Artikelen


Er zijn 1695 items gevonden.

Sorteren op  

Dierlijke bijproducten in de ban

Mond- en klauwzeer, gekke-koeienziekte, varkens- en vogelpest hebben Europa doen inzien dat het roer om moest. Ter voorkoming van gevaren voor mens en dier is sinds 1 mei 2003 in alle lidstaten van de Europese Unie een nieuwe regeling voor dierlijke bijproducten van kracht. Tekst en uitleg.

Europees verpakkingsbeleid helpt Nederland niet

Belangrijkste algemene conclusie uit de onlangs verschenen Milieubalans 2003 is dat meer dan tachtig procent van het Nederlandse milieu- en natuurbeleid door de Europese Unie wordt voorgeschreven. Verder blijkt dat Europees beleid soms conflicteert met het beleid in Nederland, zoals bij de Nitraatrichtlijn en bij de Verpakkingsrichtlijn, maar dat gemeenschappelijke Europese milieuregels toch vaak gunstig uitpakken.

Rotterdam blijft voorlopig 'rommelig'

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is op dit moment niet bereid om de schoonheidsgraad van de stad (3) te verhogen naar niveau 4. Wel nam het op 17 april een raadsbrede motie over die wil onderzoeken welke middelen er nodig zijn om dat niveau te bereiken.

De vrolijke kant van afvalscheiding

Handhaven, grenzen stellen, lik-op-stukbeleid: het zijn soms broodnodige antwoorden op maatschappelijk (wan)gedrag, ook op milieugebied. Maar het belonen van goed gedrag kan eveneens een probaat middel zijn om de burgerplicht te doen vervullen. Het is in elk geval een stuk leuker.

Wie wordt er wijzer van de afvalwijzer?

Jaarlijks laten gemeenten via een zogeheten afvalwijzer of afvalkalender hun inwoners weten hoe zij hun afval moeten aanbieden. Uit bewonersonderzoeken blijkt echter dat veel van die informatie niet beklijft. Tijd om dit instrument eens door te lichten op zijn voorlichtende kwaliteiten.

Ecotech houdt de moed erin

De RAI is tevreden over de Ecotech, ondanks dat minder bezoekers de beurs aandeden dan verwacht. In 2005 staat de volgende editie op de planning, maar of de markt dan nog wil is de vraag.

Pinnen kan nu ook bij SITA Nederland!

Tot voor kort moesten alle particuliere klanten die bij SITA bijvoorbeeld een container bestelden ten behoeve van het bouw- of tuinafval, contant afrekenen. Nu hoeft dat niet meer. SITA heeft bij vijf van de zeventig vestigingen een proef gedaan met de mobiele pinautomaat van BANKSYS. Wegens het succes en de voordelen van het pinnen worden alle vestigingen voorzien van de mobiele pinautomaat.

Twente Milieu kiest voor Rolloos apparatuur

Twente Milieu, onderdeel van Essent, heeft een proefperiode afgerond met een glasinzamelsysteem van Rolloos Systems B.V. Hierbij maakt de dataverwerking onderdeel uit van een geijkt weegsysteem welke gemonteerd is op de autolaadkraan die de glasbakken leegt. Het systeem begeleidt de chauffeur tijdens zijn handelingen maar vertraagt de handelingen niet.

De flexibele inzamelaar

Zoals bekend werkt het ministerie van VROM aan een nieuw wettelijk systeem voor melden en registreren. Dit is onder meer het gevolg van de wens van het bedrijfsleven om tot vermindering van de administratieve rompslomp te komen. Met het vervallen van de meldverplichtingen verandert de positie van de zelfstandige inzamelaar. Om die reden wordt een aparte passage in de regelgeving opgenomen, kortweg de inzamelaarsregeling geheten.

Rubbervellen en energiepellets geen afvalstof

De Amsterdamse economische politierechter hief bij uitspraak van 21 mei 2003 een voorlopige maatregel van het openbaar ministerie op krachtens de Wet economische delicten. In beslag genomen rubbervellen (die waren aangezien voor afvalstoffen) moesten worden vrijgegeven. Op 14 mei 2003 besliste de Raad van State in een bodemprocedure dat de energiepellets van Icopower geen afvalstof zijn. Twee zeer recente uitspraken die de jurisprudentie over het afvalstofbegrip zonder meer verrijken.

