Categorie: afval & energie | Gepubliceerd: 06 november 2017

Eerste geothermieboringen Westland

Trias Westland is begonnen met boren naar geothermie. Het project is een initiatief van afvalenergiebedrijf HVC, samen met Capturam en Royal FloraHolland.

Directeur van het geothermieproject Marco van Soerland heeft ernaar uit gezien: “Zes jaar na de ondertekening van de intentieovereenkomst voor een geothermieproject op vier kilometer diepte, kunnen we eindelijk gaan boren. Het is een bijzondere dag voor onder andere alle betrokken telers, HVC, Capturam, Royal FloraHolland, de gemeente en het projectteam.”

De boringen moeten gaan zorgen voor warmte in de kassen en gebouwen van ruim veertig glastuinbouwbedrijven. De eerste brontest wordt verwacht in januari 2018. Van Soerland ziet die testen met vertrouwen tegemoet: “Wat de uitkomst ook zal zijn: met dit project maken we grote stappen in de energietransitie in Zuid-Holland. Door de kennis die we opdoen over warmte in diepe aardlagen en door hier hoe dan ook een kwalitatief hoogwaardig geothermieproject neer te zetten.”

Proces en verloop

Het eerste gat wordt vandaag, maandag 6 november, geboord. Het betreft een gat van 125 meter diep op de plek waar in juni de beschermlaag is geplaatst voor de watervoerende lagen. Nadat dit ‘ondiepe’ gat is geboord, volgt de eerste sectie van de diepe boring. De komende zeven tot negen dagen wordt een gat geboord van 1.298 meter diep en een diameter van circa 60 centimeter. Bij deze diameter is het zaak het boorgruis goed naar boven te krijgen. Elke tien meter wordt een monster genomen van de modder en het gruis dat naar boven komt. Aan de hand van deze monsters weet de boorcrew in welke aardlaag en op welke diepte de boorkop zich bevindt. Als de volledige diepte van sectie 1 bereikt is, wordt de pijp ingebracht en wordt cement geperst tussen het boorgat en de pijp om het gat te verstevigen.

In totaal is er sprake van vier secties. Na ongeveer twee weken is sectie 1 gereed. Daarna volgt sectie 2 met een diameter van circa 43 centimeter tot 2.559 meter diep. Sectie 3 is een boorgat met een diameter van ongeveer 30 centimeter tot 4.204 meter diepte. Sectie 4 boort door naar de Triaslaag op 4.560 meter diep. Dit laatste gat wordt niet gecementeerd in verband met de winning van warmte.