Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 12 oktober 2017

Oproep tot deelname aan 'light' versie Afvalbenchmark

Alle gemeenten die de afgelopen vijf jaar niet hebben deelgenomen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval worden aangespoord mee te doen aan de 'light' variant van de benchmark.

sharon dijksma.jpgSharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Foto: Rijksoverheid.nl

Dat schrijft staatssecretaris van Milieu, Sharon Dijksma, in een brief aan de Tweede Kamer. Dijksma geeft daarmee invulling aan een motie van D66-Kamerleden Jessica van Eijs en Stientje van Veldhoven die tijdens het Wetgevingsoverleg over de jaarverantwoording 2016 in juni werd aangenomen. In de motie wordt de regering verzocht om alle nog niet deelnemende gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de benchmark peiljaar 2017.

Obstakel

De afgelopen vijf jaar heeft 49 procent van de gemeenten deelgenomen aan de benchmark, die wordt uitgevoerd door Rijkswaterstraat en de NVRD. Alle gemeenten in stedelijk gebied met veel hoogbouw hebben inmiddels deelgenomen. Kleinere gemeenten (met weinig hoogbouw) nemen in mindere mate deel. Obstakel lijkt de tijdsinvestering te zijn. In de benchmark wordt namelijk een substantiële hoeveelheid gegevens gevraagd (bijvoorbeeld ingezamelde tonnages, toegepaste inzamelsystemen, kosten per inzamelactiviteit) en daarbij horen tevens meerdere kennisbijeenkomsten.

Om tegemoet te komen aan dit bezwaar is in 2017 een zogenoemde ‘light versie’van de benchmark ontwikkeld. Hierin worden minder gedetailleerde gegevens gevraagd en gemeenten kunnen ondersteuning krijgen bij de verzameling en invoering van gegevens.

Nog dit najaar en begin 2018 zal vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Rijkswaterstraat en de NVRD een oproep tot deelname worden verstuurd.