Nieuwsoverzicht


Er zijn 21374 items gevonden.

Sorteren op  

Belgische vuilniszakken krijgen laatste waarschuwing van EC

De Europese Commissie heeft België verzocht de beperkingen voor de productie van vuiniszakken van het Brusselse Gewest te wijzigen.

Wat stinkt en wat ruikt lekker

Er is een nieuwe norm ontwikkeld om objectief te bepalen of mensen hinder ondervinden van geur of niet.

OM reorganiseert op specialisatie

Het Openbaar Ministerie wordt gereorganiseerd zodat men in specialistische zaken, waaronder die voor milieu, gebruik kan maken van landelijke expertise.

VIHB brengt kleine ondernemers in problemen

De eis in de VIHB om over minimaal 18 duizend euro risicodragend kapitaal te beschikken, brengt sommige kleine zelfstandigen in de problemen.

Alkmaar gaat door met rode zak

De proef in de binnenstad van Alkmaar om huisvuil apart in te zamelen van het bedrijfsafval krijgt per 1 januari 2005 een definitieve status.

Kosten REACH veel te hoog

De invoering van het veiligheidssysteem voor gevaarlijke stoffen zal het bedrijfsleven in de EU ongeveer vier miljard kosten.

Prijs voor ontwerpen vanuit hergebruik

De Pendrecht Cultuur Prijs 2004 is toegekend aan 2012Architecten.

'Troep' van Afvalservice Breda succesvol

'Troep', het educatieve programma van Afvalservice van de gemeente Breda is een succes.

VROM publiceert Besluit melden

Het Besluit melden bedrijfafvalstoffen en de bijbehorende regeling zijn eind oktober gepubliceerd. Wanneer het in werking treedt is nog niet zeker.

Wijziging stortbelasting op grond en baggerspecie

Per 1 januari worden de belastingen op het storten van niet-reinigbare grond flink duurder, terwijl storten van baggerspecie goedkoper wordt.

Geen meerderheid voor recyclen flessen in EU

Het voorstel van Corbey om het hergebruik van PET-flessen in de EU verplicht te stellen heeft het net niet gehaald.

Zuid-hollandse afvalbedrijven krijgen sneller vergunning

Aanstaande donderdag sluiten de Zuid-Hollandse afvalbedrijven en de Provincie Zuid-Holland een convenant voor een betere vergunningsprocedure.

TNO maakt Europese emissies inzichtelijk voor de burgers

De Europese Commissie heeft de eerste, door TNO gemaakte, analyses vrijgegeven van het European Pollutant Emission Register (EPER).

Workshop over REACH

Als voorzitter van de Europese Unie organiseert Nederland vandaag tot en met woensdag een workshop voor alle lidstaten over de gevolgen van de zogenoemde REACH-verordening en hoe deze verordening verder gestalte moet gaan krijgen.

Geen Wbm-vrijstelling meer voor secundaire bouwstoffen

Staatssecretaris Wijn wil afvalstoffen die nuttig worden toegepast op een stortplaats volledig gaan belasten. De stortsector is verbolgen omdat het rampzalige besluit genomen is op een moment dat men nog met elkaar in gesprek was.

Van Gennip: In 2004 alle strijdige regels opgelost

"Met de inspanning van alle betrokken partijen zullen op 31 december 2004 de bijna 800 gemelde strijdigheden zijn opgelost en zijn er gezamenlijk stappen gezet om strijdigheden in de toekomst te voorkomen", aldus staatssecretaris Van Gennip van economische zaken.

Limburgse afvalbedrijven beste melders bij LMA

Van de bedrijven die melden bij het LMA doen de Limburgse het het beste.

Europese normen voor meten van emissie naar lucht

Voor kwaliteitsborging bij het meten met automatische meetsystemen (AMS) bestaan nu Europese procedures. Het gaat om het meten van emissie naar lucht.

EU zet druk op wijziging Duits retoursysteem

Als Duitsland binnen drie maanden haar retoursysteem voor eenmalige verpakkingen niet heeft aangepast dan legt de Europese Commissie de zaak voor aan het Hof van Justitie.

Mathlener nieuwe directeur AVRI

Rob Mathlener wil als nieuwe directeur van de AVRI de waarden die het bedrijf vertegenwoordigt behouden.