiging van prijsafspraken voor het DSD-systeem roet in het eten.

“Hallo, kunt u mij even komen legen?”

Gaat u in het zwembad met een elektronisch polsbandje naar binnen en krijgt u volautomatisch een eigen kluisje toegewezen, dan is dat systeem hoogstwaarschijnlijk geleverd door VConsyst. Gaat u in Nederland naar een ondergrondse afvalcontainer om die te openen met een chipkaart, dan is ook dat systeem in veel gevallen een oplossing van VConsyst. Een verhaal over ondergronds vernuft.

LPF

Naast de aanduiding voor een politieke beweging in ons land, is LPF ook een gevleugelde afkorting geworden in de afvalsector.

Nieuwe kijk op zwerfafval

Dit voorjaar presenteerden CROW en Nederland Schoon in Zeist een nieuwe methode om zwerfafval aan te pakken, waarbij beelden en tellingen samen bepalen hoe schoon het ergens isTijdens een zwerfafvalcongres in oktober werden gemeentes nog eens uitgebreid voorgelicht over het nieuwe normeringssysteem, dat inmiddels al op diverse plekken in Nederland in gebruik is.

Van Geel geeft geen krimp in exportdiscussie

Ondanks forse kritiek uit de Tweede Kamer wil Staatssecretaris Van Geel niet meer doen om de export van afval in te dammen dan hij al heeft voorgesteld. Ondanks grote woorden van Kamerleden, boden zij hem alleen mondeling repliek.

Duurzaam Down Under

Met haar 4 miljoen inwoners (van de 19 miljoen in Australië) is Sydney een grote afvalproducent. Inmiddels worden voor alle afvalstromen verwerkingssystemen ingevoerd. Kees Kwant bezocht, als lid van de Executive Committee van de IEA bioenergy agreement, diverse afvalinstallaties en komt tot de conclusie dat ze geenszins afdoende zijn. Wel wordt er duurzame energie mee opgewekt. Een reis langs het Australische afval.

Uitbreiding verbrandingscapaciteit gestremd

Sinds 1 juli van dit jaar mogen er weer verbrandingsinstallaties worden gebouwd. Tot die datum had de rijksoverheid, om de verwerking van hoogcalorisch afval te stimuleren, een moratorium ingesteld op uitbreiding van de verbrandingscapaciteit. Al ruim voor 1 juli zijn enkele ondernemingen met de voorbereidingen aan de gang gegaan. Maar de ontwikkeling lijkt te stokken. Verschillende zaken spelen een rol.

Sloopschip afvalstof?

Ditmaal in onze rubriek een wat ongewoon voorval dat leidde tot de uitspraak van de Raad van State van 19 juni 2002 (bodemzaak nr 200105168); daarin besliste de Afdeling dat een schip een afvalstof kon zijn. Waar ging het om?

Meer eenheid in Nederland, vaker nee zeggen in Europa

Hans Dijkstal streeft naar harmonie. De ex-fractievoorzitter van de VVD is interim-voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, het fusieproduct van VNAO en VVAV. De consensus is cruciaal bij de leden voor het samengaan van de twee brancheverenigingen. De innemende houding van Dijkstal lijkt garant te staan voor het wegmasseren van conflicten. Maar nee kunnen zeggen vindt hij even belangrijk. Zeker als het om de Europese positie van Nederland gaat.

Mag het een litertje meer zijn?

Weet u het nog? In 2000 werden de storttarieven aanzienlijk verhoogd, om het verbranden concurrerend te maken met het storten. Om toch voor een laag tarief in aanmerking te komen moe(s)t de volumieke massa meer bedragen dan 1100 kg/m3. Het bedrijfsleven heeft met deze grens weinig moeite, echter met de bepaling van de volumieke massa des te meer.

Tien jaar gescheiden GFT-inzameling: tijd voor maatwerk

Tien jaar zijn verstreken sinds de invoering van de inzamelplicht voor GFT-afval. Wat bereikt is, moeten we niet overboord gooien, maar we hoeven ook niet koste wat kost vast te houden aan gescheiden inzameling bij alle huishoudens. Inzameling op maat is het verstandigst.

Machines van Geveke reinigen grondig

Geveke Special Products heeft recentelijk twee nieuwe ontwikkelingen achter de rug.

Spoor heeft een wereld te winnen

Essent is de grootste transporteur van huishoudelijk afval over de rails in Nederland. Onlangs vernieuwde zij het contract met Railion voor vijf jaar voor het dagelijkse vervoer van huisvuil naar Wijster en Moerdijk, waaronder een nieuw traject Kerkrade-Wijster. Bij de rest van afvaltransporterend Nederland lijkt het spoor nauwelijks in de overweging meegenomen te worden. Dat gaat veranderen als het aan Railion ligt.

Fraudediscussie zet sector op scherp

De afgelopen maand is het tumult over de afvalexport tot tornadosterkte aangegroeid. Uitspraken van Kamerleden in NOVA en een Kamerdebat zetten de sector in één klap tien jaar terug in de beeldvorming. 'Afvaltransporteurs frauderen op grote schaal'. De schade heeft de sector vooral aan zichzelf te wijten. Dat er wat misgaat, ontkent niemand. Maar het probleem is aanmerkelijk ingewikkelder en fraude is daar maar een deel van. Over een sector die moeite met PR blijft hebben en de naderende oplossing.

AVR investeert in nascheiden

Met twee nieuwe scheidingsinstallaties voor grof huishoudelijk en bedrijfsafval zet AVR in op het opwerken van afval tot bruikbaar materiaal als hout, papier, ijzer, kunststof en zand. Vooralsnog een investering voor de toekomst, omdat op de korte termijn de aanvoer onzeker is.

Een kijkje in de glazen bol

Kolencentrales en de Eural

Met de komst van de Eural is het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval Europees vastgesteld. Maar niet alle afvalstoffen krijgen even gemakkelijk het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk. Want om dit te bepalen zijn de elementconcentraties niet meer voldoende, maar moeten ook de chemische vormen bekend zijn. Als voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat onderzocht KEMA welke kwalificatie bepaalde bijproducten van kolencentrales moeten krijgen.

Bestaat er nog diftar na Steenwijkerland?

“De bewijslast voor het aanbieden van de afvalcontainers door de belastingplichtigen rust op de heffingsambtenaar en niet op een geautomatiseerd systeem.” Zo luidt de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem in een zaak waarin een burger de diftarheffing van de gemeente Steenwijkerland aanvocht. De oorspronkelijke angst dat de uitspraak een bom legt onder de inmiddels veelvuldig toegepaste aanslagen op basis van diftar in Nederland lijkt niet nodig.