Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 25 augustus 2011

Nederlands recyclingpercentage stijgt naar 83 procent in 2015

De recycling van de totale hoeveelheid afval stijgt in 2015 met 1,5 tot 2 Mton, dat komt overeen met 3 procent. Daarmee neemt het Nederlands recyclingpercentage toe van 80 naar 83 procent.

DSC00249.jpgStaatssecretaris Joop Atsma tijdens de presentatie van de Afvalbrief op 25 augustus bij Sims in Eindhoven.

Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma gezegd tijdens een werkbezoek aan Sims Recycling Solutions in Eindhoven, waar hij tevens een toelichting gaf op zijn 'Afvalbrief'. Enkele hoofdpunten uit het actieplan van de bewindsman zijn:

  • De recycling van huishoudelijk restafval moet zo’n 1 tot 1,5 Mton (circa 10 tot 15 procent) toenemen. Daarmee stijgt het recyclingpercentage van huishoudelijk afval in 2015 naar zo’n 65 procent. Belangrijke bijdrage aan deze stijging moet komen door de recycling van oud papier en karton, gft-afval, grof huishoudelijk afval en kunststof verpakkingsafval.
  • Door nadruk op de recycling van PVC en steenachtige materialen wil de staatssecretaris een recyclingtoename realiseren van circa 1 procent van bouw- en sloopafval. Dit komt neer op zo’n 250 kton.
  • Avi’s krijgen 1 tot 1,5 Mton (zo’n 15/20 procent van de huidige Nederlandse verbrandingscapaciteit) minder afval uit Nederland te verbranden. Het percentage nuttige toepasssing daalt daarmee van 16 naar 13 procent.
  • Het aandeel gestort afval moet dalen van 4 naar 3,5 procent van het totaal. Om te voorkomen dat er niet meer gestort zal worden, komen er veertien nieuwe stortverboden en wordt de handhaving aangescherpt. Eén van de stortverboden betreft asbest, waarmee de staatssecretaris de nuttige toepassing van asbest wil afdwingen.

In overleg met het bedrijfsleven zal meer worden gedaan aan preventie van afval. Hiervoor denkt de staatssecretaris in de richting van bijvoorbeeld plastic tasjes en wikkels om tijdschriften. Ook wil de bewindsman minder regelgeving. Het plan, dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt verstuurd, beslaat in totaal 47 actiepunten.