Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 19 februari 2018

Ondergronds persen de norm in grote steden

In ons land lopen steeds meer grote steden tegen hetzelfde afvalprobleem aan: een gebrek aan ruimte. De afvalberg groeit, maar de capaciteit loopt tegen haar bovengrens. Elke gewonnen meter wordt vaak met gejuich ontvangen. Het is dus niet vreemd dat steeds meer gemeenten hun oog laten vallen op innovatieve, ondergrondse oplossingen.

beurswand_sidcon_foto1.jpgIn een Presstation gaat veel meer afval dan in een gewone container.

Het Nijmeegse bedrijf Sidcon is marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers. Het paradepaardje, de Presstation, staat inmiddels in een groot aantal Nederlandse gemeenten. Een speciaal persmechanisme in de container perst het afval samen, waardoor er aanzienlijk meer volume in gaat. “En dat is interessant voor afvaldiensten in de grote steden”, stelt Sidcon-directeur Reinier Siderius. “Je hebt daar vaak te maken met een historische, compacte binnenstad. Er is behoefte aan meer capaciteit, maar meer ruimte voor containers is er meestal niet. Zeker niet op drukke locaties met veel verkeer.”

Minder opstoppingen

Het stadsdeel Amsterdam-Zuid liet twee jaar geleden de keuze vallen op de Presstation. Er was dringend behoefte aan capaciteit in de dichtbevolkte wijken, maar dit mocht niet ten koste gaan van parkeergelegenheid. Na een succesvolle testfase sieren inmiddels bijna 250 Presstations de straten van Oud Zuid, Hoofddorperplein en De Pijp. “Dit zijn allemaal containers voor restafval”, vertelt Siderius. “Ten opzichte van een normale container gaat er veel meer afval in de Presstation. Daarnaast voorzien wij al deze perscontainers van een vulgraad systeem. Voor de gemeente Amsterdam vormt dit een enorme besparing op transportbewegingen van afval in een vaak overvolle stad. Ook zie je een flinke afname in verkeersopstoppingen vanwege het kleinere aantal ledigingen.”

Helfheuvel Den Bosch 24-6-2009 004.jpgPresstations zijn ook geschikt voor bijvoorbeeld PMD-afval.
Foto: Sidcon

Geschikt voor PMD

Naast restafval zijn de Presstations ook geschikt voor andere afvalfracties. Dat bewijst de gemeente ’s-Hertogenbosch. Sinds 2009 plaatste Sidcon hier bijna twintig Presstations voor PMD, volgens Siderius een lastige afvalfractie. “PMD-afval heeft weinig gewicht, maar is erg volumineus. Dat kan een groot nadeel zijn voor inzameling. Door PMD ondergronds te persen, los je dit probleem op. Je spaart er in sommige situaties zeker vijf bovengrondse containers mee uit.” Naast een kleiner aantal ledigingen ziet de gemeente ’s-Hertogenbosch nog een ander milieuvoordeel. Er slingert namelijk veel minder zwerfafval rond een ondergrondse perscontainer.

Patroon

Siderius merkt steeds vaker dat grote én kleinere gemeenten naar ondergrondse oplossingen kijken. “Het ruimtegebrek in grote steden speelt het hele jaar, maar ook relatief kleine gemeenten met een druk hoogseizoen komen bij ons terecht. Zo staan er inmiddels zeventien Presstations in het Zeeuwse vakantiegebied Veere.” Siderius voorziet dat dit patroon zich doorzet. “De afvalstroom neemt niet af, dus de perscontainer zal steeds vaker een duurzame en kostenbesparende uitkomst bieden voor gemeenten”.    


Vakblad Afval! december 2017 (nummer 8)


Auteur: