Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 09 november 2017

Renewi profiteert van fusie en economische groei

De beloofde synergie-effecten beginnen vruchten af te werpen bij Renewi. De halfjaarcijfers laten een sterke groei van omzet en rendement zien.

Het afgelopen half jaar is goed geweest voor Renewi. Het aan de Engelse beurs genoteerde bedrijf zag de omzet met 11 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode in 2016 naar 782,9 miljoen pond (circa 886,6 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat nam met een derde toe naar 43,6 miljoen pond. De stijging is voor een belangrijk deel te verklaren uit koersverschillen door de verzwakking van het Engelse pond ten opzichte van de euro. Worden die niet meegenomen dan was de toename van de omzet over die periode 4 procent en van het bedrijfsresultaat 21 procent. Het merendeel van de activiteiten van Renewi vinden in Nederland en België plaats en genereren euro’s.

Op koers

Het resultaat bij constante koers is beter dan het bedrijf eerder had voorspeld. Vorige maand stelde de onderneming de verwachtingen al naar boven toe bij. Volgens CEO Peter Dilnot is Renewi goed op weg met de integratie van Shanks en Van Gansewinkel nadat deze afgelopen februari fuseerden. “We blijven op koers om de synergievoordelen die we hebben uitgezet en de waardecreatie die we tot doel hebben, te halen tegen het einde van maart 2019”, zo belooft hij de aandeelhouders in een persbericht. Voor de langere termijn voorziet hij dat het bedrijf goed kan profiteren van de groeiende vraag naar recycling die zal resulteren in de groei van het bedrijf en een verhoogd rendement.

Aantrekkende economie

Opgesplitst naar de activiteiten zag de divisie Commercial Waste (dat zijn de inzamelactiviteiten van zowel huishoudelijk- als bedrijfsafval) haar resultaat toenemen met 38 procent naar 36,2 miljoen pond. In Nederland was de groei met 73 procent aanzienlijk door de aantrekkende economie in het algemeen en vooral die in de bouw- en sloopmarkt. Daarnaast wist het bedrijf een aantal synergievoordelen eerder dan gepland te realiseren. Daarmee vergeleken was de groei van Hazardous Waste (ATM, Reym en VGIS) met 5 procent naar 13,7 miljoen pond maar matig. De divisie die de afgelopen jaren de winst van het gehele bedrijf op wist te trekken, zit nu in een relatief lastiger periode. ATM zag haar grondreinigingsactiviteiten afnemen. De divisie Monostromen zag het resultaat met 29 procent toenemen naar 9,5 miljoen pond vooral door Maltha en Minerals.

De Engelse tak, samengevoegd in de divisie Municipal, blijft verliesgevend. De slechte markt en problemen met de langjarige contracten zorgen voor een verlies van 4,9 miljoen pond. Extra tegenwind kwam van het verlies van subsidies, het niet volledig kunnen benutten van de capaciteit en problemen in Canada. Dat laatste zal overigens nog wel even blijven doorgaan.