Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 12 oktober 2017

Gemeenten kunnen weer zwerfafvalvergoeding aanvragen

In 2018 stelt het verpakkende bedrijfsleven voor het zesde jaar op rij 20 miljoen euro beschikbaar voor de extra inzet op preventie en aanpak van verpakkingszwerfafval door gemeenten.

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een voorschot van deze zogenoemde Zwerfafvalvergoeding door bij Nedvang hun Jaarplan Zwerfafval in te dienen. Dit kan van 1 november 2017 tot 1 maart 2018, via het online registratieprogramma WasteTool.

In het Jaarplan Zwerfafval geeft een gemeente aan welke activiteiten staan gepland, in welke bestedingscategorie deze vallen en wat het begrote bedrag is. Dit plan wordt na indiening beoordeeld door NederlandSchoon en Nedvang. Bij goedkeuring, ontvangt de gemeente de Zwerfafvalvergoeding als voorlopig voorschot per kwartaal uitgekeerd.