Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 11 oktober 2017

Vakbeurs Recycling 2017: Reduce, Re-Use, Recycle

Op 24, 25 en 26 oktober transformeert Evenementenhal Gorinchem zich tot hét centrum van de Benelux voor de recyclingbranche. Onder andere afvalproducerende bedrijven, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en gemeentes komen naar Recycling om kennis te maken met alle producten, diensten en (innovatieve) oplossingen die de recyclingbranche te bieden heeft. Daarnaast grijpen zij deze gelegenheid aan om te netwerken.

Persfoto vakbeurs recycling.jpgThema van Recycling 2017:  ‘Reduce, Re-Use en Recycling’.

Het hoofdthema voor de achtste editie van Recycling is: Reduce, Re-Use en Recycling. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals ‘circulaire economie’, ‘ketensamenwerking’ en ‘innovatieve ontwikkelingen’. De beurs staat dit jaar vooral in het teken van ‘beleven’ en ‘netwerken’. De bezoeker wordt verrast door diverse innovatieve elementen op de beursvloer. Hierover maakt de beursorganisatie later meer bekend. Daarnaast wordt net als bij de vorige editie een Must-See Route uitgestippeld met innovaties van exposanten en komt er een kennisprogramma met actuele thema’s. Net als voorgaande jaren organiseert Troostwijk een online veiling met onder andere recyclingmachines. Ieder bedrijf met bouw-, sloop- of recyclingmachines mag kavels inbrengen. De kijkdagen vinden plaats tijdens vakbeurs Recycling.

Het Recyclingsymposium

Op de woensdagochtend voorafgaand aan de beurs wordt voor de zesde keer het sterk groeiende Recyclingsymposium gehouden voor circa 250 directeuren, bedrijfsleiders, beleidsambtenaren en medewerkers van de recyclingindustrie, centrale en regionale overheden, maakindustrie, toeleverende bedrijven en opleidingsinstituten.

Het programma wordt veelbelovend met belangrijke brancheprofessionals. Simone van Trier leidt het symposium voor het tweede jaar op rij. De Recycling Award 2017 voor professionals in opleiding wordt hier uitgereikt. Tevens zorgen zij voor een zeer verrassend element. In een gevarieerd programma worden aanwezigen meegenomen langs de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van een circulaire economie. Sprekers vanuit de overheid en het bedrijfsleven laten de noodzaak van de circulaire economie zien en verbreden de blik op dit thema. Meer informatie: www.recyclingsymposium.nl.

Sterker door samenwerkingen

Een adviescommissie met brancheprofessionals zorgt ervoor dat de beursorganisatie in aanloop naar de beurs continu de aansluiting houdt met de recyclingmarkt. “Al acht jaar bedienen we de recyclingmarkt met deze vakbeurs”, zegt Severa dos Santos. “Het is onze primaire taak om de branche te voorzien in haar behoeften. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen hebben we een adviescommissie met ‘het geluid uit de markt’ in het

Recycling 2017

Data: 24, 25 en 26 oktober 2017

Openingstijden: 13.00 tot 21.00 uur

Locatie: Evenementenhal Gorinchem

Adres: Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem

Meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl

leven geroepen. Zo zijn we nog beter in staat om een niet te missen evenement als Recycling te organiseren”, aldus dos Santos. De adviescommissie van Recycling bestaat onder andere uit: Van der Spek, Van Werven, BinBang, BRBS Recycling (BEwerken) en Eisma. De beursorganisatie investeert daarnaast in nauwe contacten met exposanten en bezoekers.

Internationale handelsmissie

De doelstelling van het kabinet is om het gebruik van primaire grondstoffen in Nederland met 50 procent te verlagen vóór 2030 en in 2050 moeten we volledig circulair zijn. Omdat economieën steeds meer vervlochten raken en de Nederlandse economie sterk afhankelijk is van internationale grondstoffenstromen, streeft de beursorganisatie ernaar ieder jaar een handelsmissie te verzorgen tijdens vakbeurs Recycling. Ook tijdens aankomende editie verwacht de beursorganisatie een delegatie te verwelkomen. Ook hier wordt later meer over bekend gemaakt.

Bouw & Sloop Area

Recycling staat deze editie als zelfstandige vakbeurs, waarbij de sector grond-, weg- en waterbouw gedeeltelijk wordt geïntegreerd in de beursvloer van Recycling door middel van de Bouw & Sloop Area. Bedrijven uit de bouw- en sloopsector hebben een grote overlap met de recyclingbranche, doordat zij een belangrijk onderdeel van de recyclingketen vormen. Recycling 2017 biedt hiermee een beursvloer met draagkracht in de diverse sectoren.