Dubbele petten, dubbele rekeningen

Wetmatigheden

Het is natuurlijk aan een open deur kloppen als ik beweer dat het transport van afvalstoffen niet het makkelijkst verloopt. De administratieve voorschriften zijn bepaald niet gering. En waar voorschriften zijn ontstaat spontaan handhaving. Ik zou wensen dat die wetmatigheid van oorzaak en gegarandeerd neveneffect dit voorjaar eindelijk eens in mijn tuin waarneembaar was. Want dat wat verpakkingen van hoogstaande flora beloven groeit door een voor mij onverklaarbare wetmatigheid zelden tot nooit. Daarentegen ontstaan er gegarandeerd geheel andere specimen.

Nieuwe meldingssystematiek vanaf 2005

Een nieuw stelsel voor het melden van afvalstoffen is in de maak. Het Besluit melden van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen treedt naar verwachting per 1 januari 2004 in werking, met een overgangsregeling van een jaar. Een van de wijzigingen zal de vervanging van het provinciale door een landelijk stelsel zijn. Een schets van de (komende) ontwikkelingen.

M&J of: De kunst van het shredderen!

De noordse oorlogsgod Thor was de sterkste aller goden. Zijn krachtige hamer verwoestte alles en trof altijd doel. Thor kwam er altijd zonder kleerscheuren vanaf. Dit geldt ook voor de afvalverkleiners van M&J Industries AS: die komen uit het hoge noorden en zijn fabelachtig sterk en onverwoestbaar.

Invoering diftar blijft hoogdrempelig

Van de grotere gemeenten wagen nog steeds weinige de sprong naar diftar. Apeldoorn is de eerste die het aandurft. Invoering moet in 2004 plaatsvinden en de voorbereidingen zijn in volle gang. Andere steden kijken, na aanvankelijk ambitieuze geluiden, de kat uit de boom. Deventer en Zwolle hebben hun diftarplannen voorlopig in de koelkast gezet. Afval! brengt de overwegingen in kaart.

Ervaringen met diftar niet op één lijn te brengen

Verminderen van afval is de voornaamste reden voor gemeenten om op diftar over te stappen. Daarna is een schone openbare ruimte een belangrijk motief. Ook lagere kosten door kostenefficiëntie en het bewustmaken van burgers van de afvalkosten spelen een rol. Toch levert diftar niet altijd een lage heffing op en verschilt het succes per gemeente.

Vuurwerk op jubileumcongres VAOP

De Europese richtlijn voor dierlijke bijproducten is een ernstige bedreiging voor de toekomst van gescheiden GFT-inzameling. Dat meent Tim Brethouwer, hoofd verkoop compost van Conviro, een bedrijfsonderdeel van Essent. Hij was tijdens het jubileumcongres van de tienjarige VAOP voorzitter van de workshop 'GFT-afval, doorgaan of stoppen'.

Financiële zekerheid moet alsnog van tafel

Het Besluit financiële zekerheid dat op 1 mei in werking is getreden mag geen doorgang vinden. Met de herijkingsoperatie van VROM zou deze regeling als eerste van tafel moeten. Dat vindt André Donders, directeur van de VNAO. Een aantal provincies is al voortvarend van start gegaan, maar het probleem is dat alleen bedrijven met een vergunning de borg moeten betalen. De malafide handelaren blijven buiten schot.

Samenwerking Limburgse gemeenten gaat niet zomaar

Samenwerken moet bij de Limburgse gemeenten een besparing van tenminste dertig procent opleveren. Dat lukt alleen als iedereen eensgezind binnenboord blijft. Hoewel er draagvlak voor het idee is, is het ook wennen voor veel gemeenten dat niet de provincie maar zijzelf het voortouw moeten nemen.

Synmet verwerft nu ook BOA

BOA in Enschede, producent van balenpersen, is sinds 1maart in handen van Synmet. De nieuwe eigenaar van de in 1956 door wijlen Karel Denneboom opgerichte machinefabriek heeft grote plannen. Synmet moet uitgroeien tot een internationale groep van technologische bedrijven, gespecialiseerd in milieutechnologie. Synmet richt zich daarin op de gehele bedrijfskolom.