Categorie: technologie | Gepubliceerd: 20 januari 2017

Onderzoek naar verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Witteveen+Bos, TU Delft, Nijhuis Water Technology, Stowa en Waternet starten een onderzoek naar een innovatieve manier om medicijnresten uit huishoudelijk afvalwater te verwijderen.

De partijen gaan onderzoeken of de toepassing van een ozon- en actiefkoolfilter (O3GAC), als extra stap in het zuiveringsproces, microverontreinigingen zoals medicijnresten daadwerkelijk kan omzetten in onschadelijke stoffen. Het onderzoek start al deze maand.

Het laboratoriumonderzoek vormt een belangrijk element binnen de ontwikkeling van een nabehandeling bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, een van de pijlers uit het aanvalsplan waterkwaliteit binnen het Deltaprogramma Waterkwaliteit en Zoetwater, dat op 16 november 2016 werd ondertekend door de minister van Infrastructuur en Milieu.

Witteveen+Bos werkt samen met Waternet en de Stowa al sinds 2007 aan de ontwikkeling van het 1-STEP-filter (One Step Total Effluent Polishing): een filtratietechniek die op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kan worden toegepast bij de nabehandeling van effluent. Om microverontreinigingen zoals medicijnresten nog beter te kunnen verwijderen, wordt nu de toepassing van een ozon- en actiefkoolfilter (O3GAC) verder onderzocht.

In de labopstelling van de TU Delft wordt het O3GAC-principe op laboratoriumschaal getest met een kleinschalige proef. Wanneer dit onderzoek succesvol blijkt, wordt in het najaar van 2017 gestart met een demonstratieproject bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer, waar het 1-STEP-filter al jarenlang succesvol wordt toegepast. Daarbij worden de zuiveringsprestaties van het filter en de ontwerpuitgangspunten in de praktijk onderzocht.