Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 17 november 2017

Avri-gemeenten gaan voor meer grondstoffen uit afval

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft bij meerderheid van stemmen ingestemd met het regionaal afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof. Hierin staat hoe de ambitie van de Avri-gemeenten wordt gerealiseerd waarbij inwoners in 2020 nog maar 75 kilo restafval per persoon per jaar overhouden. Nu is dat nog 133 kilo.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit wethouders van de tien Avri-gemeenten. Hoewel een meerderheid van hen zich achter het afvalbeleidsplan van Avri schaarde, stemden de gemeenten Tiel en West Maas en Waal tegen. Zij hebben bij de uitvoering van het  gekozen beleid om aandacht gevraagd voor maatwerk waar dit mogelijk is. Hier heeft het bestuur mee ingestemd.

Veranderingen

Vanaf 2019 krijgen bewoners van laagbouw en de buitengebieden in de Avri-gemeenten een container voor plastic verpakkingen en drankkartons welke eens per drie weken geleegd wordt. De zak voor deze verpakkingen verdwijnt hier. In de laagbouw gaat de container voor restafval weg, omdat deze bewoners hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt brengen. Inwoners in de buitengebieden mogen de grijze container voor restafval houden, maar kunnen ook kiezen voor het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container.

De maandelijkse huis-aan-huisinzameling van papier en de tweewekelijkse inzameling van gft-afval blijven onveranderd. Voor bewoners van hoogbouw blijft de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons met de bekende zakken gehandhaafd. Deze zullen wekelijks worden opgehaald. Zij blijven, net als nu, het restafval naar een ondergrondse container voor restafval brengen. Voor restafval dat na scheiding overblijft, moeten inwoners net als nu betalen. De gemeenten benadrukken het belang van goede communicatie en het in gesprek gaan met inwoners bij de uitvoering van het nieuwe beleid. De locaties van de ondergrondse restafvalcontainers worden in nauwe samenwerking met de gemeenten en de inwoners bepaald. De Avri-gemeenten hebben een bedrag van 8,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleid.

Aanvullende besluiten

Avri houdt bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening met oudere en mindervalide inwoners. Bijvoorbeeld door het inzetten van afvalcoaches, die deze inwoners als dat nodig is helpen met het wegbrengen van afval. Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie. Als er vanuit bewoners vraag is naar cocons voor voedselafval bij hoogbouw en in de stadscentra van Tiel, Zaltbommel en Culemborg worden deze geplaatst. Inwoners krijgen hiermee de mogelijkheid om restafval beter te scheiden, waardoor zij minder restafval overhouden. De Avri-gemeenten willen tevens dat de inwerpopeningen van de ondergrondse containers worden verkleind, zodat mensen een kleinere en dus lichtere afvalzak naar de container kunnen brengen. In overleg met de gemeenten en daar waar dat binnen de gemeentelijke APV past, komen er tijdelijke camera's op locaties waar veel zakken naast de ondergrondse containers worden geplaatst. Het aantal uren voor handhaving wordt fors uitgebreid. Voor deze maatregelen wordt aanvullend budget beschikbaar gemaakt.

Meer weten over Avri (vh Afvalverwijdering Rivierenland Avri)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website