Nieuwsoverzicht


Er zijn 21168 items gevonden.

Sorteren op  

Prijs voor ontwerpen vanuit hergebruik

De Pendrecht Cultuur Prijs 2004 is toegekend aan 2012Architecten.

'Troep' van Afvalservice Breda succesvol

'Troep', het educatieve programma van Afvalservice van de gemeente Breda is een succes.

VROM publiceert Besluit melden

Het Besluit melden bedrijfafvalstoffen en de bijbehorende regeling zijn eind oktober gepubliceerd. Wanneer het in werking treedt is nog niet zeker.

Wijziging stortbelasting op grond en baggerspecie

Per 1 januari worden de belastingen op het storten van niet-reinigbare grond flink duurder, terwijl storten van baggerspecie goedkoper wordt.

Geen meerderheid voor recyclen flessen in EU

Het voorstel van Corbey om het hergebruik van PET-flessen in de EU verplicht te stellen heeft het net niet gehaald.

Zuid-hollandse afvalbedrijven krijgen sneller vergunning

Aanstaande donderdag sluiten de Zuid-Hollandse afvalbedrijven en de Provincie Zuid-Holland een convenant voor een betere vergunningsprocedure.

TNO maakt Europese emissies inzichtelijk voor de burgers

De Europese Commissie heeft de eerste, door TNO gemaakte, analyses vrijgegeven van het European Pollutant Emission Register (EPER).

Workshop over REACH

Als voorzitter van de Europese Unie organiseert Nederland vandaag tot en met woensdag een workshop voor alle lidstaten over de gevolgen van de zogenoemde REACH-verordening en hoe deze verordening verder gestalte moet gaan krijgen.

Geen Wbm-vrijstelling meer voor secundaire bouwstoffen

Staatssecretaris Wijn wil afvalstoffen die nuttig worden toegepast op een stortplaats volledig gaan belasten. De stortsector is verbolgen omdat het rampzalige besluit genomen is op een moment dat men nog met elkaar in gesprek was.

Van Gennip: In 2004 alle strijdige regels opgelost

"Met de inspanning van alle betrokken partijen zullen op 31 december 2004 de bijna 800 gemelde strijdigheden zijn opgelost en zijn er gezamenlijk stappen gezet om strijdigheden in de toekomst te voorkomen", aldus staatssecretaris Van Gennip van economische zaken.

Limburgse afvalbedrijven beste melders bij LMA

Van de bedrijven die melden bij het LMA doen de Limburgse het het beste.

Europese normen voor meten van emissie naar lucht

Voor kwaliteitsborging bij het meten met automatische meetsystemen (AMS) bestaan nu Europese procedures. Het gaat om het meten van emissie naar lucht.

EU zet druk op wijziging Duits retoursysteem

Als Duitsland binnen drie maanden haar retoursysteem voor eenmalige verpakkingen niet heeft aangepast dan legt de Europese Commissie de zaak voor aan het Hof van Justitie.

Mathlener nieuwe directeur AVRI

Rob Mathlener wil als nieuwe directeur van de AVRI de waarden die het bedrijf vertegenwoordigt behouden.

Mondiale afspraak hergebruik elektrische componenten

Ontwerpers van elektronica kunnen sinds kort gebruik maken van een nieuwe standaard voor de betrouwbaarheid en functionaliteit van gebruikte componenten.

Afvalimport in Duitsland blijft stijgen

De hoeveelheid afval die Duitsland importeert blijft sterk stijgen terwijl de export uit Duitsland fors daalt. De nieuwe EU-landen lijken nog geen grote invloed te hebben.

Wat gebeurt er met eten dat over de datum is?

SITA Food Recycling was op Willem Wever om uit te leggen wat er gebeurt met het afgekeurde voedsel uit supermarkten.

EVOA-kennisgeving altijd doorsturen

Volgens een uitspraak van het Europese Hof, zijn lidstaten verplicht EVOA-documenten door te sturen naar de ontvangende landen, ook al maken ze bezwaar tegen de inhoud van de aanvraag.

Management buy-out bij Recydur

Een van de drie Nederlandse verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparaten gaat voortaan zelfstandig verder.

Vermogenseis registratie ook voor kleine inzamelbedrijven

De vermogenseis van 18.000 euro, die als voorwaarde is opgenomen in Besluit inzameling afvalstoffen voor de registratie, krijgt geen uitzondering voor kleine bedrijven.